Waaraan moet een werkgeversverklaring tijdens de avondklok aan voldoen?
Covid-19 Regelgeving

Waar moet een werkgeversverklaring tijdens de avondklok aan voldoen?

Vanaf zaterdag 23 januari 2021 wordt, vanwege de coronapandemie, vanaf 21.00 uur tot 4.30 uur een avondklok ingevoerd. Er zijn echter diverse uitzonderingen op de verplichte avondklok. Wanneer je voor je beroep in de avonduren of 's nachts op straat moet zijn, kan je een vrijstelling krijgen. Belangrijk hierbij is wel dat je een werkgeversverklaring nodig heeft die correct is ingevuld en de juiste gegevens bevat. Maar wat moet er precies in deze verklaring staan?

Welke formulieren moet je precies op zak hebben?

Als je tijdens de avondklok toch op straat moet zijn voor je werk, dan heb daarvoor je twee formulieren nodig, namelijk de zogeheten 'Eigen verklaring avondklok' en een 'Werkgeversverklaring avondklok'. Mocht je worden aangesproken door een politieagent, dan moet je beide formulieren (uiteraard correct ingevuld) kunnen laten zien aan de beambte.

Eigen verklaring avondklok

Het eerstgenoemde formulier, de 'Eigen verklaring avondklok', mag je zelf invullen. Je vult hierop je NAW-gegevens in. Verder moet je op dit formulier aangeven om welke reden je gedurende de avondklok tussen 21.00 en 04.30 uur buiten bent. Je moet hier de bovenste optie aankruisen, namelijk 'Ik moet werken en heb de Werkgeversverklaring avondklok bij me.' Vervolgens moet je het formulier ondertekenen en ook het vakje aanvinken dat je het formulier naar waarheid hebt ingevuld.

Download hier de ‘Eigen verklaring avondklok’

Let trouwens goed op: wanneer je het formulier niet naar waarheid invult, wordt dit gezien als een strafbaar feit en kan je flink in de problemen komen.

Werkgeversverklaring avondklok

Je bent bij het buiten lopen tussen 21.00 uur en 4.30 uur voor je werk verder ook verplicht om een zogenaamde 'Werkgeversverklaring avondklok' bij je te hebben. Dit formulier moet je kunnen overhandigen aan een politieagent of BOA als dat aan je wordt gevraagd. Ook mag je dit formulier, net als het andere formulier, digitaal laten zien. Je hoeft het dus niet per se uit te printen.

De 'Werkgeversverklaring avondklok' moet je door jouw leidinggevende laten invullen en ondertekenen. Op het formulier moet je werkgever aangeven, en het liefst zo nauwkeurig mogelijk, wanneer je precies buiten moet zijn voor je werk, oftewel: op welke dagen en/of tijdstippen. Ben je op onregelmatige tijden buiten voor je werk, bijvoorbeeld omdat je hulpverlener bent, dan kan dit ook op het formulier worden aangegeven.

Verder is het nog belangrijk dat het formulier compleet is ingevuld en ook is ondertekend door jouw leidinggevende. Onvolledig ingevulde formulieren of niet ondertekende formulieren zijn niet rechtsgeldig en kunnen vervelende gevolgen hebben, zoals een boete of, als duidelijk is dat er kwade opzet in het spel is, een aantekening in je strafblad. Zorg daarom dat je de formulieren goed, volledig en serieus invult!

Download hier de ‘Werkgeversverklaring avondklok’

Aanbevolen voor jou

Software programmeren

6 Punten waar je op moet letten bij personeelsplanning software

Het uitzoeken van goede personeelsplanning software is een tijdrovende en lastige klus. Er zijn veel pakketten op de markt, maar ...

Schedule

Geef je rooster adem

Als planner heb je het bepaald niet altijd even gemakkelijk. Het opzetten van een overzichtelijk rooster kan soms een echte ...

Blog - Gratis Planning Software voor Bedrijven-1599575644

Gratis Planning Software voor Bedrijven

Ben je als leidinggevende of manager constant op zoek naar meer orde, overzicht en efficiëntie bij de werkzaamheden binnen jouw ...