Op het dashboard staan alle personeelsgegevens van de medewerkers.

Alle personeelsgegevens overzichtelijk online.

Op het dashboard staat een overzicht met alle personeelsgegevens.

Het dashboard is de eerste pagina die voor de medewerker zichtbaar is na het inloggen. Hierop staan alle gegevens die betrekking hebben op de ingelogde medewerker. Hierop staan verder onder andere de aankomende diensten, de laatst gewerkte uren en het laatste nieuws.

Meer personeelsplanning

Gemakkelijk ingeroosterde diensten wisselen.

Een ingeplande dienst kan eenvoudig gewisseld worden door middel van een ruilverzoek aan alle collega's, of aan bepaalde collega’s. Nadat de betreffende collega het verzoek heeft geaccepteerd en de planner de ruilaanvraag heeft goedgekeurd, is de dienst direct geruild.

iphone

Open diensten. Zelf diensten inplannen in slechts één klik.

Open diensten zijn diensten waar nog geen medewerkers aan gekoppeld zijn. Voor deze diensten kunnen medewerkers worden uitgenodigd. Uitgenodigde medewerkers krijgen een email met daarin een uitnodiging voor een open dienst. Een medewerker kan zich per email of via de applicatie opgeven voor deze dienst.

Ziekte, vakantie of andere afwezigheid aanvragen op een centrale plek.

ShiftBase biedt de medewerkers de mogelijkheid een aanvraag tot afwezigheid te doen. Dit kan zijn voor vakantie, ziekte of een andere vorm van afwezigheid. Deze aanvraag kom bij de leidinggevende binnen. Zo heeft deze een centrale registratie van alle afwezigheid en kunt deze eenvoudig een rapportage uitdraaien van de (reden van) geregistreerde afwezigheid.

Gewerkte uren

Iedere medewerkers kan controleren of het aantal geregistreerde uren overeenkomt met het daadwerkelijk gewerkte aantal uren. De medewerker kan zelf bepalen van welke periode hij/zei de uren wil terug zien.

Vakantie-uren

De medewerker kan bekijken hoeveel vakantie-uren hij/zij nog heeft, en hoeveel er is opgenomen. Via het dashboard is het ook mogelijk om een vakantieaanvraag te doen, welke goedgekeurd moet worden door een leiding gevende.

Mijn account

Iedere medewerker heeft een eigen profiel. Binnen dit profiel kunnen medewerkers zelf hun naw gegevens, telefoonnummer of email adres aanpassen. Daarnaast is het mogelijk om een profielfoto aan te passen zodat de medewerker makkelijk herkend wordt.

Plus- en minuren

Wanneer medewerkers in dienst zijn op basis van een vast aantal contracturen beschikt, dan kan eenvoudig het aantal overuren (overwerk) inzichtelijk worden gemaakt. Wekelijks kan een overzicht van de plus- en minuren worden gemaakt, waarin alle gewerkte uren met de contracturen vergeleken worden. Als meer is gewerkt dan het aantal contracturen, dan is sprake van plusuren.Is daarentegen minder gewerkt dan de contracturen, dan is sprake van minuren.

Probeer ShiftBase de eerste 14 dagen vrijblijvend gratis.Aanmelden