Gamification: haal spelenderwijs het beste uit je werknemers

Mensen spelen een kaartspel op een tafel. Alleen hun handen zijn in beeld

Misschien ben je de term gamification in je zoektocht naar motivatietechnieken al tegengekomen. In dit artikel gaan we iets dieper in op wat het is, en hoe je deze techniek als werkgever kan inzetten. Lees verder om te ontdekken hoe ook jij productiviteit met 50% kan verhogen op de werkvloer.

Wat is gamification?

Bij gamification gebruik je spelelementen en technieken in een context waar je normaal gesproken geen spelletjes zou verwachten, zoals bijvoorbeeld op de werkvloer. Denk hierbij aan punten, badges, een scorebord— in feite alle bestaande spelelementen waarmee punten verdiend kunnen worden. Het behalen van deze punten wordt dan bijvoorbeeld gekoppeld aan het voltooien van een routinetaak, het voltooien van een project, of zelfs het volgen van bepaalde regels.

Een to-do list met een twist

Deze punten worden vervolgens omgezet in een beloning of erkenning. Hierdoor voelt iemand zich veel gemotiveerder om de taak te voltooien. Logisch, want het afstrepen van een to-do list is natuurlijk veel leuker als je er een wedstrijd van maakt. Online gamification werkt op dezelfde manier en is even effectief.

Waar een salaris alleen de extrinsieke motivatie stimuleert, wakkert gamification spelenderwijs de intrinsieke en extrinsieke motivatie aan bij de spelers. Het is eigenlijk een soort gedragsconditionering.

Een bekend voorbeeld hiervan is de LinkedIn progress bar. Deze geeft aan hoeveel procent van je LinkedIn-profiel af is. Omdat het vullen van zo'n balk voelt als een prestatie en voldoening geeft, stimuleert het mensen om hun profiel af te maken.


Meerdere gamification technieken

Gamification werkt alleen als we de juiste technieken toepassen. Hier zijn een aantal voorbeelden van simpele gamification technieken die veel worden gebruikt:

Scorebord

Werknemers kunnen punten verdienen door bepaald gedrag te vertonen—bijvoorbeeld door een project af te ronden. Als een teamleider van een sales team bijvoorbeeld een scorebord bijhoudt van elke sale, en deze in de gezamenlijke werkruimte hangt, kan dit voor gezonde concurrentie zorgen onder teamleden, en dus resulteren in meer sales.

Doelen

Zonder doelen werkt gamification niet. Werknemers moeten een goed beeld hebben van wat er van ze wordt verwacht en welke doelen ze moeten bereiken om in de prijzen te vallen. Dit kunnen zowel individuele doelen als teamdoelen zijn.

Beloningen

Ook zonder incentives heb je vrij weinig aan gamification. Beloningen zijn een onmisbare tool om gedrag te versterken. Of het nu gaat om een abonnement bij de sportschool of een fles wijn— zolang de beloningen aantrekkelijk zijn voor werknemers, zal dit voor de nodige stimulans zorgen.

Voordelen van Gamification

Meer intrinsieke motivatie

In plaats van alleen externe beloningen najagen, voelen werknemers zich gemotiveerd om doelen te bereiken vanwege de voldoening die ze halen uit hun prestaties. Dit resulteert in meer zelfgemotiveerd personeel.


Snelle terugkoppeling

Het hoofddoel van de techniek is om gedragsverandering bij werknemers teweeg te brengen. En gamification is een hele effectieve manier om dit te doen, omdat mensen direct feedback ontvangen over hun prestaties. In plaats van dat een werknemer hoeft te wachten op de drie maandelijkse beoordeling om te horen hoe ze het doen, kan hij of zij met gamification meteen zien welke bijdrage hun actie aan het doel levert.

"Het afstrepen van een to-do list is natuurlijk veel leuker als je er een wedstrijd van maakt."


Betere prestaties

Werknemers zijn in de context van een spel vaak bereid om extra inspanningen te leveren om beloningen te verdienen, en hun prestaties te verbeteren. Dit kan leiden tot hogere kwaliteit en efficiëntie op de werkvloer. Ook blijkt uit onderzoek dat gamification de productiviteit met maar liefst 50 (!) procent kan verhogen.

Teamcohesie

Gamification kan voor gezelligheid en een goeie sfeer op de werkvloer zorgen. Wat op haar beurt teamcohesie als gevolg kan hebben. Concurreren is erg motiverend. Maar samenwerken in teams kan dat ook zijn. Door werknemers nauw samen te laten voelen ze meer hechting met het team en meer motivatie om als groep te slagen.

Leerervaring

In educatieve en trainingscontexten verbetert gamification de leerervaring. Dit komt doordat werknemers die op een interactieve en leuke manier nieuwe informatie krijgen, beter onthouden wat ze hebben geleerd.

justa-guy-OwbKXZPV7gk-unsplash_50


Tips voor effectieve gamification

  • Stel duidelijke doelen: bepaal wat je wilt bereiken met gamification. Denk ook aan wat je op lange termijn wilt bereiken. Wil je de verkoop verhogen, de betrokkenheid van werknemers vergroten of de klanttevredenheid verbeteren? Stel specifieke doelen vast.

  • Kies de juiste game-elementen: Identificeer welke game-elementen het relevantst zijn voor je doelen. Dit kunnen punten en badges zijn, maar ook andere beloningen. Er zijn bureaus die bij het bedenken van een systeem kan bedenken. Zorg echter wel dat je werknemers laat meedenken over het uiteindelijke gamification design. Hierdoor zijn ze geneigder om de gamification te accepteren. 

  • Zorg voor feedback: Een van de valkuilen van gamification is het niet geven van voldoende feedback aan deelnemers. Als beloningen te lang uitblijven kan dit tot frustratie leiden en deelnemers ontmoedigen. Meet en analyseer hun resultaten, en geef werknemers regelmatig feedback over hun prestaties. Hierdoor weten ze hoe dicht bij ze zijn bij een doel, en dit houdt ze gemotiveerd.

  • Creëer haalbare doelen: Zorg ervoor dat de te behalen doelen binnen bereik liggen. Bedenk desnoods kleinere tussentijdse doelen. Maar zorg dat de doelen haalbaar zijn. Het stellen van onrealistische doelen kan frustrerend en demotiverend zijn in plaats van motiverend.

  • Wees creatief: Constant hetzelfde spel spelen kan na verloop van tijd vervelen. Blijf nieuwe uitdagingen en beloningen introduceren om het interessant te houden.

  • Balans tussen punten en beloningen: Als beloningen te schaars zijn, kan dit deelnemers demotiveren. Aan de andere kant, als beloningen te gemakkelijk te behalen zijn, kan dit de uitdaging wegnemen.

  • Denk vooruit: Overweeg gamification toe te passen als een langetermijnstrategie voor gedragsverandering, niet alleen als een tijdelijke motivator.

"Of het nu gaat om een abonnement bij de sportschool of een fles wijn— zolang de beloningen aantrekkelijk zijn voor werknemers, zal dit voor de nodige stimulans zorgen."


Aandachtspunten als je begint met gamification

Gamification kan een hele effectieve manier zijn om voor cohesie en productiviteit in een team te zorgen. Wel is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de volgende punten als je gamification toepast op de werkvloer:

Wees transparant en eerlijk

Discriminatie en het voortrekken van een favoriete werknemer ondermijnen alles wat gamification zo'n mooi middel maakt. Het slagen van het concept is geheel afhankelijk van een objectieve parameter, zoals bijvoorbeeld een score. En dus heeft iedereen op de werkvloer een gelijke kans van slagen. En dat willen we natuurlijk zo houden.

Ook kan het spel alleen gespeeld worden als iedereen het begrijpt. Wees daarom duidelijk over hoe het systeem werkt en welke criteria er worden gebruikt.

Vind de juiste balans

Een ander aandachtspunt is de juiste balans tussen punten en beloningen. Als beloningen te schaars zijn, kan dit deelnemers demotiveren. Aan de andere kant, als beloningen te gemakkelijk te behalen zijn, kan dit de uitdaging wegnemen.

Conclusie

Gamification staat centraal in het stimuleren van specifiek gedrag, op zowel korte als lange termijn. Dit maakt het een effectief en krachtig hulpmiddel voor werkgevers. Er wordt op verschillende fronten gamification gebruikt—niet alleen bij bedrijven, maar ook bij bijvoorbeeld non-profitorganisaties en onderwijsinstellingen, omdat het de gewenste resultaten oplevert.

Daadwerkelijke gamification gaat echter veel verder dan oppervlakkige beloningen. Het spelenderwijs behalen van doelen kan voor persoonlijke voldoening bij personeel zorgen, en dus voor meer motivatie.

Door de effectieve toepassing van gamification hou je personeel gemotiveerd en betrokken, waardoor je naast het hebben van meer plezier op de werkvloer, ook aanzienlijke productieve voordelen kan behalen. 

Personeelsplanning en urenregistratie software!
Personeelsplanning en urenregistratie software!
  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Productiviteit