ISO-certifiering

Informationssäkerhet enligt den globala standarden

header image

Informationssäkerhet på Shiftbase

Skyddet av dina uppgifter har varit mycket viktigt för oss sedan skapandet av Shiftbase 2011, och varje steg vi tar överväger vi säkerheten för din data. Med ISO 27001: 2017-certifieringen uppfyller Shiftbase världens största erkända och oberoende informationssäkerhetsstandard. Certifieringen visar att vi uppfyller de strikta kraven på informationssäkerhet, vi är mycket stolta över detta!

 

 

Vad betyder detta för dig som användare?

 

Vad betyder vår ISO 27001: 2017-certifiering faktiskt för dig som Shiftbase-användare? Vi har listat det nedan, så du får full information om vad säkerhetsstandarden betyder för dig!

Persondata

Du anförtro oss dina personuppgifter. Vi hanterar därför alla dina uppgifter med stor omsorg och skyddar dem från obehörig åtkomst.

Global standard

ISO 27001: 2017 är en internationellt erkänd standard för informationssäkerhet, vi har granskats av en oberoende part och följer dessa uppsatta riktlinjer.

Informationssäkerhet

All din information lagras säkert och skyddas mot dataförlust. Vi erbjuder detta skydd både nu och vidareutvecklingen av vår programvara i framtiden.

Gäller alla aspekter

ISO 27001-standarden påverkar inte bara programvaran utan också hela verksamheten. Det är därför våra medarbetare har granskats, så din data är i säkra händer hela tiden.

Certifikat: ISO 27001: 2017

Ladda ner certifikatet här: DifferentLab B.V.