Za naciśnięciem guzika otrzymasz wszelkie raporty i dane na temat personelu

Użyj jednego z wielu dostępnych raportów, by zyskać precyzyjny wgląd do zaplanowanych, przepracowanych lub zatwierdzonych godzin. Z łatwością sprawdzaj, jakie są koszty pracownicze w porównaniu do obrotu, przejrzyj ilość godzin przepracowanych na dział/zespół lub znajduj wszelkie inne potrzebne informacje.

Bezpośredni wgląd w dane Twojego personelu

Łatwy wgląd w czasie rzeczywistym we wszelkie dane Twojego personelu. Dzięki obszernym filtrom Shiftbase możesz generować eksportowalne raporty dostosowane dokładnie do Twoich potrzeb, zawierające informacje ważne dla Ciebie.

  • Wgląd w czasie rzeczywistym

  • Łatwe w użyciu

  • Obszerne filtry

  • Wszystkie raporty można eksportować

Reports - Shiftbase PL

Przegląd wszystkich raportów

Shiftbase dysponuje kilkoma raportami, które zamieściliśmy w przeglądzie poniżej.

Harmonogram

Przepracowane godziny

Nieobecność

Obrót

Harmonogram kontra godziny

Godziny plusowe i minusowe

Dostępność

Lista płac

Pracownicy

Reports Filters - Shiftbase PL

Filtruj raporty

Wszelkie raporty dysponują obszernymi filtrami. Dzięki temu widzisz tylko informacje ważne dla Ciebie.

Reports Export Shiftbase

Eksportuj dane

Eksportuj plik zawierający wszelkie istotne informacje dla Twojej księgowości, zasobów ludzkich lub działu podatkowego. Wszelkie dane można z łatwością eksportować bezpośrednio do pliku formatu Excel lub CSV.

Integracje z pakietami płacowymi

Oprócz funkcji eksportowania Shiftbase oferuje również integrację z różnymi pakietami płacowymi, pozwalając na umieszczenie wszystkich danych bezpośrednio w Twoim pakiecie płacowym. Aktualnie oferujemy integracje z następującymi pakietami:

  • Nmbrs

  • Exact