Bedrijfsongeval? Alles wat je moet weten over aansprakelijkheid en verplichtingen

Bedrijfsongeval? Alles wat je moet weten over aansprakelijkheid en verplichtingen - Shiftbase
9:13
werkgever aansprakelijk stellen, eigen schuld, proces verbaal, bedrijfsongeval komt, arbeidsongeval,

Je hoopt het nooit mee te maken, maar helaas komen ze regelmatig voor: bedrijfsongevallen. Als werkgever draag je verantwoordelijkheid voor het welzijn van je werknemers en de gevolgen van een ongeval kunnen verstrekkend zijn.

Van juridische kwesties zoals aansprakelijkheid, tot de onmiddellijke en blijvende effecten op het slachtoffer, het is een onderwerp dat niet lichtvaardig kan worden opgevat. Dit artikel geeft antwoord op vragen zoals: "Wanneer ben ik als werkgever aansprakelijk?" en "Wat te doen na een ongeval op het werk?"

Wat is een bedrijfsongeval?

In de basis, wanneer een ongeval plaatsvindt tijdens de werktijd of onderweg van of naar werk en het resulteert in letsel, spreken we van een bedrijfsongeval.

Het kan gaan om verschillende situaties, van het uitglijden op een gladde vloer tot ernstige bedrijfsongevallen met blijvend letsel als gevolg. Deze ongevallen kunnen een direct gevolg zijn van hoge werkdruk, onveilige werkomstandigheden of roekeloos gedrag.

Maar let op, het concept van een bedrijfsongeval strekt zich verder uit dan alleen incidenten die plaatsvinden op de fysieke werkplek. Zelfs als een werknemer een ongeluk krijgt terwijl hij thuis werkt of onderweg is voor werkgerelateerde taken, kan dit als een bedrijfsongeval worden beschouwd.

Wanneer ben je als werkgever aansprakelijk?

Als werkgever draag je de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige werkplek. Maar wanneer ben je als werkgever precies aansprakelijk bij een bedrijfsongeval? In veel gevallen ligt de aansprakelijkheid bij jou, vooral wanneer je je zorgplicht niet hebt nagekomen.

Zorgplicht

Zorgplicht betekent dat je als werkgever alles moet doen wat redelijkerwijs mogelijk is om te zorgen voor de veiligheid van je werknemers. Dit omvat het voorkomen van hoge werkdruk, het verstrekken van adequate training en het waarborgen van deugdelijke werkapparatuur.

Bewuste roekeloosheid

In gevallen van bewuste roekeloosheid van de werknemer verschuift de aansprakelijkheid naar de werknemer zelf. Een voorbeeld hiervan is wanneer een werknemer de veiligheidsinstructies bewust negeert.

Risicoaansprakelijkheid

Zelfs wanneer de aansprakelijkheid niet volledig bij jou als werkgever ligt, kun je nog steeds aansprakelijk gesteld worden. Dit is te wijten aan het principe van risicoaansprakelijkheid. Volgens dit principe kun je als werkgever aansprakelijk zijn voor ongevallen die plaatsvinden tijdens de werktijd, zelfs als je geen schuld treft.

Rechten en plichten van het slachtoffer

ziekenhuis, sprake, ander werk, werkgeversaansprakelijkheid, letselschadezaak, letselschadejurist, schadeposten

Als het ondenkbare gebeurt en een werknemer slachtoffer wordt van een bedrijfsongeval, is het cruciaal om te weten welke rechten en plichten hij of zij heeft:

Rechten van het slachtoffer:

 • Het recht om je werkgever aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Dit kan zowel materiële schade zijn, zoals:
  • Medische kosten
  • Overige kosten gerelateerd aan het ongeval
  • Ook immateriële schade zoals pijn en leed
 • Het recht op juridische bijstand, waarbij de kosten vaak kunnen worden verhaald op de aansprakelijke partij

 

Plichten van het slachtoffer:

 • De plicht om het ongeval te melden. Dit moet zo snel mogelijk na het ongeval gebeuren, bij voorkeur door het slachtoffer of een collega.
 • Bij ernstige bedrijfsongevallen moet het ongeval ook gemeld worden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie
 • De verplichting om mee te werken aan zijn of haar herstel en re-integratie. Niet-naleving kan invloed hebben op de aansprakelijkheid en de vergoeding van de schade

Het begrijpen van deze rechten en plichten kan helpen om de verdere afhandeling van het ongeval soepeler te laten verlopen. Het kan echter ook complex zijn, vooral in een tijd van stress en onzekerheid na een ongeval.

Waaruit bestaat een schadevergoeding bedrijfsongeval?

Als er een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden en de werkgever aansprakelijk is gesteld, kan het slachtoffer aanspraak maken op een schadevergoeding. Maar waaruit bestaat deze schadevergoeding precies? Dit kan variëren afhankelijk van de aard en ernst van het letsel, maar er zijn enkele belangrijke categorieën te onderscheiden.

 1. Medische kosten: Dit omvat alle kosten die direct gerelateerd zijn aan de medische behandeling van het letsel, zoals ziekenhuisrekeningen, kosten voor fysiotherapie, medicijnen, en dergelijke.

 2. Materiële schade: Dit kan variëren van schade aan persoonlijke eigendommen die tijdens het ongeval zijn beschadigd, tot kosten voor aanpassingen in huis als gevolg van blijvend letsel.

 3. Verlies van inkomsten: Als het slachtoffer tijdelijk of permanent niet in staat is om te werken, kan dit een aanzienlijk economisch verlies betekenen. Deze gemiste inkomsten kunnen worden gecompenseerd.

 4. Huishoudelijke hulp: In sommige gevallen heeft het slachtoffer na het ongeval hulp nodig bij dagelijkse taken. De kosten van deze hulp kunnen ook worden vergoed.

 5. Immateriële schade: Dit is de vergoeding voor het leed en de pijn die het slachtoffer heeft ervaren als gevolg van het bedrijfsongeval. Dit staat ook wel bekend als 'smartengeld'.

De hoogte van de schadevergoeding hangt af van vele factoren, waaronder de ernst van het letsel, de impact op het dagelijks leven, en de mate van aansprakelijkheid. Een letselschade advocaat kan hierbij ondersteunen en ervoor zorgen dat alle relevante kosten worden meegenomen.

Wat te doen na een bedrijfsongeval

Policeman during investigation at road accident area

Als werkgever is het cruciaal om te weten wat te doen na een bedrijfsongeval. Hieronder volgen enkele belangrijke stappen die je moet ondernemen.

Zorg voor het slachtoffer

Zorg ervoor dat het slachtoffer medische hulp krijgt. Dit kan betekenen dat je een ambulance moet bellen of het slachtoffer naar het ziekenhuis moet brengen.

Meld het ongeval

In sommige gevallen, zoals bij ernstige bedrijfsongevallen, moet het ongeval worden gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Onderzoek het ongeval

Het is belangrijk om te begrijpen wat er is gebeurd om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Dit kan betekenen dat je het ongeval intern onderzoekt of een externe partij inschakelt om dit te doen.

Documenteer het ongeval

Schrijf een gedetailleerd verslag van het ongeval. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren, terwijl de details nog vers in het geheugen liggen. Neem in dit verslag alle relevante informatie op, zoals de datum en tijd van het ongeval, een beschrijving van het letsel, de namen van eventuele getuigen en de te nemen stappen.

Neem contact op met je verzekeraar

Afhankelijk van je bedrijfsverzekering, is het mogelijk dat je het ongeval moet melden bij je verzekeraar.

Communiceer met de werknemer

Houd de communicatielijnen open met de werknemer die bij het ongeval betrokken was. Zorg ervoor dat hij of zij op de hoogte is van de verdere afhandeling van het ongeval.

De bovengenoemde stappen zijn algemeen en kunnen variëren afhankelijk van de specifieke situatie. Bij twijfel is het altijd raadzaam om juridische bijstand in te schakelen, zeker als er sprake is van een mogelijk aansprakelijk stellen van de werkgever.

Veelgestelde vragen

Er zijn altijd veel vragen die opkomen na een bedrijfsongeval. Laten we enkele van de meest gestelde vragen behandelen:

Is het verplicht om de Arbeidsinspectie in te schakelen na een ongeval op het werk?

Ja, in bepaalde gevallen is het wettelijk verplicht om een bedrijfsongeval te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit is het geval als het ongeval heeft geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname. In deze gevallen zal de Arbeidsinspectie een onderzoek instellen naar de toedracht van het ongeval.

Hoe stel ik mijn werkgever aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?

Als je van mening bent dat jouw werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval, dan is het raadzaam om een letselschade advocaat in te schakelen. De advocaat kan je helpen bij het opstellen van een aansprakelijkstelling en kan je bijstaan in de verdere juridische procedure. Belangrijk hierbij is dat je bewijst dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden en dat het ongeval daar een gevolg van is.

Is mijn werkgever altijd aansprakelijk voor letselschade bij een bedrijfsongeval?

Nee, je kunt niet altijd je werkgever aansprakelijk stellen. De werkgever heeft een zorgplicht naar zijn werknemers toe. Dit betekent dat hij er alles aan moet doen om te zorgen voor een veilige werkplek en veilige werkomstandigheden. Als een werkgever zich hieraan heeft gehouden en kan aantonen dat hij voldoende maatregelen heeft genomen om het ongeval te voorkomen, dan kan het zijn dat hij niet aansprakelijk wordt gesteld.

Ook als er sprake is van bewuste roekeloosheid van de werknemer, kan de aansprakelijkheid van de werkgever vervallen. Echter, in de praktijk is de bewijslast hiervoor hoog en wordt een werkgever vaak aansprakelijk gesteld bij bedrijfsongevallen.

Regelgeving Overige
Topic: HR
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.