In 3 stappen een werkrooster maken

Het maken van een werkrooster is vaak een tijdrovende klus. Medewerkers hebben hun beschikbaarheid en afwezigheid per email doorgegeven, en u bent regelmatig aan het wisselen tussen outlook en Excel om het juiste personeel in te plannen. Een rooster maken met het Shiftbase is zo geregeld. Hieronder staat in drie stappen beschreven hoe eenvoudig het is om uw medewerkers in te roosteren.

Online werkrooster

Dienst inroosteren

U kan een rooster maken door in het hoofdmenu van de software naar ‘Rooster’ te gaan. U ziet een rooster waarbij aan de linkerkant de namen van de medewerkers staan en boven aan de datums. Wanneer u met de aanwijzer (muis) achter een medewerkers navigeert, onder de dag waarop u een dienst wilt inroosteren, dan verschijnt er een plusteken. Wanneer u hierop klikt verschijnt er een dialoog waarmee u een dienst kunt inroosteren.

  • Roosteren op basis van beschikbaarheid en afwezigheid

  • Roosteren op basis van loonkosten, budget en verwachte omzet

Dienst Shiftbase

Dienstgegevens invoeren

Wanneer het scherm om de dienst in te voegen op het scherm staat, is standaard de medewerker geselecteerd waarachter u op de naam geklikt hebt. Het is mogelijk om meerdere medewerkers te selecteren, zodat u voor meerdere medewerkers tegelijk een dienst kan inroosteren. Nadat u hebt aangegeven voor welke medewerkers de dienst ingeroosterd moet worden, selecteert u het diensttype dat ingeroosterd moet worden. Na het selecteren worden automatisch de start- en eindtijd en de pauze ingevuld zoals die gelden voor de geselecteerde dienst. Het is mogelijk om de standaard werktijden en de pauze aan te passen van de dienst. Daarnaast is het mogelijk om een beschrijving toe te voegen aan de dienst. Dit is een algemene beschrijving die zichtbaar is voor de medewerker.

  • Eenvoudig diensten herhalen

  • Medewerkers plannen vanuit een flexpool

Het werkrooster is klaar

Wanneer alle diensten zijn ingeroosterd, is het werkrooster klaar om verstuurd te worden naar de medewerkers. Eventuele wijzigen kunnen later nog worden doorgevoerd, waarbij de medewerkers individueel op de hoogte gesteld kunnen worden. Aan de hand van filters kunt u de informatie binnen het rooster aanpassen.