9 december 2021

Grip op arbeidskosten

Grip op arbeidskosten

Weet je wat jouw personeel kost? Hoe hoog zijn jouw totale, jaarlijkse personeelskosten? Hoeveel grip heb je op deze kosten? In deze blog laat ik je graag zien hoeveel invloed je hebt op jouw arbeidskosten (waar kan je op besparen?) en daarmee succesvol te blijven met jouw onderneming.

Salariskosten

We beginnen met de grootste kostenpost voor jouw bedrijf: de salarissen. Het gaat echter om meer dan alleen de maandelijkse betaling. Eén keer per jaar betaal je nog eens ongeveer een maandsalaris uit aan vakantiegeld. Is er in jouw organisatie sprake van een 13e maand, dan komt die er aan het eind van het jaar ook nog bij. Eigenlijk hebben we het dus over 13 of 14 maandsalarissen: 12 gewone maandsalarissen, vakantiegeld en eventueel een 13e maand. Reken een salaris- of cao verhoging ook door voor een heel jaar! Doe hetzelfde als je een nieuwe werknemer wil aannemen. Is het echt nodig of kan het huidige personeel de werkzaamheden er nog bij nemen?

Premies en verzekeringen

Je weet uiteraard dat jouw salariskosten veel hoger zijn dan het nettobedrag dat je aan jouw werknemer betaalt. Daar bovenop betaal je immers ook diverse premies en afdrachten. Dit zijn lasten waarvan de werknemer weinig merkt (aan een deel betaalt hij wel mee) maar wel maandelijks op jouw bordje komen.

Maak geen spaarpot van vakantiedagen

Wat niet veel mensen beseffen: vakantiedagen zijn een schuld van de werkgever aan de werknemer. Je lost een stukje van jouw schuld af als een werknemer verlof neemt. Besef dat een verlofdag voor jou steeds duurder wordt naarmate het salaris stijgt. Maak daarom afspraken over het opnemen van verlof en voorkom dat werknemers verlof voor zich uit schuiven, want jouw schuld neemt daardoor toe en de kosten van een verlofdag worden voor jou hoger.

Reiskosten vergoeden: ja of nee?

Het is bijna een gewoonte geworden dat medewerkers hun reiskosten vergoed krijgen. Je zult schrikken als je deze bij elkaar optelt. Is het bij iedereen ook echt nodig? Zijn er goedkopere mogelijkheden, voor jou of voor jouw werknemer? In hoeverre werken mensen al thuis?

Pensioen is niet alleen jouw zorg

In de meeste gevallen betaal je ook pensioenpremie voor jouw werknemers, naast hun eigen bijdrage. Dit kan ook een flinke kostenpost zijn. Mooi dat je spaart voor hun pensioen, maar het kan goed zijn eens kritisch te (laten) kijken of je kan besparen. Kan je de regeling bijvoorbeeld bijstellen? Hoe hebben vergelijkbare bedrijven dit georganiseerd?

Zorg voor een goede planning

Werp eens een kritisch oog op jouw planning. Zijn werkzaamheden met elkaar te combineren? Kijk ook eens naar de geografische ligging van projecten: kan iemand er een project in de buurt bij nemen?

Scholing

In veel branches is het belangrijk dat werknemers bij blijven, dus investeert u in jouw personeel. Wat is jouw jaarlijkse scholingsbudget? Zijn echt alle opleidingen nodig of zijn er goedkopere alternatieven? Maak eens een planning en bepaal wie echt direct die studie moet gaan volgen en wie wel even kan wachten. Mensen kunnen ook van elkaar leren.

Kan je jouw medewerker een gedeelte laten meebetalen in zijn scholing? Hij profiteert zelf immers ook van nieuwe kennis. Wat doe je met personeel dat met een duur betaald diploma kort daarna het bedrijf verlaat?

Ziekte

Je gunt het niemand maar ook jouw personeel kan ziek worden. Wat heb je hiervoor geregeld (welke verzekeringen bijvoorbeeld) en wat kosten deze diensten jou? Kijk eens naar concurrerende partijen en ga met ze in gesprek. Ziekteverzuim kan een enorme kostenpost opleveren, waar ook flink op bespaard kan worden.

Meer grip op kosten werknemer? We hopen dat bovenstaand aanleiding is om alle arbeidskosten eens goed onder de loep nemen. Zo ja, dan draagt dat zeker bij aan het succesvol blijven als ondernemer.

Management