Een overzicht met alle HR-gegevens

Op het dashboard staan alle gegevens die betrekking hebben op de ingelogde medewerker. Hierop staan de aankomende diensten, de laatst gewerkte uren en het laatste nieuws.

De gegevens die voor u belangrijk zijn

Op het dashboard staan widgets die voor u belangrijk zijn. Widgets zijn kleine blokken met informatie over bijvoorbeeld het werkrooster, contracten die aflopen, of behaalde omzetten. Het dashboard is naar eigen wens in te richten. Zo kunt u widgets aan- en uitzetten. Per widget is in te stellen over welke periode u de gegevens wilt inzien.

  • Eén overzicht met daarop alle gegevens

  • Uw eigen widgets samenstellen en beheren

  • Periodes van gegevens zijn naar eigen wens in te stellen

Dashboard Shiftbase

Mijn Rooster

Bekijk uw persoonlijke werkrooster vanaf iedere locatie met internet.

Mijn gewerkte uren

Controleer zelf of de geregistreerde uren correct zijn.

Mijn Afwezigheid

Vraag vakantie aan met de computer of mobiele app.

Nieuwsbericht Shiftbase

Nieuwsberichten

Met Shiftbase heeft u de mogelijkheid om nieuwsberichten te plaatsen voor één of meerdere afdelingen. Medewerkers ontvangen een email of pushbericht van een nieuw geplaatst bericht of wijziging. Nadat een medewerker is ingelogd, kan deze een reactie geven op het nieuwsbericht, of een bijlage downloaden.

  • Nieuwsberichten delen met medewerkers

  • Medewerkers laten reageren op nieuwsberichten

  • Bijlage koppelen aan een nieuwsbericht

Open diensten

Zelfroosteren met open diensten

Open diensten zijn diensten waar nog geen medewerkers aan gekoppeld zijn. Voor deze diensten kunnen medewerkers worden uitgenodigd. Uitgenodigde medewerkers krijgen een email met daarin een uitnodiging voor een open dienst. Een medewerker kan zich per email of via de applicatie opgeven voor deze dienst.

  • Laat medewerkers zelfroosteren

  • Bespaar tijd met het maken van een planning

Verlofaanvraag ShiftBase

Verlofaanvragen

Shiftbase biedt de medewerkers de mogelijkheid een aanvraag tot afwezigheid te doen. Dit kan zijn voor vakantie, ziekte of een andere vorm van afwezigheid. Deze aanvraag komt bij de leidinggevende binnen. Zo heeft hij of zij een centrale registratie van alle afwezigheid en kan deze eenvoudig in een rapportage worden uitgedraaid met de (reden van de) geregistreerde afwezigheid.

  • Zelf afwezigheid aanvragen met de computer en mobiel

  • Inzicht in uw aanvragen