schemalaggning

Programvara för schemaplanering för anställda online

Snabbaste och enklaste schemaskaparen

Fördelarna med schemaläggningsprogramvara för anställda

Programvara för schemaläggning används alltmer för att skapa arbetsscheman. Att göra en plan tar mycket tid och är ofta en komplicerad uppgift. Genom att använda vår planeringsprogramvara kan du enkelt och snabbt skapa arbetsscheman med grepp om de förväntade kostnaderna.

Schedule_SV

Skapa ett skiftschema snabbt och enkelt

Med Shiftbase kan du enkelt ställa upp upprepade växlingar och standardskift, som kan dras och släppas i ett schema.

Återkommande skift

Schemalägg återkommande skift. Lägg till skift och skapa återkommande skift under en viss period. Från detta kan du skapa en schemaläggningsmall, som enkelt kan justeras vid behov. Med återkommande växlingar väljer du vilka veckodag som ska schemaläggas och vilket datum du vill schemalägga till.

Dra och släpp skift

Återkommande skift

Flera tidsrapportvyer

availability-se

Tillgänglighet

Anställda kan ange deras tillgänglighet via mobilapp eller stationär dator som sedan visas i arbetsschemat så att planeraren enkelt kan ta hänsyn till detta. Dessutom kan handledare ange tillgänglighet för en anställds räkning.

Påminnelser om tillgänglighet

Programvaran har påminnelser om tillgänglighet så att anställda inte glömmer att uppdatera deras tillgänglighet.

En tydlig översikt över tillgängliga anställda

Skicka automatiskt tillgänglighetspåminnelser

schedule-se

Skapa enkelt arbetsscheman online och registrera arbetstiden

Fördelarna med programvara för personalplanering är t.ex. att personalens tillgänglighet och frånvaro visas i schemat. De förväntade personalkostnaderna och schemalagda timmarna är också synliga, så att planeraren får en inblick i hur det går till. Eftersom programvaran körs online kan personalen konsultera arbetsschemat via mobilappen eller datorn.

Budget

Ställ in maximala budgetar på ett schema, baserat på antingen tid eller lön. När de planerade kostnaderna överskrider budgeten skickas ett meddelande till planeraren.

budget-se
exchangerequests-se

Skiftbyte

Anställda kan byta skift sinsemellan med schemaläggarens godkännande. När en anställd klickar på ett skift kan en begäran om byte skickas till utvalda anställda. När en av de utvalda medarbetarna accepterar skiftet meddelas planeraren. Så snart bytesförfrågan är godkänd ändras skiftet automatiskt i schemat.

Låt arbetstagarna själva tillhandahålla sina egna ersättare

Med godkännande av schemaläggaren

openshifts-se

Öppna skift

Med öppna skift kan du skicka anställda en inbjudan till ett visst skift. Planeraren bestämmer vilka anställda som bjuds in som kommer att få e-post- och push-notiser för att meddela dem om skiftet. Den första anställden som bekräftar skiftet planeras automatiskt.

Bjuder in anställda att acceptera ett skift

Låt anställda schemalägga sina egna skift

occupancy-se

Obligatoriska skift

Det är möjligt att ställa in obligatoriska skift i arbetsplanen. Till exempel kan du ange det minsta, högsta eller exakta antalet skift som ska planeras. Med obligatoriska skift kan du enkelt kontrollera om det slutliga schemat uppfyller önskad arbetsgrad.

Ett schema som alltid uppfyller de fastställda kriterierna

Tydlig översikt över de skift som ska planeras

Öppna skift

Bjud in anställda att ta över öppna skift, genom att maila dem och skicka en push-notis.

Obligatoriska skift

Ange de förändringar som tidrapporten måste uppfylla per dag. På detta sätt möter du alltid önskad arbetsgrad.

Tillgänglighet

Låt anställda ange deras tillgänglighet så att planeraren enkelt kan skapa ett lämpligt arbetsschema.

Skiftbyte

Låt anställda byta skift mellan sig, antingen med eller utan godkännande av en planerare.

Färdigheter

Skapa ett skiftschema baserat på kompetensuppsättningar, som kan kopplas till skift och anställda.

Väder

Se väderprognosen i schemat så att du enkelt kan justera arbetsgraden baserat på omständigheterna.

Dra och släpp

Du kan enkelt göra ändringar i tidrapporten genom att dra och släppa skift i schemat.

Publicera

Publicera enkelt anställdes scheman och dela dem via e-post eller push-notiser till dina anställda.

Frånvaro

Se all frånvaro i en schemaöversikt så att du lätt kan väga in detta när du planerar kommande skift.

Synkronisering av kalender

Koppla schemat via iCal till din personliga kalender från Outlook, Google eller Apple.

Lagen om arbetstid

Övervakning i realtid av schemat för arbetstidslagen, så att du kan ta hänsyn till detta vid planeringen.

Budget

Du har omedelbar insyn i lönekostnader och budgetar när du skapar ett schema.

ios_schedule-sv

Planera enkelt skift när du är på språng

Med vår mobilapp har du inblick i de anställdas scheman. I appen kan du justera skift i schemat när du är på språng, se hur många skift som fortfarande är öppna och skicka framtida utbytesförfrågningar.

Visa det övergripande schemat

Ange tillgänglighet

Länk via iCal möjligt

Schemaläggningsskift

Acceptera utbytesförfrågningar

Visa öppna skift

Börja idag med Shiftbases gratis programvara för schemaplanering för anställda!

Snabb registrering för din gratis 14-dagars provperiod