Wskazówki na temat udanego wdrażania oprogramowania

7 grudnia 2021

Wskazówki na temat udanego wdrażania oprogramowania

W firmie mają miejsce różne procesy biznesowe, w działach takich jak dział zasobów ludzkich, dział sprzedaży czy administracja finansowa. W wielu przypadkach procesy te definiuje oprogramowanie stworzone w tym konkretnym celu. Zwykle nie ma z tym problemów, ale czasem istnieje potrzeba jednego pakietu oprogramowania, z którego mogą korzystać wszystkie działy. Zaleta jednego oprogramowania dla całej firmy jest taka, że dane trzeba wprowadzać tylko raz, ryzyko błędu jest obniżone, a firma może pracować dużo wydajniej. Zwane jest to również oprogramowaniem ERP (Enterprise Resource Planning – and. Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa). Wdrażanie takiego nowego oprogramowania ma znaczny wpływ na firmę. Oto kilka wskazówek, które Ci pomogą z powodzeniem wdrożyć nowe oprogramowanie w swojej firmie.

Odpowiednie przygotowanie

Dobre przygotowanie wpływa ostatecznie na to, czy wdrożenie zakończyło się powodzeniem. Zaczyna się to od ustalenia, jak działają Twoje procesy biznesowe i jak można z łatwością przenieść Twoje istniejące dane. Dodatkowo każdy dział posiada specyficzne wymogi i preferencje w kwestii oprogramowania.
Jako dział zasobów ludzkich, Twoje oczekiwania są inne, niż w administracji finansowej lub w dziale zakupów. Dlatego też zalecamy zorganizowanie grupy projektowej nadzorującej wdrażanie i wyznaczenie osoby z każdego działu na członka tej grupy. W ten sposób możesz ustalić, który pakiet oprogramowania najlepiej się nadaje dla Twojej firmy lub czy może istnieć potrzeba opracowania spersonalizowanego pakietu oprogramowania.

Zaangażuj pracowników

Cały proces wdrażania ostatecznie zależy od personelu. To on dysponuje specyficzną wiedzą i będzie musiał pracować z nowym pakietem oprogramowania. Jego pragnienia i opinie na temat pakietu oprogramowania należy brać pod uwagę i traktować poważnie. Niezwykle istotnym jest, aby pracownicy również wyrażali entuzjazm na temat pakietu oprogramowania. Zmotywują oni samych siebie jak i swych współpracowników, co będzie miało pozytywny wpływ na udane wdrożenie oprogramowania.

Szkolenie

L’implication des employés dans le processus de mise en œuvre comprend également la formation de ces employés. Si les employés sont bien formés pour travailler avec le logiciel, ils peuvent utiliser le logiciel beaucoup plus rapidement et plus facilement. Par conséquent, ne faites jamais d'économies sur la formation de vos employés.

Tester intensivement

Zaangażowanie pracowników w proces wdrażania obejmuje także szkolenie owych pracowników. Jeśli pracownicy są dobrze przeszkoleni w pracy z tym oprogramowaniem, mogą oni z niego korzystać dużo szybciej i z większą łatwością. Dlatego też nigdy nie oszczędzaj na szkoleniu swych pracowników.

Testuj obszernie

Fazy testowej nie należy lekceważyć. Po wdrożeniu najlepiej jest korzystać ze starego oprogramowania wraz z nowym programem przez jakiś czas. Daje Ci to sporo czasu na testowanie nowego oprogramowania. W trakcie testowania wszystkie problemy inicjacyjne wychodzą na jaw, a pracownicy mogą wskazać, co jest nie tak. Z tego powodu poświęć sporo czasu na testowanie oprogramowania, aby zredukować ryzyko dalszych problemów po zakończeniu ostatecznego wdrażania.

Wydajność