Registrering av ledigheter i Excel

Om denna mall

Som företag måste du föra register över de anställdas ledigheter. Detta kan göras med betalprogram, men naturligtvis också med Excel. Fördelen med mallen för registrering av ledighet är att du kan hålla reda på vilka anställda som har tagit ledigt och vad detta gör med deras timmar.
 
Ladda ner din närvarolista mall i Excel här

Eller