Zarządzanie siłą roboczą dla każdego

Shiftbase nadaje się dla działalności każdego typu. Od małych firm z pojedynczą placówką po wielkie przedsiębiorstwa z wieloma lokalizacjami na terenie całego kraju.

Dostęp w każdym miejscu i czasie

Shiftbase jest to aplikacja online, w której możesz tworzyć i zarządzać swoim harmonogramem pracowników, możesz rejestrować przepracowane godziny i możesz kontrolować Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Każdy pracownik ma swoje własne dane logowania i może korzystać z Shiftbase na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym celem przeglądania harmonogramów, przepracowanych godzin, godzin plusowych i minusowych oraz zaległych urlopów. Złożone prawa dostępu określają, który pracownik ma pozwolenie na które funkcje.

  • Zarządzanie pracownikami

  • Śledzenie czasu

  • Rejestracja urlopów

Schedule Week - Shiftbase PL

Wielojęzyczność

Shiftbase jest dostępny w wielu językach.

Wiele walut

Wszelkie waluty zagraniczne są obsługiwane, dzięki czemu możesz korzystać z Shiftbase bez względu na swoje położenie.

Strefa czasowa

Wszystkie strefy czasowe są obsługiwane, dzięki czemu możesz korzystać z Shiftbase w dowolnym miejscu i czasie.

Location Tree Shiftbase Polski

Lokalizacje i działy

Shiftbase jest bardzo elastyczne i nadaje się nawet dla wielkich firm zarządzających wieloma lokalizacjami i działami. Lokalizacje z łatwością można przeglądać przy użyciu filtrów, a pracowników można przydzielać do wielu działów. W obrębie aplikacji możesz z łatwością przełączać pomiędzy różnymi filiami i działami, by z łatwością zarządzać wszystkimi harmonogramami i godzinami na jednej stronie.

Google Authenticator

Bezpieczeństwo oprogramowania

Bezpieczeństwo oprogramowania ma kluczowe znaczenie dla Shiftbase. Nasze oprogramowanie działa w klastrze Kubernetes zarządzanym przez Google w wielu różnych centrach danych. Szczegółowe informacje znaleźć można w naszym dokumencie bezpieczeństwa na naszej witrynie.

Uprawnienia

Shiftbase dysponuje kompleksową strukturą praw dostępu. Owe prawa dostępu pozwalają Ci tworzyć i zarządzać grupami użytkowników, które można przypisywać do pracowników lub działów, pozwalając na szczegółową kontrolę praw dostępu pracowników.

Uwierzytelnianie wieloetapowe

Obsługujemy stosowanie wieloetapowego uwierzytelniania w Shiftbase, co można skonfigurować dla całej firmy lub dla danego pracownika. Po aktywacji tej opcji pracownicy muszą podać kod weryfikacyjny z aplikacji uwierzytelniającej na swoim smartfonie celem ochrony swego konta przed włamaniem.