Med en knapptryckning får du all personaldata och rapporter

Använd en av de många tillgängliga rapporterna för att få en exakt bild av de schemalagda, arbetade eller godkända timmarna. Se enkelt vad de anställda kostar jämfört med omsättningen, se hur många timmar som har arbetats per avdelning/lag eller hitta annan information som behövs.

Direktinsikt i din personaldata

Enkel och realtidssyn på all din personaldata. Med Shiftbase omfattande filter kan du generera exporterbara rapporter anpassade exakt efter dina behov med den information som är viktig för dig.

  • Överblick i realtid

  • Enkel att använda

  • Omfattande filter

  • Alla rapporter kan exporteras

Rapporter - Shiftbase Sverige

En översikt över alla rapporter

Shiftbase har flera rapporter som vi har placerat i en översikt nedan.

Tidsstyrning

Arbetade timmar

Frånvaro

Omsättning

Schema vs. timmar

Plus- och minustimmar

Tillgänglighet

Avlöningslista

Medarbetare

Rapporter Filter - Shiftbase Sverige

Filtrera rapporter

Alla rapporter har omfattande filter. På detta sätt ser du bara den information som är viktig för dig.

Inställningar - Shiftbase Sverige

Exportera data

Exportera filen som innehåller all nödvändig information för dina bokförare, personalavdelning eller revisorer. All data kan enkelt exporteras direkt i Excel- eller CSV-filformat.

Integrationer med lönepaket

Förutom exportfunktionen tillhandahåller Shiftbase också integrationer med olika lönepaket, vilket gör att du kan lägga all information direkt i ditt lönepaket. Vi erbjuder för närvarande integrationer med följande paket:

  • Nmbrs

  • Exact