Zalety oprogramowania do zarządzania pracownikami

Oprogramowanie do zarządzania pracownikami jest coraz częściej wykorzystywane do tworzenia harmonogramu czasu pracy. Tworzenie grafiku pracy zajmuje sporo czasu i często stanowi skomplikowane zadanie. Korzystając z naszego oprogramowania do planowania, możesz szybko i z łatwością tworzyć Grafik pracy z rozeznaniem oczekiwanych kosztów.

Schedule Shiftbase Polski

Utwórz Grafik pracy szybko i z łatwością

Z Shiftbase możesz z łatwością ustalać powtarzające się zmiany i zmiany standardowe, które można przeciągać i upuszczać na grafiki pracy.

Zmiany powtarzające się

Planuj powtarzające się zmiany czasu pracy. Dodaj zmianę i ustal jej powtarzanie przez wskazany okres. Następnie możesz utworzyć szablon grafiku pracy, który można z łatwością skorygować w razie potrzeby. Dla zmian powtarzających się wybierasz dni tygodnia oraz datę do zamieszczenia w harmonogramie.

 • Przeciągaj i upuszczaj zmiany czasu pracy

 • Zmiany powtarzające się

 • Wiele widoków kart kontrolnych

Availability Shiftbase Polski

Dostępność

Pracownik może wskazać swoją dostępność w dane dni przy użyciu aplikacji mobilnej lub komputera PC, która wówczas jest widoczna w grafiku pracy, dzięki czemu planujący może z łatwością ją uwzględnić. Dodatkowo przełożeni mogą wprowadzić w harmonogram pracy dostępność w imieniu pracownika.

Przypomnienia dostępności

Oprogramowanie oferuje przypomnienia dostępności, aby pracownik nie zapomniał zaktualizować swoich godzin pracy.

 • Przejrzysty przegląd dostępnych pracowników

 • Automatycznie wysyłaj przypomnienia dostępności

Open Shift Shiftbase Polski

Otwarte zmiany

W przypadku zmian otwartych pracownik może otrzymać od Ciebie zaproszenie na konkretną zmianę. Planujący decyduje, których pracowników zaprosić, dając im znać poprzez e-mail i powiadomienie push. Pierwszy pracownik, który potwierdzi zmianę jest automatycznie wstawiany do grafiku pracy.

 • Zapraszanie pracowników do wzięcia zmiany

 • Udostępnij pracownikom planowanie własnych zmian

Required Shiftbase Polski

Zmiany wymagane

Możliwe jest ustalanie wymaganego obłożenia godzin w harmonogramie pracy zatrudnionych osób. Przykładowo można wskazać minimalną, maksymalną lub dokładną liczbę zmian w harmonogramie. W przypadku zmian wymaganych możesz z łatwością sprawdzać, czy ostateczny harmonogram posiada odpowiednie obłożenie.

 • Harmonogram zawsze spełniający ustalone kryteria

 • Przejrzysty przegląd zmian do zaplanowania

Absence Shiftbase Polski

Nieobecność

Nieobecność pracownika jest z łatwością widoczna w harmonogramie, pozwalając planującemu z łatwością brać ją pod uwagę. Każda nieobecność wyświetlana jest w kolorze odpowiadającym typowi nieobecności.

 • Nieobecności wyświetlane są w harmonogramie pracy

 • Każda nieobecność wyświetlana jest w charakterystycznym kolorze

Zarządzanie pracownikami w Shiftbase

 • Łatwość użycia dzięki przeciąganym zmianom

 • Pracownicy mają dostęp do najnowszego harmonogramu

 • Grafik obejmuje wiele możliwości

 • Darmowa aplikacja na urządzenia iPhone i Android

Schedule Week - Shiftbase PL

Wszystkie zalety korzystania z Shiftbase

Poniżej znajdziesz przegląd głównych funkcji naszego oprogramowania do zarządzania pracownikami

Otwarte zmiany

Zapraszaj pracowników do wzięcia otwartych zmian, wysyłając im e-mail i powiadomienie push.

Zmiany wymagane

Określ dzienne zmiany wymagane dla karty kontrolnej. W ten sposób zawsze będziesz mieć pożądane obłożenie.

Dostępność

Pozwól pracownikom określić swą dostępność, aby planujący mogli z łatwością tworzyć odpowiedni Grafik czasu pracy.

Przeniesienie na inną zmianę

Pozwól pracownikom wymieniać się zmianami między sobą, za zatwierdzeniem planującego lub bez.

Umiejętności

Stwórz harmonogram pracy w oparciu o umiejętności, które mogą być powiązane ze zmianami i pracownikami.

Pogoda

Przeglądaj prognozę pogody w harmonogramie, aby móc z łatwością regulować obłożenie wedle okoliczności.

Przeciąganie i Upuszczanie

Z łatwością można dokonywać zmiany w karcie kontrolnej przeciągając i upuszczając zmiany w harmonogramie czasu pracy pracowników.

Publikacja

Z łatwością publikuj grafiki pracy zatrudnionych i udostępniaj je pocztą e-mail lub powiadomieniem push swoim pracownikom.

Nieobecności

Przeglądaj wszystkie nieobecności w podsumowaniu harmonogramu pracowników, aby móc z łatwością mieć je na uwadze przy planowaniu zmian.

My Schedule - Shiftbase Mobile (Polska)

Z łatwością planuj zmiany gdziekolwiek jesteś

Z naszą aplikacją mobilną masz wgląd w harmonogramy pracowników. W aplikacji możesz modyfikować zmiany we wszystkie dni, gdziekolwiek jesteś, sprawdzać ilość otwartych jeszcze zmian, a także aprobować wnioski o przeniesienie.

 • Wyświetl ogólny harmonogram

 • Określ dostępność

 • Możliwe połączenie przez iCal

 • Planowanie zmiany

 • Akceptuj wnioski o przeniesienie

 • Wyświetl otwarte zmiany