Przegląd wszystkich danych zasobów ludzkich

Panel nawigacyjny zawiera wszelkie istotne informacje na temat aktualnie zalogowanego pracownika, w tym zbliżające się zmiany, ostatnio przepracowane godziny, a także najnowsze ogłoszenia firmowe.

Dane istotne dla Ciebie

Panel nawigacyjny zawiera widżety, które są istotne dla Ciebie. Widżety są to niewielkie bloki informacji na temat harmonogramów pracy, wygasających umów lub osiągniętych konwersji i nie tylko. Panel nawigacyjny możesz personalizować wedle własnego uznania, decydując które widżety chciałbyś widzieć i wybierając, które okresy danych wyświetlać.

  • Jeden przegląd wyświetlający wszelkie dane

  • Zarządzaj swymi widżetami

  • Przeglądaj wybrany okres czasu

Dashboard - Shiftbase PL

Mój Harmonogram

Moje przepracowane godziny

Moje Nieobecności

News Item Shiftbase Polski

Ogłoszenia

Z Shiftbase możesz zamieszczać ogłoszenia dla jednego lub więcej działów. Pracownicy odbierają natychmiastowy e-mail lub powiadomienie push o każdej nowo zamieszczonej wiadomości. Gdy pracownik jest zalogowany, może komentować ogłoszenia lub pobierać dowolne załączniki.

  • Udostępniaj ogłoszenia swoim pracownikom

  • Pozwalaj pracownikom odpowiadać na ogłoszenia

  • Dodawaj załączniki do ogłoszeń

Open Shift Shiftbase Polski

Samoplanowanie z otwartymi zmianami

Otwarte zmiany to zmiany niepowiązane jeszcze z pracownikami. Pracowników można zapraszać na te zmiany. Zaproszeni pracownicy otrzymają e-mail zawierający zaproszenie na otwartą zmianę. Pracownicy mogą rejestrować się na otwarte zmiany pocztą e-mail lub bezpośrednio w aplikacji mobilnej.

  • Pozwól pracownikom samodzielnie wpisywać się do harmonogramu

  • Oszczędź czas tworząc harmonogramy

Absence Type Shiftbase Polski

Wnioski urlopowe

Shiftbase oferuje pracownikom możliwość tworzenia wniosków urlopowych. Przyczyną może być wyjazd na wczasy, choroba lub dowolna inna forma nieobecności. Wnioski wysyłane będą bezpośrednio do przełożonego, który ma łatwy dostęp do rejestru wszystkich nieobecności, który w razie potrzeby można z łatwością wyeksportować w szczegółowych raportach.

  • Twórz wnioski urlopowe na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

  • Wgląd w Twoje wnioski urlopowe