Gratis Excel-mallar

Ladda ner din gratis Excel-mall!

Gratis mallar att använda för din personalhantering

Shiftbase erbjuder flera gratismallar för att skapa arbetsscheman, tidtabeller och mer. Dessa mallar kan laddas ner gratis. På detta sätt kan du fortfarande hantera all personal med vår hjälp utan kostnad.