skiftschema

Skapa ett optimalt arbetsschema

Snabba och enkla scheman för dina anställda

Skapa ett schema med tre enkla steg

Att göra arbetsscheman för ditt företag är ofta en tidskrävande uppgift. Anställda skickar sin tillgänglighet och frånvaro via e-post vilket ofta innebär mycket växling mellan e-postmeddelanden och kalkylblad för att skapa ditt schema.
Scheduling_SV

Schemaläggning et skift

Du kan snabbt och enkelt skapa ett schema för ditt lag i huvudmenyn i Shiftbase under ‘Schema’. På vänster sida ser du namnen på de anställda och överst ser du datumen. När du navigerar markören förbi de anställda den dag du vill schemalägga ett skift kommer ett plustecken att visas. När du klickar på plustecknet visas en ny pop-up, där du kan schemalägga skiftet.

Schemaläggning baserat på tillgänglighet och frånvaro

Schemaläggning baserad på arbetskraftskostnader, budget och förväntad omsättning

shiftdetails-se

Lägga till skiftdetaljer

När du ser popup-fönstret “Lägg till skift” på sidan, är den anställda som automatiskt väljs den som du klickade på, för valfri dag, klistra in hans eller hennes namn i schemat. Det är möjligt att välja mer än en anställd så att du kan schemalägga flera anställda samtidigt. När du har valt dina anställda väljer du nu vilket typ av skift du vill schemalägga. När du har valt skifttyp, fylls starttiderna, sluttiderna och rasterna automatiskt för att matcha det valda skiftet. Det är möjligt att redigera de förfyllda start-, slut- och rasttiderna för skiftet. Det är också möjligt att lägga till en beskrivning till skiftet som är synlig för den anställda.

Upprepa enkelt skift

Planera dina anställda från en flexpool

schedule-se

Schemat är klart

När alla skift är planerade är du redo att dela schemat med dina anställda. Ändringar kan alltid göras vid ett senare datum. Med hjälp av filter kan du enkelt justera informationen i ditt schema.

Använd Shiftbase i 14 dagar gratis med vår testversion och upptäck möjligheterna för din organisation

Snabb registrering för din gratis 14-dagars provperiod