Hoe u uzelf als medewerker onmisbaar voor uw organisatie kunt maken

7 december 2021

Hoe u uzelf als medewerker onmisbaar voor uw organisatie kunt maken

Ben jij een carrièretijger? Is uw baan echt alles voor u en wilt u uzelf onmisbaar maken? Dat is helemaal niet zo moeilijk, zeker niet wanneer u de handvatten en suggesties van deze blog ter harte neemt.

Laten we voorop stellen dat elke werknemer vervangbaar is. Zeker wanneer een organisatie in financieel zwaar weer verkeert, zijn zowel bekwame als minder bekwame werknemers daarvan de dupe en kunt u ook als “onmisbare” werknemer worden ontslagen.
U kunt hoe dan ook wel proberen om de best mogelijke collega te worden. Daar heeft iedereen baat bij.

Geef méér

Voer uw werkzaamheden altijd volledig, tijdig en goed uit en zet u voor minstens 100% of méér in. Doe meer dan van u verwacht of gevraagd wordt en zorg dat u uitstekende resultaten behaalt. Hierdoor wordt u beslist die onvervangbare werknemer. Werk, wanneer dat onvermijdelijk is, eens over. Houd wel in gedachten dat overwerken een uitzondering moet blijven. Door regelmatig over te werken zou de indruk gewekt kunnen worden dat de werkdruk te hoog is en dat u het werk niet aankunt.

Wacht niet af maar neem het initiatief

Denk proactief en neem bestaande procedures en processen eens kritisch onder de loep. Het wordt meestal enorm gewaardeerd als een werknemer goede ideeën aandraagt. Denk hardop en onderneem actie daar waar anderen het bij laten zitten. De aanhouder wint.

Ondersteun een goede bedrijfscultuur

De bedrijfscultuur binnen een organisatie is erg belangrijk. Draag daarom proactief aan het opbouwen en onderhouden van een positieve bedrijfscultuur bij. Vervul hierin een voorbeeldfunctie. Werknemers die daadwerkelijk iets aan een positieve bedrijfscultuur bijdragen worden enorm gewaardeerd en zullen door de organisatie behouden willen blijven.

Vorm met partners en klanten échte relaties

Houd altijd uw oren en ogen open voor nieuwe kansen en het aanknopen van nieuwe contacten die waardevol voor jouw organisatie of bedrijf kunnen zijn. Daar spint u zelf ook garen bij. Wanneer het jouw organisatie voor de wind gaat, is dat goed voor uw eigen carrière. Besef dat de belangen van partners, klanten, het bedrijf én van uzelf hetzelfde zijn. Bouw daarom altijd, met iedereen en overal aan uw netwerk.

Verstrek steeds belangrijke informatie

Zorg dat wanneer uw leidinggevende u iets vraagt, u essentiële informatie kunt verstrekken. Beantwoord voor uzelf dus de vraag welke informatie voor jouw organisatie van cruciaal belang is. Het gaat daarbij niet alleen om interne, maar ook externe informatie. Noteer en onthoud deze informatie zodat u altijd beslagen ten ijs komt, bijvoorbeeld tijdens een belangrijke vergadering.

Ook de volgende tips dragen eraan bij dat u een zo goed mogelijke werknemer wordt:
  • Houd het schip niet drijvende maar richt u op het werk dat er werkelijk toe doet.
  • Blijf up-to-date over wat er in de organisatie en in het werkveld gaande is en houd ontwikkelingen goed in de gaten.
  • Word de expert op jouw vakgebied. Leer vaardigheden aan en doe kennis op waar de hele organisatie van kan profiteren. Wanneer u een grote kennis hebt van bepaalde onderwerpen kunt u het aanspreekpunt hiervan worden. Deel deze kennis ook en laat daardoor zien hoeveel u waard bent.
  • Word geen jaknikker, maar durf gefundeerd commentaar te geven.
  • Ondersteun uw leidinggevende met het behalen van zijn of haar doel of doelen. Trek, hoe vreemd ze op het eerste gezicht ook kunnen lijken, beslissingen van uw leidinggevende nooit openlijk in twijfel. Blijf wel steeds kritisch, maar toch constructief.

Personeel