In 10 stappen een nieuwe bedrijfscultuur

Mensen in kantoor die voor scherm werken

Je wilt je bedrijfscultuur veranderen, maar waar begin je? Gelukkig hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden. In dit artikel laten we je alles zien wat je moet weten, op het gebied van het veranderen van de bedrijfscultuur binnen jouw team.

Kenmerken van een slechte bedrijfscultuur

Dit zijn de kenmerken die je ziet bij bedrijven waar mensen met een ongelukkig gezicht rondlopen:

 1. Gebrek aan open communicatie: In een slechte bedrijfscultuur is de communicatie vaak beperkt, onduidelijk of zelfs misleidend. Er is mogelijk een gebrek aan transparantie over besluitvorming en bedrijfsdoelstellingen vanuit managers en leidinggevenden. Dit kan tot een hoop verwarring en wantrouwen leiden. Mensen kunnen dan overgaan tot roddelen en speculeren, iets wat voor alleen maar meer problemen zorgt.

 2. Gebrek aan erkenning: In een slechte bedrijfscultuur voelen medewerkers zich niet gewaardeerd voor hun inzet. Een gebrek aan erkenning en beloningen kan demotiverend werken, en de betrokkenheid verminderen.

 3. Micromanagement: Een cultuur waarin medewerkers constant worden gemicromanaged duidt op een gebrek aan vertrouwen. Uit de praktijk blijft dat dit kan leiden tot gevoelens van frustratie, verminderde autonomie en uiteindelijk een afname van productiviteit. Niemand zit te wachten op een baas die meeleest met elk mailtje, en die keer op keer weer een toeziend oog houdt op de verlofroosters.

 4. Onrechtvaardige behandeling: Discriminatie, treiteren of ander ongepast gedrag kan een giftige cultuur bevorderen. Dit ondermijnt het gevoel van veiligheid en vertrouwen wat mensen in je bedrijf hebben.

  Mensen aan een vergadertafel

   

 5. Gebrek aan samenwerking: Als de heersende cultuur er een is waar er geen nadruk wordt gelegd op samenwerking, kan er een competitieve sfeer ontstaan. Dit kan leiden tot een gebrek aan innovatie en effectiviteit. Hoewel competitie niet verkeerd is, wil je voorkomen dat medewerkers elkaar constant proberen te overtreffen, wat kan leiden tot overbelasting.

  Het draait allemaal om balans, een goede samenwerking maakt hier een groot onderdeel van uit. Een resultaatgerichte cultuur is tot zekere hoogte prima, maar het is vaak beter als hierbij de focus op gedeelde waarden en resultaten ligt.

 6. Onveilige of onprettige werkomgeving: Zaken zoals normen en waarden, en interpersoonlijk contact zijn "onzichtbare" elementen. Maar ook zichtbare elementen hebben invloed op de bedrijfscultuur. Denk hierbij aan een donkere werkomgeving, of een hele koude.

  Misschien is het er zelfs onveilig. Ook dit soort zaken kunnen de bedrijfscultuur veranderen. Omdat het vaak wordt gezien als een teken dat management zich totaal niet om werknemers bekommert.

 7. Weerstand tegen verandering: In een slechte cultuur is er vaak sterke weerstand tegen verandering. Dit krijg je als medewerkers zich niet betrokken voelen bij besluitvormingsprocessen en het gevoel hebben dat veranderingen hen worden opgelegd. Dit zorgt ervoor dat er een bedrijfscultuur bestaat waarin mensen er met de pet naar gooien onder het motto "ach, ik heb toch geen zegje gehad".

Mensen aan een vergadertafel


Stappenplan voor een nieuw, positieve cultuur

Als je je eigen bedrijf in de bovenstaande situaties herkend, dan weet je dat je cultuur toe is aan verandering. Maar hoe pak je dit aan? Om het zo makkelijk mogelijk voor je te maken, hebben we de stappen die je op weg zullen helpen voor jou op een rijtje gezet!

1. Evalueer de situatie

Begin eerst met een grondige evaluatie als organisatie. Begrijp waar je bedrijf of organisatie staat en waar het naartoe moet. Je moet een duidelijke stip aan de horizon hebben. Wat zijn de sterke punten en zwakke punten van de huidige cultuur?

Een diepgaande evaluatie geeft je een goede basis om verandering in gang te zetten binnen het bedrijf. Dit is ook de eerste stap die je moet zetten bij het transformeren van de organisatiecultuur binnen jouw team. Zonder deze stap loopt het vaak spaak, sla dit dus nooit over!

2. Betrek en informeer jouw team actief

Je team is de sleutel tot succesvolle verandering. Betrek hen waar mogelijk actief bij het proces. Dit is iets wat managers nog wel eens vergeten, maar mensen vinden het fijn om betrokken te zijn. Communiceer duidelijk over de noodzaak van verandering, en moedig de inbreng van iedereen op de werkvloer aan.

Het delen van de 'waarom' achter de verandering kan de betrokkenheid vergroten onder zowel het management als de werknemers. Het spreekt voor zich dat dit erg belangrijk is voor succes op de lange termijn. Een bedrijf werkt namelijk alleen als iedereen zich met elkaar verbonden voelt—iets wat in elke gezonde bedrijfscultuur past.

3. Definieer duidelijke doelen en kernwaarden

Heldere waarden en goed gedefinieerde sociale normen zijn onmisbaar voor de gewenste bedrijfscultuur. Wat wil je bereiken? Welke waarden zijn essentieel? Dit fungeert als het kompas voor de verandering.

Dit wordt vaak door het management gedaan, maar betrek ook hier weer de werknemers zelf. Het helpt niet alleen bij het stellen van prioriteiten, maar geeft ook richting aan het gedrag van medewerkers. Op die manier weet iedereen welk gedrag er van hun verwacht wordt op de werkvloer.

Collega's praten onderling

4. Investeer in opleiding en ontwikkeling

Verandering vraagt om een bepaalde mate van educatie. Zorg ervoor dat je team de nodige training en ontwikkelingsmogelijkheden krijgt. Dit omvat niet alleen technische vaardigheden maar ook soft skills zoals communicatie en samenwerking. Een goed opgeleid team draagt bij aan een gezonde nieuwe cultuur. Daarnaast is het voor de collega's ook gewoon leuk als ze kunnen blijven leren.

5. Implementeer een krachtige communicatiestrategie

Transparante communicatie is essentieel tijdens het vormen van een sterke bedrijfscultuur. Communiceer niet alleen de veranderingen, maar ook de voortgang. Gebruik diverse communicatiekanalen, van teamvergaderingen tot nieuwsbrieven, om een dialoog gaande te houden. Op die manier blijft iedereen betrokken.

6. Creëer een fijne werkomgeving

Een goede werkomgeving bevordert een gezonde bedrijfscultuur. Faciliteer teambuildingactiviteiten, creëer ruimte voor informele interacties, en ondersteun een gezonde werk-privébalans. Dit helpt medewerkers zich gewaardeerd te voelen. Gezonde en vrolijke werkgevers zijn niet alleen leuker om mee te werken, maar ze zijn ook nog eens productiever. Zie het daarom echt als een investering,

Mensen aan een vergadertafel

7. Bevorder leiderschap en betrokkenheid

Leiders spelen een cruciale rol bij het vormgeven van een positieve bedrijfscultuur. Investeer daarom in leiderschapsontwikkeling. Betrokken leidinggevenden zijn als een soort rolmodellen voor de rest van de organisatie. Door hen de juiste gereedschappen mee te geven, kun je verandering in het gedrag van je team realiseren.

8. Beloon en erken positief gedrag

Waardeer en beloon positief gedrag van de leden uit het team. Dit kan variëren van kleine beloningen tot echt forse bonussen. Het belonen en erkennen van gewenst gedrag moedigt meer posiitef gedrag aan, en laat zien dat inzet wordt gewaardeerd.

9. Monitor voortdurend

Houd de vinger aan de pols als je bezig bent met de organisatiecultuur veranderen. Monitor de voortgang en evalueer regelmatig. Luister daarnaast ook naar feedback van medewerkers, en pas indien nodig je aanpak aan. Een flexibele benadering is essentieel voor verandering op de lange termijn.

10. Verankering in de organisatiecultuur

Zorg ervoor dat de nieuwe cultuur verankerd wordt in de dagelijkse gang van zaken. Het moet niet alleen een eenmalige verandering zijn, maar een integraal onderdeel van de organisatiecultuur.

Met deze 10 stappen ben je klaar om jouw bedrijfscultuur naar een hoger niveau te tillen. Onthoud wel dat blijvende verandering tijd en toewijding vereist, maar met de juiste aanpak zal je bedrijfscultuur blijvend veranderen op en positieve manier.

Collega's praten onderling

Voorbeelden van succesvolle cultuur verandering

Nu vraag je je wellicht af hoe zo'n innovatieve cultuur er dan eigenlijk uitziet in de praktijk. Om het net wat tastbaarder te maken, hebben we hieronder drie voorbeelden op een rijtje gezet van bedrijven die er echt alles aan hebben gedaan om de waarden van het bedrijf te verbeteren. Dit heeft voor een enorme cultuurverandering gezorgd.

De speciale werkruimtes van Kin + Carta

Het in Chicago gevestigde IT-adviesbureau Kin + Carta heeft ervoor gekozen om de plattegrond van hun kantoor volledig om te gooien. Ze gebruikte hierbij hun eigen bedrijfscultuur als leidraad. Valerie Sokola is uitvoerend assistent en senior kantoorbeheerder bij het bedrijf. Zij zegt het volgende over de nieuwe identiteit van de werkplek: "We wilden dat elke ruimte in ons kantoor echt functioneel en bruikbaar was voor onze medewerkers, terwijl het tegelijkertijd onze bedrijfscultuur weerspiegelde."

Ze hebben open samenwerkingsgebieden gecombineerd met boekbare vergaderruimtes, zit-sta bureaus en netwerkruimtes om werknemers keuzemogelijkheden te bieden in hoe en waar ze werken.

De optimale werk-privé balans van HyperScience

Om het leven buiten het werk van alle collega's net even wat prettiger te maken heeft het in New York gevestigde AI-bedrijf HyperScience een uitgebreid voordelenpakket ontwikkeld. Medewerkers genieten van 30 dagen betaald verlof per jaar, korting op hun openbaar vervoer, kansen voor professionele ontwikkeling, zes maanden ouderschapsverlof en ook nog eens forse kinderopvangtoelages.

Sarah Bierenbaum, vice-president van het bedrijf zegt dat deze voordelen en cultuur haar de mogelijkheid bieden om haar volledige zelf naar het werk te brengen, zonder concessies te doen in haar persoonlijke leven. Dit is dan ook iets wat ze aan werkgevers over heel de wereld mee wil geven. Door op deze manier de structuur aan te passen worden de onderlinge relaties tussen werknemers en werkgevers alleen maar beter.

Man kijkt naar laptop scherm

Nieuwe soorten wervingspraktijken van Paylocity

Voor het bedrijf achter HCM-software, Paylocity, is het aannemen op basis van cultuur de sleutel tot succesvolle verbetering van de organisatie. Christine Pellini is vice-president van Paylocity, en zegt over hun nieuwe organisatiestructuur het volgende: "Bij het uitbreiden van onze teams zoeken we naar mensen die onze cultuur versterken; technische vaardigheden zijn niet genoeg."

Ze integreren hun principes in onboarding en creëren regelmatige feedback cyclussen om ervoor te zorgen dat de cultuur levendig blijft.

Toe aan een nieuwe bedrijfscultuur?

Van het onder de loep nemen van de ongeschreven regels binnen het team, tot aan het optimaliseren van de onderlinge communicatie, er komt veel bij bedrijfscultuurverandering kijken. Gelukkig heb je nu een duidelijk beeld van wat er voor nodig is om binnen no time te zorgen voor de juiste cultuur.

Personeelsplanning en urenregistratie software!
Personeelsplanning en urenregistratie software!
 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Management