Łatwa rejestracja wniosków urlopowych online

Z Shiftbase możesz z łatwością wnioskować o dni wolne i śledzić godziny urlopowe. Dzięki usłudze online Shiftbase cały proces nieobecności jest zautomatyzowany.

Absence Type Shiftbase Polski

Wnioski urlopowe

Pracownicy mogą składać Elektroniczne wnioski urlopowe z automatycznym powiadamianiem przełożonych, którzy mogą ocenić wniosek urlopowy. Po rozpatrzeniu wniosku urlopowego pracownik jest o tym informowany, a jego harmonogram pracy jest aktualizowany automatycznie. Zatwierdzony czas wolny jest wówczas od razu widoczny w harmonogramie.

  • Z łatwością twórz Elektroniczne wnioski urlopowe

  • Składaj elektroniczny wniosek w aplikacji mobilnej

Holiday Hours Shiftbase Polski

Kumuluj godziny urlopu

Godziny urlopowe są automatycznie kumulowane w oparciu o godziny umowne lub przepracowane. Jeśli wolisz dodawać e-urlopy ręcznie, jest to możliwe w formie korekty. Poprzez korektę możesz także wypełnić bilans początkowy dla nowo dodanych pracowników.

  • Przegląd w czasie rzeczywistym wniosków urlopowych

  • Z łatwością dodawaj korekty do godzin urlopowych

Absence Type Management Shiftbase Polski

Zarządzaj wszystkimi typami nieobecności

Istnieje kilka standardowych typów nieobecności do wyboru w Shiftbase, takich jak urlop wypoczynkowy czy zwolnienia chorobowe. Dodatkowe typy nieobecności można dodawać na stronie ustawień. Każdy typ ma swój charakterystyczny kolor i ikonę, dzięki czemu różne typy nieobecności z łatwością można od siebie odróżnić.

  • Zarządzaj istniejącymi typami nieobecności

  • Dodaj dodatkowe typy nieobecności

  • Organizuj wnioski urlopowe wg typu