Grip op arbeidskosten

9 december 2021

Grip op arbeidskosten

Weet u wat uw personeel kost? Hoe hoog zijn uw totale, jaarlijkse personeelskosten? Hoeveel grip heeft u op deze kosten werknemer? In deze blog laat ik u graag zien hoeveel invloed u hebt op uw arbeidskosten (waar kunt u op besparen?) en daarmee succesvol te blijven met uw onderneming.

Salariskosten

We beginnen met de grootste kostenpost voor uw bedrijf: de salarissen. Het gaat echter om meer dan alleen de maandelijkse betaling. Eén keer per jaar betaalt u nog eens ongeveer een maandsalaris uit aan vakantiegeld. Is er in uw organisatie sprake van een 13e maand, dan komt die er aan het eind van het jaar ook nog bij. Eigenlijk hebben we het dus over 13 of 14 maandsalarissen: 12 gewone maandsalarissen, vakantiegeld en eventueel een 13e maand. Reken een salaris- of cao verhoging ook door voor een heel jaar! Doe hetzelfde als u een nieuwe werknemer wil aannemen. Is het echt nodig of kan het huidige personeel de werkzaamheden er nog bij nemen?

Premies en verzekeringen

U weet uiteraard dat uw salariskosten veel hoger zijn dan het nettobedrag dat u aan uw werknemer betaalt. Daar bovenop betaalt u immers ook diverse premies en afdrachten. Dit zijn lasten waarvan de werknemer weinig merkt (aan een deel betaalt hij wel mee) maar wel maandelijks op uw bordje komen.

Maak geen spaarpot van vakantiedagen

Wat niet veel mensen beseffen: vakantiedagen zijn een schuld van de werkgever aan de werknemer. U lost een stukje van uw schuld af als een werknemer verlof neemt. Besef dat een verlofdag voor u steeds duurder wordt naarmate het salaris stijgt. Maak daarom afspraken over het opnemen van verlof en voorkom dat werknemers verlof voor zich uit schuiven, want uw schuld neemt daardoor toe en de kosten van een verlofdag worden voor u hoger.

Reiskosten vergoeden: ja of nee?

Het is bijna een gewoonte geworden dat medewerkers hun reiskosten vergoed krijgen. U zult schrikken als u deze bij elkaar optelt. Is het bij iedereen ook echt nodig? Zijn er goedkopere mogelijkheden, voor u of voor uw werknemer? In hoeverre werken mensen al thuis?

Pensioen is niet alleen uw zorg

In de meeste gevallen betaalt u ook pensioenpremie voor uw werknemers, naast hun eigen bijdrage. Dit kan ook een flinke kostenpost zijn. Mooi dat u spaart voor hun pensioen, maar het kan goed zijn eens kritisch te (laten) kijken of u kunt besparen. Kunt u de regeling bijvoorbeeld bijstellen? Hoe hebben vergelijkbare bedrijven dit georganiseerd?

Zorg voor een goede planning

Werp eens een kritisch oog op uw planning. Zijn werkzaamheden met elkaar te combineren? Kijk ook eens naar de geografische ligging van projecten: kan iemand er een project in de buurt bij nemen?

Scholing

In veel branches is het belangrijk dat werknemers bij blijven, dus investeert u in uw personeel. Wat is uw jaarlijkse scholingsbudget? Zijn echt alle opleidingen nodig of zijn er goedkopere alternatieven? Maak eens een planning en bepaal wie echt direct die studie moet gaan volgen en wie wel even kan wachten. Mensen kunnen ook van elkaar leren.

Kunt u uw medewerker een gedeelte laten meebetalen in zijn scholing? Hij profiteert zelf immers ook van nieuwe kennis. Wat doet u met personeel dat met een duur betaald diploma kort daarna het bedrijf verlaat?

Ziekte

U gunt het niemand maar ook uw personeel kan ziek worden. Wat hebt u hiervoor geregeld (welke verzekeringen bijvoorbeeld) en wat kosten deze diensten u? Kijk eens naar concurrerende partijen en ga met ze in gesprek. Ziekte kan een enorme kostenpost opleveren waar ook flink op bespaard kan worden.

Meer grip op kosten werknemer? We hopen dat bovenstaand aanleiding is om alle arbeidskosten eens goed onder de loep nemen. Zo ja, dan draagt dat zeker bij aan het succesvol blijven als ondernemer.

Management