Bijtelling berekenen: auto van de zaak

Bijtelling berekenen: auto van de zaak - Shiftbase
10:46
Werkgever en werknemer zijn bezig met de bijtelling berekenen

Als werkgever is het essentieel om de bijtelling correct te berekenen voor werknemers die een auto van de zaak gebruiken. Dit artikel helpt je bij het navigeren door het proces van bijtelling berekenen, zodat je kunt voldoen aan de eisen van de belastingdienst en financiële verrassingen voor zowel jou als je werknemers kunt voorkomen.

We behandelen de essentiële aspecten, zoals de fiscale waarde, CO2 uitstoot, en het belang van een sluitende rittenregistratie, om je te leiden naar een juiste netto bijtelling. Of het nu gaat om elektrische auto's of niet elektrische voertuigen, dit artikel biedt alle nodige informatie om bijtelling betalen eenvoudig en correct te maken.

Wat is bijtelling berekenen?

Bijtelling berekenen is een proces dat elke werkgever moet begrijpen wanneer hij een zakelijke auto ter beschikking stelt voor privégebruik. Dit concept draait om de fiscale bijtelling, een bedrag dat bij het bruto inkomen van de werknemer wordt opgeteld, omdat de auto van de zaak ook voor privédoeleinden gebruikt kan worden. De bijtelling hangt af van factoren, zoals de cataloguswaarde van de auto, het bijtellingspercentage, de CO2 uitstoot, en het type voertuig – of het nu gaat om elektrische auto's, volledig elektrische voertuigen, of niet elektrische auto's.

Het berekenen van de bijtelling begint bij het vaststellen van de fiscale waarde en het toepassen van het juiste bijtellingspercentage, dat kan variëren afhankelijk van de milieuvriendelijkheid van de auto en de eerste toelating op de markt. Bijvoorbeeld, lagere bijtellingspercentages kunnen van toepassing zijn op elektrisch rijden om duurzaamheid te stimuleren. Werkgevers moeten ook rekening houden met de eigen bijdrage van de werknemer en de impact hiervan op het netto bijtelling bedrag.

Fiscale voordelen bijtelling

  1. Lage CO2-Uitstoot: Kies voor voertuigen met een lage CO2-uitstoot, zoals elektrische auto's, om te profiteren van een lagere bijtelling en belastingvoordelen.

  2. Duurzame Keuzes: Overweeg het leasen of aanschaffen van auto's die vallen onder gunstige fiscale regelingen, met name die met een lage bijtelling.

  3. Rittenregistratie: Houd een nauwkeurige rittenregistratie bij om het privégebruik binnen de gestelde normen aan te tonen, wat fiscale voordelen kan bieden.

  4. Blijf Geïnformeerd: Wees altijd up-to-date met de laatste fiscale regels en wijzigingen in bijtellingspercentages om te zorgen voor maximale fiscale efficiëntie.

  5. Optimalisatie: Benut auto's met fiscale voordelen volledig en pas bijtellingsregels correct toe om de totale fiscale last te verminderen.

Hoe wordt bijtelling berekend?

Bijtelling berekenen voor een leaseauto of een auto van de zaak is een directe taak die rekening houdt met verschillende variabelen. Het startpunt is de cataloguswaarde van de auto, die de basis vormt voor de berekening. Op deze waarde pas je het bijtellingspercentage toe, dat varieert afhankelijk van het type voertuig en de CO2-uitstoot.

Voor volledig elektrische auto's geldt vaak een lager percentage, terwijl een niet elektrische auto en hybride meestal een hoger percentage hebben, reflecterend op de milieuvriendelijkheid. De exacte berekening neemt ook de leeftijd van de auto in beschouwing; voertuigen ouder dan vijf jaar kunnen onder een ander regime vallen, bekend als 'youngtimers'.

Je moet ook rekening houden met het aantal privékilometers en of deze de drempel van 500 kilometer per jaar overschrijden. Als de werknemer een eigen bijdrage levert aan het privégebruik, vermindert dit het belastbare voordeel.

Bereken de bijtelling door de cataloguswaarde te vermenigvuldigen met het bijtellingspercentage en dit vervolgens te integreren met het bruto jaarinkomen van de werknemer. Dit bepaalt hoeveel bijtelling betaalt wordt via de inkomstenbelasting.

Voorbeeld bijtelling berekenen

Stel, je werknemer rijdt in een elektrische auto van de zaak met een cataloguswaarde van €50.000. Voor volledig elektrische auto's geldt momenteel een verlaagd bijtellingspercentage, bijvoorbeeld 8%. Je berekent de bruto bijtelling door de cataloguswaarde met het percentage te vermenigvuldigen: €50.000 x 8% = €4.000 per jaar. Dit is het bedrag dat bij het bruto jaarinkomen van de werknemer wordt opgeteld voor privégebruik van de zakelijke auto.

Als de werknemer een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik, bijvoorbeeld €1.000 per jaar, trek je dit af van de bruto bijtelling: €4.000 - €1.000 = €3.000. Dit aangepaste bedrag wordt toegevoegd aan het bruto jaarinkomen van de werknemer voor de berekening van de inkomstenbelasting.

Voorbeeld berekening netto bijtelling

Stel je voor: je werknemer gebruikt een zakelijke auto met een bruto bijtelling van €5.000 per jaar. Om de netto bijtelling te berekenen, moet je dit bedrag meenemen in de berekening van de inkomstenbelasting gebaseerd op het bruto jaarinkomen en de belastingschijf van de werknemer.

Laten we zeggen dat de werknemer een bruto jaarinkomen heeft van €50.000 en valt in de belastingschijf van 40%. De netto bijtelling is dan het product van de bruto bijtelling en het belastingpercentage: €5.000 (bruto bijtelling) x 40% (belastingpercentage) = €2.000. Dit betekent dat de werknemer effectief €2.000 per jaar netto betaalt voor het privégebruik van de zakelijke auto.

SHIFTBASE (20)

Bijtelling berekenen kenteken

Bijtelling berekenen aan de hand van het kenteken is een praktische methode om snel de benodigde informatie over een zakelijke auto te verzamelen. Wanneer je het kenteken van een auto invoert, krijg je toegang tot gegevens, zoals de cataloguswaarde, de eerste toelating, het type voertuig, en de CO2-uitstoot. Deze informatie is fundamenteel voor het vaststellen van het correcte bijtellingspercentage.

Door het kenteken te gebruiken, kan je efficiënt de fiscale waarde achterhalen, die noodzakelijk is voor de berekening van de bijtelling. Dit automatiseert een deel van het proces, waardoor je als werkgever tijd bespaart en fouten vermindert.

Let op: het exacte bijtellingspercentage kan ook afhangen van de leeftijd van de auto (bijvoorbeeld, 'youngtimers' hebben andere tarieven) en het type brandstof, zoals benzine of elektriciteit, maar elke auto heeft andere bijtellingspercentages.

Voorbeeld bijtelling berekenen kenteken

Stel, je wilt de bijtelling berekenen voor een zakelijke auto met kenteken XX-XXX-X. Gebruik dit kenteken om de catalogusprijs, CO2-uitstoot, en eerste toelating te vinden. Stel dat de auto een volledig elektrische auto is met een cataloguswaarde van €40.000 en in gebruik genomen na de eerste toelating in 2020.

Met deze gegevens bepaal je het bijtellingspercentage voor elektrische auto's, bijvoorbeeld 12%. De bijtelling bereken je dan als volgt: €40.000 (cataloguswaarde) x 12% (bijtellingspercentage) = €4.800. Dit bedrag wordt jaarlijks bij het bruto inkomen van de werknemer opgeteld als voordeel van alle aard voor het privégebruik van de auto.

Automatisch rittenregistratie bijhouden

Het bijhouden van de rittenregistratie voor een auto van de zaak kan een tijdrovende taak zijn. Gelukkig is er een oplossing: automatische rittenregistratie. Dit systeem maakt gebruik van technologie om elke rit die met de zakelijke auto wordt gemaakt, automatisch te registreren, waardoor je als werkgever en werknemer tijd bespaart en de nauwkeurigheid verhoogt.

Met automatische rittenregistratie worden alle gegevens, zoals de datum, tijd, afgelegde afstand en het start- en eindpunt van elke rit vastgelegd. Dit zorgt voor een sluitende en fiscaal verantwoorde rittenregistratie, noodzakelijk om aan de eisen van de Belastingdienst te voldoen en om de bijtelling correct te kunnen bepalen.

Dit systeem biedt transparantie en gemak voor zowel de werkgever als de werknemer. Het vermindert de kans op fouten en omissies in de handmatige registratie en helpt bij het scheiden van privé- en zakelijke kilometers. Als de werknemer de zakelijke auto ook privé gebruikt, zorgt een nauwkeurige registratie ervoor dat de berekende bijtelling eerlijk en juist is.

Zakelijke auto van de zaak: privégebruik

Als je als werkgever een zakelijke auto ter beschikking stelt, is het belangrijk om de regels omtrent privégebruik te kennen. Wanneer een werknemer een auto van de zaak ook voor privédoeleinden gebruikt, ontstaat er een 'voordeel van alle aard', oftewel bijtelling, die bij het inkomen wordt opgeteld.

Voor het bijhouden van het privégebruik is een sluitende rittenregistratie noodzakelijk. Deze moet alle gereden kilometers bevatten, gescheiden in zakelijke ritten en privékilometers. Als de werknemer minder dan 500 privékilometers per jaar rijdt, kan bijtelling worden vermeden.

Het privégebruik van de zakelijke auto leidt tot bijtelling, die gebaseerd is op de cataloguswaarde van de auto en het bijtellingspercentage. Dit percentage varieert, afhankelijk van de CO2-uitstoot en het type voertuig. Elektrische auto’s hebben vaak een lager percentage, terwijl auto's met een hoge CO2-uitstoot een hoger percentage kennen.

Zorg als werkgever voor duidelijke afspraken over het privégebruik van de zakelijke auto om misverstanden te voorkomen. Ook is het verstandig om de eigen bijdrage van de werknemer voor het privégebruik duidelijk te documenteren, aangezien dit van invloed is op de berekening van de netto bijtelling.

Conclusie

Bijtelling berekenen voor een auto van werk is een duidelijk proces dat invloed heeft op zowel werkgever als werknemer. Door de regels te volgen die de Belastingdienst ziet, kun je als werkgever zorgen voor een correcte bijtelling, vooral als het gaat om woon-werkverkeer. Een sluitende rittenregistratie is onmisbaar voor het onderscheiden van zakelijke en privé kilometers en het vaststellen van de juiste hoogte van de bijtelling.

Streef altijd naar een lage bijtelling door te kiezen voor voertuigen met gunstige fiscale eigenschappen, zoals lage CO2-uitstoot of elektrische auto’s. De hoogte van de bijtelling kan significant variëren, afhankelijk van deze factoren. Door de regels te begrijpen en correct toe te passen, kun je onverwachte fiscale lasten vermijden en zorgen voor een eerlijke en transparante afhandeling van de bijtelling.

Veel gestelde vragen

  • Een lage bijtelling percentage is een verlaagd tarief dat wordt toegepast op de fiscale bijtelling voor het privégebruik van een zakelijke auto. Dit percentage wordt gebruikt om het bedrag te berekenen dat aan het inkomen van een werknemer wordt toegevoegd als voordeel voor het privégebruiken van een door de werkgever verstrekte auto.

  • De bijtelling moet betaald worden door de werknemer of de ondernemer die gebruikmaakt van een auto van de zaak voor privédoeleinden. Dit bedrag wordt bij het belastbare inkomen opgeteld en hierover wordt inkomstenbelasting betaald.

HR
Topic: HR
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.