Gratis mallar att använda för din personalhantering

Shiftbase erbjuder flera gratismallar för att skapa arbetsscheman, tidtabeller och mer. Dessa mallar kan laddas ner gratis. På detta sätt kan du fortfarande hantera all personal med vår hjälp utan kostnad.

Närvarolista Mall Shiftbase

Närvarolista mall

Arbetsschema Mall Shiftbase

Schema mall

Arbetsschema Mall Shiftbase

Veckoschema mall

Tidrapport Mals Shiftbase

Tidrapport mall

Tidrapport Mals Shiftbase

Tidrapportering gratis

Arbetsschema Mall Shiftbase

Arbetsschema mall