Ladda ner din närvarolista mall i Excel här

Fyll i dina uppgifter nedan så får du schemamallen direkt i din e-postinkorg

Eller

Registrering av ledigheter i Excel

Som företag måste du föra register över de anställdas ledigheter. Detta kan göras med betalprogram, men naturligtvis också med Excel. Fördelen med mallen för registrering av ledighet är att du kan hålla reda på vilka anställda som har tagit ledigt och vad detta gör med deras timmar.

absence-se

Ledighetskort

I mallen för semesterregistrering kan du hålla reda på de anställdas semesterdatum. Semestertimmarna visas per månad, per anställd, på ett tydligt blad. Datumen i tabellerna är lätta att justera genom att ändra veckans första dag.

Håll koll på helgdagar med lätthet

Användarvänligt Excel-ark

absencetypesedit-se

Lätt att justera

Excel-mallen är lätt att utöka, så att du kan lägga till fler anställda. Efter ett år kan du lägga till fler bord. Registreringen av ledigheter lämpar sig för olika branscher, t.ex. för detaljhandlare, men också för produktionsbolag.

Lägg till fler anställda

Kan användas inom flera olika branscher