Urenregistratie

Beheer eenvoudig de gewerkte uren van uw personeel

Online gewerkte uren registreren van uw personeel

Gewerkte uren goed bijhouden

In- en uitklokken

Gewerkte uren kunnen geregistreerd worden door middel van in- en uitklokken. Klokken kan met de urenregistratie app, desktopcomputer of prikklok. Door gebruik te maken van klokken is real-time inzichtelijk welke medewerkers er aan het werk zijn en wat de actuele loonkosten bedragen.

Klokken vanaf iedere locatie

Klokken op basis van IP-adres of Geolocatie

Automatisch kloktijden afronden

Automatisch uitklokken na x tijd

Urenregistratie bijhouden

Gewerkte uren bijhouden

Gewerkte uren kunnen handmatig via de computer of app worden geregistreerd. Zodra werktijden zijn opgeslagen, zijn deze zichtbaar in het urenregistratieformulier. Hier kunnen de uren eventueel worden aangepast en worden goedgekeurd.

Automatisch overnemen van het rooster
In de instellingen van de software kun je ervoor kiezen dat uren uit het rooster overgenomen worden naar de urenregistratie. Hierdoor hoeven medewerkers zelf geen uren toe te voegen en worden gewerkte uren automatisch geregistreerd. Een leidinggevende kan de geregistreerde uren aanpassen als er anders dan volgens het werkrooster is gewerkt.

Online urenregistratie software

Automatische afronding

Automatische pauzeberekening

Automatische toeslagberekening

Automatisch uitklokken

Per werknemer de gewerkte aantal uren
overtime-nl

Plus/min-uren

Plus/min-uren zijn de gewerkte en afwezige uren, vergeleken met de contracturen. Dit saldo wordt automatisch bijgehouden en veranderd bij iedere wijziging. Het handmatig uitrekenen van plus- en minuren behoort met Shiftbase tot het verleden!

Plus/min-uren worden automatisch berekend

Plus/min-uren overzicht per dag en cumulatief

surcharges-grey-nl

Toeslaguren

In Shiftbase kunnen toeslagkaarten worden aangemaakt. Hierin kunnen per dag tijdvakken worden opgegeven met daaraan een toeslagpercentage gekoppeld. Door toeslagkaarten te koppelen aan een contracttype of dienst, worden de onregelmatigheidstoeslagen automatisch berekend.

Automatische berekening van onregelmatigheidstoeslagen

Naar eigen wens of CAO in te stellen

Makkelijk uren accorderen

Uren accorderen

Alle gewerkte uren worden overzichtelijk in de software weergegeven, en zijn op ieder moment te accorderen. Dit kan op de computer of in de mobiele app.

Dag afsluiten

Op het moment dat alle geregistreerde gewerkte uren zijn nagekeken, dan kan de dag worden afgesloten. Op dat moment kunnen er geen uren meer toegevoegd en aangepast worden. Alleen medewerkers die de rechten hebben om een dag te openen, kunnen nog wijzigingen aanbrengen.

Overzichtelijk gewerkte uren nakijken

Gewerkte uren accorderen via desktop of in de mobiele app

Handige koppelingen

Koppel Shiftbase met jouw favoriete tool, zoals payroll software of een kassasysteem. Met meer dan 20 koppelingen zit er iets voor jou bij!

Rapportages

In de software zitten verschillende rapportages en koppelingen die gebruikt kunnen worden voor het verlonen van de medewerkers.

Conflicten

Wanneer een overlappende dienst of afwezigheid wordt geregistreerd, dan wordt dit aangegeven aan de hand van een conflictmelding.

In- en uitklokken

Medewerkers kunnen met de mobiele app in- en uitklokken op basis van geolocatie of IP-adres.

Overzicht

Met de mobiele telefoon kun je een overzicht opvragen van alle gewerkte uren per locatie.

Accorderen

Met de mobiele app kun je onderweg geregistreerde uren accorderen en aanpassen.

ios_clocking-nl ios_timesheet-nl ios_timesheetapprove-nl
Start vandaag nog met de urenregistratie van Shiftbase!

Probeer 14 dagen, geen contract, annuleer op ieder moment

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen
 • Wat is een urenregistratie?

  Urenregistratie is een tijdregistratieproces waarmee bedrijven de tijd die werknemers aan taken besteden, kunnen registreren en bijhouden. Dit kan bedrijven helpen om arbeidskosten en productiviteit te monitoren. Urenregistratiesoftware kan ook worden gebruikt om urenstaten en facturen te genereren voor salarisdoeleinden of projectbudgettering. Dit stelt organisaties in staat om nauwkeurig bij te houden hoeveel tijd er is gewerkt, hoeveel loon er is betaald en welke personeelskosten er zijn gemaakt.

 • Waarom heb ik een urenregistratie systeem nodig?

  Urenregistratiesystemen zijn gunstig voor bedrijven omdat ze het proces van uren registreren stroomlijnen en de nauwkeurigheid van de uren helpen garanderen. Bovendien maakt het gebruik van software het gemakkelijker om te voldoen aan de wettelijke vereisten rond de loondocumentatie van werknemers, aangezien alle gegevens op één plaats worden opgeslagen. Urenregistratie software helpt bedrijven tijd en geld te besparen, terwijl hun personeelskosten doeltreffend worden beheerd.

 • Voor welke branches is een werktijden registratie belangrijk?

  Het registreren van gewerkte uren is een tijdrovende klus. Helemaal voor bedrijfstakken waar veel gebruik wordt gemaakt van wisselende diensten. Denk hierbij aan horeca, retail en productie bedrijven.

  Indien er in een branche een toeslag van toepassing is, dan kan urenregistratie software automatisch de toeslagen berekenen. Denk hierbij aan plus- en minuren, onregelmatigheid toeslag of overwerk toeslag.

 • Hoe kan je de gewerkte uren bijhouden?

  Een urenregistratie bijhouden kan op verschillende manieren:

  • Handmatige urenregistratie: een medewerker of manager kan na het draaien van een dienst handmatig de gewerkte werktijden invoeren. Dit kan met de computer of mobiele app.

  • In- en uitklokken: een medewerker kan inklokken op het moment dat zijn dienst start en uitklokken op het moment dat zijn dienst eindigt. Werktijden klokken kan met behulp van een prikklok, mobiele app of kioskapp.

 • Hoe maak je een urenregistratie in Excel?

  Het maken van een urenregistratie in Excel is eenvoudig. Maak een bestand aan en vul aan het einde van een werkdag alle gewerkte uren in. Wij hebben een template ter beschikking gesteld waardoor u eenvoudig en snel aan het einde van een werkdag de uren kunt bijhouden.

 • Welke gegevens kan ik kwijt in de urenregistratie.

  Een urenregistratie bevat de naam van de werknemer, de aankomst- en vertrektijden van elke dag en het totale aantal gewerkte uren. Afhankelijk van het beleid van het bedrijf kan het ook informatie bevatten over opgenomen verlof, overuren of andere toepasselijke inhoudingen.

  Een goede urenregistratie beschikt over de mogelijkheid om extra velden toe te voegen. Hierdoor kunt u per personeelslid extra gegevens bijhouden.

 • Wat is het belang van urenregistratie software?

  Urenregistratie software is belangrijk voor bedrijven omdat het tijdregistratieprocessen automatiseert, real-time inzicht geeft in de prestaties van medewerkers en bedrijven helpt te besparen op arbeidskosten. Het stroomlijnt het maken van timesheets door een eenvoudige manier te bieden om timesheets digitaal in te voeren, waardoor handmatige fouten in timesheets worden geëlimineerd. Bovendien kan software voor urenregistratie helpen de loonverwerkingstijd te verkorten door vooraf ingevulde urenbriefjes te verstrekken die automatisch naar de salarisadministratie worden gestuurd. Hierdoor kunnen organisaties hun tijd richten op belangrijkere taken en de algehele productiviteit van medewerkers verbeteren.

 • Hoe lang moet je geregistreerde uren bewaren?

  De geregistreerde uren moeten ten minste drie jaar of langer worden bewaard, afhankelijk van de bedrijfstak en de plaatselijke wetgeving. Het is belangrijk dat de uren nauwkeurig worden geregistreerd en veilig worden bewaard, omdat ze een duidelijk overzicht van de gewerkte uren van de werknemers vormen dat kan worden gebruikt bij eventuele juridische geschillen. Bovendien leveren urenregistraties een belangrijk bewijs van de naleving van de arbeidswetgeving op het gebied van tijdregistratie. Nauwkeurige urenregistratie helpt bedrijven ook om betere beslissingen te nemen over de toewijzing van middelen, personeelskosten en andere financiële zaken.

 • Kan ik de urenregistratie koppelen aan salarissoftware?

  Een online urenregistratie kan gekoppeld worden aan salarissoftware en aan de financiële administratie door nauwkeurige urenstaten bij te houden met de naam van de werknemer, de gewerkte uren en het loon. Deze informatie moet worden gebruikt om urenstaten te genereren die automatisch naar de loonlijst worden gestuurd, waardoor organisaties het loonproces kunnen stroomlijnen en tijd kunnen besparen. Door urenstaten te koppelen aan financiële gegevens, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze de gewerkte uren nauwkeurig bijhouden en werknemers tegen het juiste tarief betalen. Bedrijven profiteren ook van een betere administratie omdat de urenstaten worden gedigitaliseerd en gemakkelijk toegankelijk zijn voor bedrijfsactiviteiten of audits.