Goed kunnen zien met een beeldschermbril vergoeding

Werknemer krijgt pijn aan de ogen zonder computerbril tijdens werk

Als werkgever speel je een belangrijke rol in de gezondheid en productiviteit van je werknemers, vooral als hun werk veel beeldschermwerk omvat. Dit artikel richt zich op de vergoeding van beeldschermbrillen, een essentieel aspect van werknemerswelzijn dat vaak onderbelicht blijft. We duiken in de verplichtingen volgens de Arbowet, de voorwaarden voor een computerbril vergoeding, en het belang van deze vergoeding voor zowel werknemer als werkgever. Bovendien behandelen we fiscale voordelen die deze investering aantrekkelijk maken, zoals de werkkostenregeling en fiscale aftrekbaarheid.

Wat is een beeldschermbril vergoeding?

Als werkgever kun je bijdragen aan het welzijn van je werknemers door een beeldschermbril vergoeding te bieden. Deze vergoeding is een bijdrage aan de kosten voor brillen speciaal ontworpen voor mensen die veel tijd achter beeldschermen doorbrengen. Onderzoek blijkt dat het langdurig turen naar schermen oogklachten kan veroorzaken, zoals vermoeide ogen, wazig zicht, en hoofdpijn. Een beeldschermbril, ook wel computerbril genoemd, is geoptimaliseerd om het zicht te verbeteren en de belasting van de ogen te verminderen, waardoor werknemers scherper zien en minder last hebben van het blauwe licht dat schermen uitstralen.

Deze vergoeding, die je als werkgever aanbiedt, kan deel uitmaken van een aanvullende verzekering of een gerichte vrijstelling binnen je bedrijfsbeleid. Het ondersteunt niet alleen de gezondheid van je werknemers, maar draagt ook bij aan een hogere productiviteit en minder verzuim. Laten we niet vergeten: tevreden en gezonde werknemers zijn de motor achter het succes van je bedrijf.

Is een beeldschermbril vergoeding aanvragen verplicht?

Als werkgever vraag je je wellicht af of het vergoeden van een beeldschermbril een verplichting is. Volgens de Arbowet ben je als werkgever verplicht om een veilige en gezonde werkplek voor je werknemers te garanderen. Dit omvat ook het verminderen van risico's die voortkomen uit langdurig beeldschermwerk. Hoewel de wet niet expliciet spreekt over een beeldschermbril vergoeding, wordt van werkgevers verwacht dat ze passende maatregelen treffen om oogklachten en andere gerelateerde gezondheidsproblemen te voorkomen.

In de praktijk betekent dit dat wanneer uit een oogmeting blijkt dat een werknemer een beeldschermbril nodig heeft om zijn werk goed te kunnen uitvoeren, het verstrekken van een vergoeding wordt gezien als onderdeel van je verantwoordelijkheid. Het aanbieden van deze vergoeding kan bovendien gezien worden als een investering in de gezondheid van je werknemers en, indirect, in de productiviteit van je bedrijf.

Arbowet verplicht de vergoeding wel of niet?

De Arbowet stelt duidelijke eisen aan de werkplek en het welzijn van werknemers, met bijzondere aandacht voor zij die intensief beeldschermwerk verrichten. Deze wetgeving onderstreept de verplichting van werkgevers om gezondheidsrisico’s verbonden aan beeldschermwerk te verminderen, waaronder oogklachten en visuele vermoeidheid. Volgens de Arbowet dien je als werkgever preventieve maatregelen te nemen, zoals het aanbieden van periodieke oogmetingen en het bespreken van de noodzaak voor hulpmiddelen zoals een beeldschermbril.

Daarnaast verplicht de Arbowet tot het voeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), waarin ook de risico’s van beeldschermwerk moeten worden opgenomen. Hierbij hoort het beoordelen van de noodzaak voor specifieke hulpmiddelen en eventuele vergoedingen die de gezichtsgezondheid van werknemers ondersteunen.

Voorwaarden computerbril vergoeding

Voor het vergoeden van een computerbril aan je werknemers, zijn er specifieke voorwaarden die je als werkgever moet kennen. Allereerst, een vergoeding wordt meestal overwogen als een werknemer aanmerkelijke oogklachten ervaart door beeldschermwerk en een oogmeting dit bevestigt. De stap naar een computerbril vergoed krijgen, begint dus bij een professionele oogmeting uitgevoerd door een erkende opticien.

Vervolgens moet uit de oogmeting blijken dat de standaardcorrectie, zoals een reguliere bril of contactlenzen, niet voldoet bij beeldschermwerk. De specifieke sterkte en eventuele filters tegen blauw licht voor de computerbril worden dan vastgesteld.

Een ander belangrijk aspect is het beleid binnen jouw organisatie. Sommige werkgevers stellen een maximale vergoeding vast, terwijl anderen de volledige kosten dekken. Het is ook mogelijk dat de vergoeding onderdeel is van een aanvullende verzekering of valt onder de werkkostenregeling, waarbij de vergoeding gericht vrijgesteld kan zijn van belasting.

Waarom een beeldschermbril nodig is

Een beeldschermbril biedt uitkomst voor werknemers die urenlang naar computerschermen kijken, waarbij oogklachten zoals vermoeidheid, droogheid, en wazig zien vaak voorkomen. Deze brillen zijn specifiek ontworpen om oogspanning te verminderen, bieden bescherming tegen het blauwe licht van schermen, en verbeteren de scherpte van het zicht.

Zonder de juiste bescherming kunnen deze oogklachten leiden tot verminderde productiviteit en zelfs langdurige gezondheidsproblemen. De gerichte sterkte van een beeldschermbril, aangepast aan de afstand tot het computerscherm, samen met filters die het blauwe licht filteren, zorgen voor een aanzienlijke verbetering in comfort en focus.

Werknemer werkt veilig met een computerbril door de beeldschermbrilvergoeding

Wat is de maximale vergoeding voor een beeldschermbril?

De vraag rondom de maximale vergoeding voor een beeldschermbril is een belangrijk punt voor zowel werkgevers als werknemers. Het antwoord varieert afhankelijk van het beleid van je organisatie en de afspraken binnen de aanvullende zorgverzekering of de werkkostenregeling. Enkele werkgevers kiezen ervoor om de volledige kosten van de bril te vergoeden, terwijl anderen een plafond instellen voor de vergoeding.

Het is raadzaam om als werkgever een duidelijk beleid op te stellen over de vergoeding. Dit beleid kan een maximale vergoeding specificeren die aansluit bij zowel de behoeften van de werknemers als de financiële mogelijkheden van het bedrijf. De vergoeding kan aspecten dekken zoals de kosten van de glazen en het montuur, aangepast aan de werkzaamheden achter het beeldscherm.

Beleidsontwikkeling voor beeldschermbrillen

Het ontwikkelen van een beleid voor de vergoeding van beeldschermbrillen vereist aandacht voor detail en een begrip van de behoeften van je werknemers. Als werkgever is het belangrijk om richtlijnen op te stellen die de procedure voor het aanvragen van een vergoeding duidelijk maken. Dit beleid dient onder meer de criteria voor vergoeding, het proces voor oogmeting, en de maximale vergoeding die beschikbaar is, te omvatten.

Begin met het vaststellen van de voorwaarden waaronder werknemers recht hebben op een vergoeding. Dit kan variëren van de duur van beeldschermwerk tot specifieke visuele klachten. Ook is het van belang om samen te werken met erkende opticiens die een professionele oogmeting kunnen uitvoeren en adviseren over de noodzakelijke specificaties van de beeldschermbril.

Is een computerbril fiscaal aftrekbaar voor werkgevers?

Binnen de Nederlandse belastingwetgeving valt de vergoeding van een computerbril onder de gerichte vrijstellingen van de werkkostenregeling (WKR). Dit betekent dat de kosten die je maakt voor het vergoeden of verstrekken van een computerbril aan werknemers, niet ten laste komen van de vrije ruimte en dus niet belast worden.

Voor deze fiscale aftrekbaarheid is het belangrijk dat de computerbril wordt gebruikt voor werkdoeleinden en dat de noodzaak van de bril wordt aangetoond, bijvoorbeeld door een oogmeting die de behoefte aan een speciale bril voor beeldschermwerk onderbouwt. Zolang aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen de kosten volledig worden vergoed zonder fiscale consequenties voor de werknemer of het bedrijf.

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling (WKR) biedt als werkgever de mogelijkheid om vergoedingen en verstrekkingen onbelast aan je werknemers te geven, binnen bepaalde grenzen. Onder deze regeling valt ook de vergoeding voor een beeldschermbril, wat een aantrekkelijke optie kan zijn om de werkplek en het welzijn van je werknemers te optimaliseren. De regeling stelt dat je tot een bepaald percentage van de fiscale loonsom kunt besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan je werknemers.

Belangrijk is om als werkgever te weten dat gerichte vrijstellingen, zoals de vergoeding voor beeldschermbrillen, niet ten koste gaan van je vrije ruimte binnen de WKR. Dit betekent dat je, zonder fiscale consequenties, kunt investeren in de gezondheid van je werknemers door middel van het vergoeden van beeldschermbrillen, zolang dit binnen de richtlijnen van de regeling blijft.

Conclusie

D

e zorg voor werknemers die dagelijks voor beeldschermen zitten, is een belangrijke overweging voor de meeste werkgevers. Het waarborgen dat elke werknemer scherp ziet, niet alleen bevordert hun welzijn, maar optimaliseert ook de productiviteit op de werkplek. Investeren in het welzijn van werknemers door te zorgen dat een beeldschermbril beschikbaar en toegankelijk is, toont een commitment aan het creëren van een gezonde en stimulerende werkomgeving.

Het laten onderzoeken van werknemers op visuele problemen en het vergoeden van beeldschermbrillen zijn stappen die aantonen dat je als werkgever het welzijn van je personeel serieus neemt. Voor werknemers die een bril dragen om hun zicht voor beeldschermwerk te optimaliseren, kan dit een wereld van verschil maken in hoe zij hun werkdag ervaren.

Vergoeding
Topic: Vergoeding
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.