Overzichtelijke verlofaanvraag en -registratie

Met Shiftbase kunt u eenvoudig verlof en afwezigheid registreren. Daarnaast kan de software ook automatisch vakantie-uren opbouwen. Door gebruik te maken van Shiftbase is het volledige proces van afwezigheidsregistratie geautomatiseerd.

Afwezigheid types

Verlofregistratie

Medewerkers kunnen zelf een verlofaanvraag doen. De leidinggevende wordt hiervan op de hoogte gebracht en beoordeelt de aanvraag. Nadat een verlofregistratie compleet is, wordt de medewerker hiervan op de hoogte gesteld en worden de vakantie-uren automatisch bijgewerkt. Vervolgens is de verlofregistratie direct zichtbaar in het werkrooster.

  • Eenvoudig verlof aanvragen

  • Verlofaanvragen indienen via de mobiele app

Vakantie-uren saldo

Vakantie-uren opbouwen

Vakantie-uren worden automatisch opgebouwd op basis van de contracturen of gewerkte uren. Als u liever zelf de vakantie-uren toevoegt, dan is dit mogelijk via een correctie. Met zo’n correctie kan ook het startsaldo van medewerkers worden ingevuld, bij het in gebruik nemen van Shiftbase.

  • Actueel overzicht van de vakantie-uren

  • Eenvoudig vakantie-uren correcties doorvoeren

Afwezigheid types beheren

Verlof- en afwezigheidtypes beheren

In Shiftbase zitten verschillende standaard afwezigheidtypes, denk hierbij aan vakantie en ziekte. In de instellingen kunnen extra afwezigheidtypes worden toegevoegd. Ieder type heeft een eigen kleur en icoon, zodat de verschillende afwezigheidtypes snel van elkaar zijn te onderscheiden.

  • Bestaande afwezigheidstypes beheren

  • Extra afwezigheidstypes toevoegen

  • Afwezigheidsaanvraag per type instellen