Meedogenloos onderhandelen over salarisverhogingen

Werknemer mag met een voorstel komen voor salaris verhoging tijdens de nieuwe afspraak

Ben jij als werkgever klaar om je salarisonderhandelingsspel naar een hoger niveau te tillen? Goed onderhandelen over salaris is niet alleen belangrijk voor het aantrekken van topkandidaten, maar ook voor het behouden van je beste medewerkers. Dit artikel biedt je de sleutels tot succesvolle salarisonderhandelingen, waarbij we zowel de valkuilen als de beste praktijken belichten.

Leer hoe je met vertrouwen en tact een aanbod doet dat zowel rechtvaardig is als aantrekkelijk voor potentiële en huidige werknemers. Van het voorbereiden van je strategie tot het verzegelen van de deal, we rusten je uit met alle kennis die je nodig hebt om van elke salarisonderhandeling een winnende interactie te maken. Laten we samen de geheimen van effectieve salarisonderhandelingen ontdekken!

De startblokken – Bereid je voor op de race

Ken je medewerker en wees goed voorbereid

Een goede voorbereiding is de beste stad. Ken je team en weet wat elke medewerker waard is. Bekijk de opleiding, werkervaring, en prestaties van je medewerkers om een goed beeld te krijgen van hun toegevoegde waarde. Ga na wat het huidige salaris is en hoe dit zich verhoudt tot de markt. Dit inzicht is je basis voor de onderhandeling. Dit is niet alleen van toepassing op je huidige team, maar ook bij het overwegen van potentiële nieuwe werknemers.

Onderhandelingsgereedschap – Wat zit er in je gereedschapskist?

Verken de volledige breedte van je onderhandelingsruimte. Naast het basissalaris zijn er secundaire en primaire arbeidsvoorwaarden zoals extra vakantiedagen, een dertiende maand, en pensioenregelingen die je kunt inzetten. Wees bereid om flexibel te zijn met deze voorwaarden, zodat je zowel een aantrekkelijk pakket kunt aanbieden als goede afspraken kunt maken die passen binnen de bedrijfsvoering.

Het onderhandelingsgesprek

Een goed begin is het halve werk

Stem de sfeer goed af voor je het gesprek ingaat. Een positieve opening kan de toon zetten voor het gehele onderhandelingsproces. Begin met het benadrukken van de prestaties van je werknemer en de waardering die je hebt voor hun harde werk. Dit toont respect en erkenning, wat de onderhandelingen op een positieve noot start.

De symfonie van het bod die de medewerker wilt verdienen

Wanneer je het eerste bod doet, wees dan duidelijk en rechtvaardig. Vergeet niet dat een te laag bod kan leiden tot een kort gesprek, terwijl een eerlijk bod de deur opent naar constructieve onderhandelingen. Als een medewerker met tegenargumenten komt, luister dan goed en wees bereid om je voorstel aan te passen waar nodig. Gebruik feiten over de arbeidsmarkt en prestaties om je standpunt te ondersteunen.

Strategieën voor Salarisonderhandelingen

Gebruik van tactieken

Beschouw elke salarisonderhandeling als een schaakspel waarin elke zet telt. Start met een open en eerlijk gesprek over wat je kunt bieden en wat je verwachtingen zijn. Wees duidelijk over de salarisschalen, maar toon ook flexibiliteit door ruimte te laten voor secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals opleidingen of een pensioenregeling. Deze aanpak helpt om vertrouwen te bouwen en laat zien dat je bereid bent om samen naar een oplossing te zoeken.

De afsluiting van het gesprek

Naar een akkoord werken betekent soms compromissen sluiten. Als je merkt dat er weerstand is tegen het eerste voorstel, wees dan bereid om je aanbod aan te passen, maar altijd met het behoud van de bedrijfsdoelstellingen in gedachten. Laat zien dat je waardeert wat de medewerker aan tafel brengt en wees bereid om samen tot een eerlijke en wederzijds voordelige oplossing te komen.

Werknemer leest over de huidige functie die in het cao valt met een direct afkeurend gezicht

Speciale scènes: Salaris onderhandelen met een twist voor medewerkers

De nieuwe baas bonus

Bij het onderhandelen met een nieuwe werkgever, is het van belang om jezelf goed te presenteren. Benadruk je vaardigheden, verantwoordelijkheden en hoe je toegevoegde waarde het bedrijf vooruit kan helpen. Wees transparant over je vorige salaris, maar focus op wat je nu waard bent. Leg uit hoe flexibele werktijden of andere secundaire arbeidsvoorwaarden je kunnen motiveren en productiever maken. Dit toont aan dat je niet alleen voor het geld komt, maar ook voor de groei en ontwikkeling binnen het nieuwe bedrijf.

De collectieve choreografie

Als je onderhandelt binnen de kaders van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), zorg dan dat je de bepalingen kent. Bespreek hoe jouw rol binnen het team en jouw unieke bijdragen kunnen leiden tot een beter salaris, zelfs binnen de gestelde grenzen. Toon begrip voor de cao, maar gebruik je kennis en vaardigheden om op een onderbouwde manier te pleiten voor wat je verdient.

Huidige baan onderhandelen met een ultimatum op tafel

Wanneer een werknemer aangeeft alleen te blijven voor een hoger salaris, is het tijd voor een open en eerlijk gesprek. Begin met te erkennen wat deze werknemer bijdraagt aan het team en het bedrijf. Vraag naar zijn specifieke redenen voor de gewenste salarisverhoging. Bespreek samen de prestaties, de verantwoordelijkheden die hij draagt, en de vaardigheden die hij uniek maakt.

Overweeg wat je als werkgever kunt bieden. Is er ruimte voor een salarisverhoging binnen het budget? Kun je alternatieve compensatie bieden, zoals een bonus, extra vakantiedagen, of opleidingsmogelijkheden? Wees transparant over de mogelijkheden en grenzen. Stel duidelijk wat het bedrijf kan missen en wat de consequenties zijn van verschillende scenario's.

Als je een salarisverhoging kunt rechtvaardigen op basis van marktstandaarden, eerdere prestaties, en de huidige bijdrage van de werknemer, presenteer dan een eerlijk voorstel. Als het budget strak is, leg uit waarom en bespreek hoe andere vormen van waardering het verschil kunnen maken.

Wanneer de werknemer geen salarisverhoging verdient

Als werkgever kom je soms in de positie dat je een verzoek om salarisverhoging moet afwijzen. Dit vereist een aanpak waarbij openheid en transparantie vooropstaan. Begin het gesprek door de huidige prestaties van de werknemer objectief te beoordelen. Bespreek de specifieke doelstellingen die zijn gesteld en leg uit waarom de huidige resultaten niet leiden tot een verhoging.

Bied duidelijke voorbeelden van waar verbetering nodig is en hoe deze doelen bereikt kunnen worden. Dit kan gaan om het verhogen van de productiviteit, het verbeteren van kwaliteit, of het nemen van meer verantwoordelijkheid.

Benadruk dat de deur openstaat voor toekomstige gesprekken over salarisverhogingen als de gestelde verbeterpunten zijn behaald. Bied ondersteuning aan zoals trainingen of mentorship om de werknemer te helpen deze doelen te bereiken.

Als een salarisverhoging niet mogelijk is

Wist je dat onderhandelen over je salaris van de werknemer niet altijd mogelijk is? Wanneer het budget geen ruimte biedt voor een salarisverhoging, is open en eerlijke communicatie essentieel. Leg de financiële beperkingen van het bedrijf uit en wees transparant over de bedrijfsresultaten die tot deze situatie hebben geleid. Dit bouwt vertrouwen op en helpt verwachtingen te managen.

Focus op niet-financiële vormen van compensatie die je kunt bieden. Bespreek de mogelijkheid van extra vakantiedagen, de optie voor flexibele werktijden of mogelijkheden voor professionele ontwikkeling zoals toegang tot opleidingen of nieuwe projecten met groeipotentieel. Deze alternatieven kunnen de perceptie van waarde verhogen, zelfs zonder een directe salarisverhoging.

Oefening baart kunst

Onderhandelen salaris bij aanvang van een nieuwe baan

Als toekomstige werkgever is het onderhandelen over salaris één van de belangrijkste dingen voor het aannemen van een nieuwe medewerker. Wanneer een nieuwe medewerker onderhandelt over het salaris voor een nieuwe baan, is het belangrijk om als werkgever voorbereid te zijn. Verken eerst grondig wat de marktstandaarden zijn voor een dergelijke functie en reflecteer op de salarisschalen binnen je bedrijf.

Bied een competitief startpakket aan dat recht doet aan de ervaring en kwalificaties van de nieuwe medewerker. Bespreek niet alleen het basissalaris, maar ook secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals pensioenregelingen, extra vakantiedagen en mogelijke bonussen.

Wees transparant over de groeimogelijkheden binnen het bedrijf. Toon hoe het behalen van bepaalde prestaties kan leiden tot salarisverhogingen en andere voordelen. Dit kan een sterke motivator zijn voor toekomstige inzet en betrokkenheid bij het bedrijf.

Wist je dat jij als potentiële werkgever kan bepalen wat jouw medewerker voor salaris verdient? Biedt hoger salaris aan dan de huidige werkgever waar jouw sollicitant bij werkt, zodat jouw nieuwe functie sneller vervuld wordt.

Lager salaris aanbieden

Als werkgever kun je soms genoodzaakt zijn een lager salarisaanbod te doen dan misschien verwacht wordt. Het is belangrijk dit met tact en transparantie te benaderen. Leg de redenen achter het aanbod duidelijk uit, zoals budgetbeperkingen, de huidige financiële staat van het bedrijf, of de salarisschalen die voor die rol gelden.

Bespreek openlijk de waarde die je ziet in de potentiële medewerker en andere manieren waarop je hun bijdrage wilt belonen. Dit kan zijn in de vorm van flexibele werktijden, mogelijkheden voor professionele ontwikkeling, of unieke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals aandelenopties of prestatiebonussen.

Jaarlijkse salarisverhoging

Als werkgever is het belangrijk om helder te communiceren over het beleid rond jaarlijkse salarisverhogingen. Begin met uitleggen hoe deze verhogingen zijn gekoppeld aan zowel de prestaties van het bedrijf als aan individuele bijdragen van de medewerkers. Dit helpt verwachtingen te managen en bevordert een cultuur van transparantie.

Stel duidelijke criteria vast voor wat een medewerker moet bereiken om in aanmerking te komen voor een verhoging. Dit kan inclusief specifieke prestatiedoelen, succesvolle voltooiing van projecten, of aantoonbare verbeteringen in vaardigheden zijn.

Salarisverhoging met een beoordelingssystematiek

Wanneer je als werkgever salarisverhogingen op een beoordelingssystematiek hanteert, zorg dan voor een helder en transparant proces. Begin met het uitleggen van de criteria waarmee prestaties worden beoordeeld. Dit kan betrekken zijn op individuele doelstellingen, teamdoelstellingen, en de algehele bijdrage aan de bedrijfsdoelen.

Maak duidelijk welke competenties en resultaten tot een salarisverhoging kunnen leiden. Bespreek hoe regelmatige feedback en prestatiebeoordelingen onderdeel zijn van het groeiproces van elke werknemer. Dit helpt hen te begrijpen waar ze staan en wat nodig is om hun salaris potentieel te verhogen.

Stimuleer open gesprekken over prestaties en carrière-ontwikkeling. Dit benadrukt dat salarisverhogingen niet willekeurig zijn, maar een reflectie van harde werk en duidelijk meetbare resultaten.

10 Tips voor goed onderhandelen als leidinggevende

  1. Wees goed voorbereid: Ken de marktstandaarden voor de functies binnen je bedrijf en weet wat je concurrenten bieden voor je in gesprek gaat. Zorg ook dat je goed inzicht hebt in de prestaties en kwalificaties van de werknemer en goede indruk achter laat.

  2. Bepaal je budget: Voordat je het gesprek aangaat, bepaal duidelijk wat het budget toelaat in termen van salarisverhogingen of aanvangssalarissen voor nieuwe werknemers, heb je argumenten klaar.

  3. Communiceer open en eerlijk: Wees transparant over wat mogelijk is binnen het bedrijf en waarom. Dit bouwt vertrouwen op en helpt bij het managen van verwachtingen.

  4. Luister actief: Geef de werknemer de ruimte om hun verwachtingen en redenen voor een salarisverhoging uit te leggen. Dit toont respect en kan je helpen om een passend aanbod te doen.

  5. Benadruk het totaalpakket: Niet alles draait om salaris. Leg de nadruk op het complete compensatiepakket inclusief andere arbeidsvoorwaarden, zoals pensioen, verzekeringen, bonussen, en ontwikkelingsmogelijkheden die ze kunnen gaan verdienen.

  6. Flexibiliteit toont kracht: Wees flexibel in hoe je compensaties biedt. Misschien kun je geen hoger salaris bieden, maar wel extra vakantiedagen of thuiswerkmogelijkheden.

  7. Gebruik positieve bevestiging: Waardeer de inzet en prestaties van de werknemer en laat zien hoe hun bijdrage het bedrijf vooruit helpt. Dit creëert een positieve basis voor elke onderhandeling.

  8. Stel duidelijke doelen: Als een salarisverhoging afhangt van het bereiken van specifieke doelen, maak deze dan helder en meetbaar. Zorg dat beide partijen het eens zijn over deze doelstellingen.

  9. Bied perspectief: Toon de groeimogelijkheden binnen het bedrijf. Dit kan een sterke motivator zijn voor werknemers om zich in te zetten en loyaal te blijven.

  10. Documenteer afspraken: Zorg dat alle gemaakte afspraken schriftelijk worden vastgelegd om misverstanden in de toekomst te voorkomen. Dit zorgt ook voor duidelijkheid en naleving van de overeenkomst door beide partijen.

Recruitment
Onderwerp: Recruitment NL / Onderhandelen salaris