Een arbeidsdeskundig onderzoek: is het altijd nodig?

Twee vrouwen staan voor een bureau, en zijn in bespreking.

Als werkgever zul je ongetwijfeld in een situatie terecht komen, waarbij je een zieke werknemer moet helpen weer aan de slag te gaan. Het liefst doe je dit natuurlijk op een manier waar zowel jij als de werknemer baat bij hebben.

Daarom bespreken we in dit artikel het arbeidsdeskundig onderzoek, de belangrijkste aspecten waar jij van op de hoogte moet zijn, en andere manieren waarom je aan een goed verloop van dit proces kan bijdragen.

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

In een arbeidsdeskundig onderzoek wordt de situatie van een werknemer—die door ziekte of om andere redenen niet in staat is om te werken—onderzocht.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd om de oorzaken van de situatie beter te begrijpen en de re-integratiemogelijkheden te bekijken.

Tijdens het onderzoek worden de arbeidsmogelijkheden van een werknemer onderzocht. Hierbij wordt rekening gehouden met hun gezondheid, vaardigheden en belastbaarheid.

Het onderzoek vormt een leidraad voor een eventueel re-integratietraject en biedt belangrijke inzichten.

Wie voert het onderzoek uit?

Een arbeidsdeskundige voert het onderzoek uit. Dit zijn altijd gecertificeerde arbeidsdeskundigen.

Dit zijn mensen die gespecialiseerd zijn in het beoordelen van hoeveel de werknemer aan kan, en vindt naar aanleiding hiervan passend werk voor hem of haar.

Een man en een vrouw zitten tegenover elkaar in losse stoelen en voeren een geprek. De vrouw maakt notities.

Is een arbeidsdeskundig onderzoek verplicht?

In het geval van een zieke werknemer, hoef je niet per se een arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren.

Er zijn geen wettelijke regels die dicteren dat dit moet. Toch wordt van jou en de werknemer verwacht dat jullie doen wat er nodig is om die werknemer weer aan het werk te krijgen.

Het UWV zegt dus dat er proactief met de re-integratie van de werknemer omgegaan moet worden.

Echter zeggen ze niet hoe je dat precies moet aanpakken—het arbeidsdeskundig onderzoek is slechts één van de manieren om dat te doen. Maar het is niet de enige mogelijkheid. Een paar opties zijn bijvoorbeeld:

Aanpassingen op de werkplek

Het kan zijn dat bepaalde aanpassingen op de werkplek de werknemer kunnen helpen om zijn taken te hervatten.

Dit kan variëren van ergonomische veranderingen tot flexibelere werkuren.

Training en coaching

Ook kan een werkgever het aanbieden van trainingen of coaching aanbieden aan de werknemer.

Dit om hem of haar te helpen bepaalde vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor het werk.

Overplaatsing naar een andere functie

Als de huidige functie te belastend is, kan het zoeken naar aangepast werk binnen dezelfde organisatie een oplossing bieden.

Re-integratietraject bij andere werkgever

Als de werknemer langdurig ziek is en terugkeer naar de eigen werkgever niet haalbaar blijkt, kan re-integratie bij een andere werkgever, oftewel re-integratie tweedespoor, overwogen worden.

De keuze voor de specifieke aanpak hangt af van de individuele situatie van de werknemer, de aard van het werk en de benodigde aanpassingen om succesvol re-integreren te bevorderen.

Twee mensen zitten aan tafel, een bekijkt een formulier.


Niet verplicht, wel zo handig

De bovenstaande opties zijn mogelijk als je als werkgever precies weet hoe je de situatie moet aan pakken. Nu is dit in de meeste gevallen niet zo.

Daarom kan een arbeidsdeskundig onderzoek toch een hele goede uitkomst bieden.

Is een arbeidsdeskundig onderzoek bindend?

Het advies van de deskundige is niet bindend—er is geen sprake van een definitieve rapportage. Jij als werkgever bent degene die beslist.

Maar vaak is het verstandig om een die beslissing te nemen op basis van dit advies. Het zou dus wel enige invloed moeten hebben op de keuzes die je maakt.

Duidelijkheid

Ook is het advies handig omdat het je specifiek vertelt welke aanpassingen en trainingen er nodig zijn.

Het geeft inzicht in hoe passend werk eruit ziet voor de werknemer en andere nuttige informatie die de kans op een succesvolle re-integratie voor de werknemer vergroten.

De Wet Verbetering Poortwachter

Hoewel de Wet Verbetering Poortwachter niet zegt: "Jullie moeten zo'n onderzoek doen!", kan het wel problemen geven als je het niet doet.

Het UWV ziet het onderzoek namelijk als een belangrijk onderdeel van het re-integratietraject, juist omdat het zoveel inzichten biedt. Ook laat deelname eraan zien dat je het proces als werkgever serieus neemt.

Twee mensen zitten tegenover elkaar aan tafel en voeren een gesprek.

Kan de werknemer dit onderzoek afslaan?

Nee, een werknemer kan er niet voor kiezen dit onderzoek aan zich voorbij te laten gaan, als de werkgever er een aanvraagt.

De UWV verwacht dat de werknemer meewerkt aan het re-integratietraject, en hier maakt het onderzoek een belangrijk deel van uit.

Het kan zijn dat je werknemer hier niet blij mee is. Maak in dit geval goed duidelijk waarom dit onderzoek heel belangrijk is, als de werknemer weer aan de slag wil kunnen.

Hoe lang duurt een arbeidsdeskundig onderzoek?

Het is vrij moeilijk om concreet te zeggen hoe lang zo'n onderzoek duurt, omdat dit afhankelijk is van een hoop factoren.

Hoe complex is de zaak bijvoorbeeld? En wat zijn de specifieke omstandigheden van de werknemer? Hoe beschikbaar is de informatie die de arbeidsdeskundige nodig heeft om een keuze te maken? Omdat deze variabelen variëren, doet de duur van het onderzoek dat ook.

Gemiddeld kan het onderzoek dus enkele weken duren, maar ook een aantal maanden.

Twe mensen zitten tegenover elkaar in stoelen en voeren een gesprek. Een iemand heeft een pen vast en een kladblok op schoot.

Wat gebeurt er eigenlijk tijdens zo'n onderzoek?

De arbeidsdeskundige zal verschillende stappen ondernemen om een volledig beeld te verkrijgen.

Denk hierbij aan een grondige analyse van de medische situatie van de werknemer, gesprekken met de werknemer zelf, eventueel met de bedrijfsarts, en het verzamelen van relevante informatie over de functie van de werknemer en de huidige belasting.

Het doel van dit onderzoek is om te beoordelen wat de werknemer nog wél kan, rekening houdend met eventuele beperkingen en gezondheidssituatie.

En daarna?

Nadat de deskundige de situatie heeft geanalyseerd, volgt hieruit een arbeidsdeskundig rapport met advies voor werkgever en werknemer.

Dit advies vormt de basis voor vervolgstappen in het re-integratietraject en het vinden van passend werk of passende aanpassingen binnen de organisatie.

Na het ontvangen van deze arbeidsdeskundige rapportage is het van belang dat werkgever en werknemer gezamenlijk stappen ondernemen op basis van de aanbevelingen.

Het uiteindelijke doel is om de werknemer weer op een passende manier terug te brengen naar werk, waarbij de bevindingen en adviezen uit het arbeidsdeskundig onderzoek als leidraad dienen.

In het kort

  • Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek wordt de situatie van een werknemer die niet kan werken geëvalueerd, en re-integratiemogelijkheden bekeken.

  • Het onderzoek is niet verplicht

  • De duur van een arbeidsdeskundig onderzoek varieert afhankelijk van de complexiteit, gemiddeld van weken tot maanden.

  • De analyse omvat het bekijken van de medische situatie, gesprekken en hieruit ontstaat uiteindelijk een rapport.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Management
Topic: HR
Jill Phillips

Geschreven door:

Jill Phillips

Jill is een gepassioneerde (content) schrijver en editor met meer dan 10 jaar ervaring. Het is haar doel om content van hoge kwaliteit te creëren, waar ondernemers daadwerkelijk wat aan hebben. Met haar content ben je verzekerd van kloppende, en behulpzame informatie.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.