Data gedreven HR: Het belang van HR Analytics

Mensen zitten rond vergadertafel

HR analytics is een vakgebied dat de laatste jaren steeds belangrijker is geworden in de wereld van human resources. Het is een methode om gegevens te analyseren die verband houden met werknemers binnen een organisatie. 

In dit artikel zullen we dieper ingaan op HR analytics en de belangrijke rol die het speelt binnen organisaties. We zullen onderzoeken waarom HR analytics zo belangrijk is en hoe het kan worden toegepast op verschillende niveaus binnen een organisatie.

Daarnaast zullen we ook bespreken welke stappen je kunt nemen om HR analytics succesvol toe te passen en wat voorbeelden geven van organisaties die HR analytics hebben gebruikt om hun personeelsbestand te optimaliseren.

Wat is HR analytics?

HR analytics is een methode om gegevens te analyseren die verband houden met werknemers binnen een organisatie. Dit vakgebied maakt gebruik van data analyse om inzichten te krijgen in het menselijk kapitaal en zo betere beslissingen te nemen met betrekking tot het personeelsbestand. Het gaat daarbij om het verzamelen en analyseren van zowel interne als externe data, waaronder historische gegevens, subjectieve waarnemingen, financiële gegevens en feedback van werknemers.

HR analytics is een belangrijke tool voor organisaties om diepgaande inzichten te verkrijgen in hun personeelsbestand en betere beslissingen te nemen met betrekking tot talentontwikkeling, prestaties en productiviteit. In de volgende secties zullen we verder ingaan op de verschillende niveaus van HR data en hoe HR analytics kan worden toegepast binnen een organisatie.

Waarom is HR analytics belangrijk?

HR analytics is belangrijk omdat het organisaties in staat stelt om betere beslissingen te nemen met betrekking tot hun personeelsbestand. Door het verzamelen en analyseren van HR data kan een organisatie beter begrijpen wat er speelt binnen het personeelsbestand en wat er nodig is om het menselijk kapitaal te ontwikkelen en te optimaliseren. HR analytics kan bijvoorbeeld helpen bij het voorspellen van toekomstige trends en uitdagingen in het personeelsbestand, waardoor organisaties proactief kunnen reageren en hun personeelsbeleid hierop kunnen afstemmen.

Beslissen op basis van data

Een ander belangrijk voordeel van HR analytics is dat het kan helpen bij het nemen van strategische beslissingen op basis van data en feiten, in plaats van op basis van subjectieve waarnemingen. Dit kan leiden tot meer doelgerichte en effectieve HR-programma's en activiteiten, die uiteindelijk de prestaties, productiviteit en medewerkerstevredenheid kunnen verbeteren.

Inzicht in HR-activiteiten

HR analytics kan ook helpen bij het meten van de impact van HR-activiteiten en het presenteren van deze gegevens aan het management. Dit kan leiden tot een betere samenwerking tussen HR en het management en een betere afstemming van de HR-strategie op de algemene bedrijfsdoelstellingen.

Lager verloop

Een ander voordeel van HR analytics is dat het kan helpen bij het ontwikkelen van de juiste vaardigheden bij werknemers en het identificeren van de juiste mensen voor specifieke functies. Dit kan leiden tot hogere medewerkerstevredenheid en betrokkenheid, waardoor werknemers langer bij de organisatie blijven en beter presteren.

HR analytics is belangrijk omdat het organisaties in staat stelt om betere beslissingen te nemen met betrekking tot hun personeelsbestand en zo het menselijk kapitaal te optimaliseren. In de volgende secties zullen we dieper ingaan op de verschillende niveaus van HR data en hoe HR analytics kan worden toegepast binnen een organisatie.

De vier evolutieniveaus van HR data

interne data en de toepassing ervan maakt de organisatie aantrekkelijker

HR analytics omvat vier evolutieniveaus van HR data die organisaties kunnen gebruiken om hun personeelsbestand te optimaliseren en betere beslissingen te nemen. Hieronder worden de vier niveaus kort toegelicht:

Operationele rapportage

Dit niveau omvat het verzamelen en verwerken van gegevens tot standaard rapportages. Hiermee kunnen organisaties inzicht krijgen in de huidige stand van zaken en prestaties van het personeelsbestand.

Dashboards met ken- en stuurgetallen

Op dit niveau worden meer geavanceerde dashboards gebruikt om gegevens te visualiseren en te analyseren. Dit biedt inzicht in verschillende aspecten van het personeelsbestand, zoals verloopcijfers, verzuimpercentages en opleidingskosten.

Strategische analyses

Dit niveau omvat het verkrijgen van diepere inzichten in de oorzaken van prestaties en resultaten van het personeelsbestand. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de impact van HR-activiteiten op de prestaties van werknemers en de kosten van HR-programma's. Op basis van deze inzichten kunnen organisaties hun HR-strategie afstemmen op de algemene bedrijfsdoelstellingen.

Voorspellende analyses

Op dit niveau worden historische gegevens en causale verbanden gebruikt om toekomstige trends en ontwikkelingen in het personeelsbestand te voorspellen. Dit biedt organisaties de mogelijkheid om proactief te reageren op toekomstige uitdagingen en veranderingen in het personeelsbestand.

De vier evolutieniveaus van HR data bieden organisaties de mogelijkheid om diepgaande inzichten te verkrijgen in hun personeelsbestand en betere beslissingen te nemen op basis van data en feiten. In de volgende secties zullen we verder ingaan op hoe deze niveaus kunnen worden toegepast binnen een organisatie.

Wat kun je allemaal meten met HR analytics?

Met HR analytics kunnen organisaties verschillende aspecten van hun personeelsbestand meten en analyseren. Hieronder worden enkele voorbeelden van wat je allemaal kunt meten met HR analytics besproken:

Prestaties

Met HR analytics kun je de prestaties van individuele werknemers en teams meten en analyseren. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld verzuimpercentages, productiviteit, klanttevredenheid en omzet per werknemer. Door deze gegevens te analyseren, kunnen organisaties inzicht krijgen in hoe goed hun personeelsbestand presteert en waar verbeteringen nodig zijn.

Talentontwikkeling

Met HR analytics kun je de talentontwikkeling van werknemers meten en analyseren. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld de effectiviteit van opleidingsprogramma's en de vaardigheden van werknemers. Door deze gegevens te analyseren, kunnen organisaties beter begrijpen welke werknemers potentie hebben om te groeien en welke opleidingsprogramma's het meest effectief zijn.

Medewerkerstevredenheid

Met HR analytics kun je de medewerkerstevredenheid meten en analyseren. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld tevredenheidsonderzoeken en feedback van werknemers. Door deze gegevens te analyseren, kunnen organisaties inzicht krijgen in wat werknemers motiveert en wat hun wensen en behoeften zijn. Dit kan leiden tot hogere medewerkerstevredenheid en betrokkenheid.

Financiële gegevens

Met HR analytics kun je de financiële gegevens van het personeelsbestand meten en analyseren. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld de kosten van opleidingen, verzuimkosten en kosten van HR-programma's. Door deze gegevens te analyseren, kunnen organisaties inzicht krijgen in de kosten van het personeelsbestand en waar eventuele besparingen mogelijk zijn.

Werknemersgegevens

Met HR analytics kun je verschillende werknemersgegevens meten en analyseren. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, functieniveau en ervaring. Door deze gegevens te analyseren, kunnen organisaties beter begrijpen welke werknemers het meest waardevol zijn en welke kwaliteiten en vaardigheden ze bezitten.

Met HR analytics kun je verschillende aspecten van het personeelsbestand meten en analyseren, waardoor je betere beslissingen kunt nemen op basis van data en feiten. In de volgende secties zullen we verder ingaan op hoe HR analytics kan worden toegepast binnen een organisatie.

Stappen om HR Analytics toe te passen

Het toepassen van HR analytics binnen een organisatie vereist een gestructureerde aanpak. Hieronder worden enkele stappen beschreven die kunnen worden gevolgd om HR analytics effectief toe te passen:

Stap 1: Definieer de doelstellingen

Bepaal de doelstellingen van de HR analytics en zorg ervoor dat deze aansluiten bij de algemene bedrijfsdoelstellingen. Definieer welke gegevens moeten worden verzameld om de doelstellingen te bereiken.

Stap 2: Verzamel de data

Verzamel de benodigde gegevens uit interne en externe bronnen, zoals HR-systemen, feedback van werknemers, enquêtes en benchmarks. Zorg ervoor dat de data volledig en actueel is.

Stap 3: Verwerk en analyseer de data

Verwerk de data en analyseer deze op een gestructureerde en betrouwbare manier. Gebruik de juiste tools en technologieën om de data te visualiseren en te presenteren.

Stap 4: Trek conclusies en maak aanbevelingen

Trek conclusies op basis van de analyses en maak aanbevelingen voor verbeteringen. Zorg ervoor dat de aanbevelingen specifiek en meetbaar zijn.

Stap 5: Implementeer de aanbevelingen

Implementeer de aanbevelingen en meet het effect hiervan. Zorg ervoor dat de implementatie aansluit bij de doelstellingen en dat de resultaten worden gemonitord.

Stap 6: Monitor en pas aan

Monitor de resultaten en pas de aanpak aan waar nodig. Zorg ervoor dat de HR analytics continu worden geoptimaliseerd en dat de doelstellingen worden behaald.

Het toepassen van HR analytics vereist dus een gestructureerde en systematische aanpak. Door deze stappen te volgen, kunnen organisaties inzicht krijgen in hun personeelsbestand en betere beslissingen nemen op basis van data en feiten.

HR Analytics voorbeelden

HR analytics kan worden toegepast in verschillende HR-gebieden om betere beslissingen te nemen op basis van data en feiten. Hieronder staan enkele voorbeelden van hoe HR analytics kan worden gebruikt:

  • Verzuimanalyse: Met HR analytics kun je het verzuim binnen een organisatie analyseren en de oorzaken van verzuim in kaart brengen. Hierdoor kun je gerichte maatregelen nemen om het verzuim te verminderen en de gezondheid en betrokkenheid van werknemers te verbeteren.
  • Talentmanagement: Met HR analytics kun je de talentontwikkeling van werknemers meten en analyseren. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het identificeren van talentvolle werknemers en het bepalen van de effectiviteit van opleidingsprogramma's. Dit kan leiden tot betere ontwikkelingsplannen en een hogere retentie van talentvolle werknemers.
  • Recruitment: Met HR analytics kun je de effectiviteit van recruitment activiteiten meten en analyseren. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het identificeren van de meest effectieve wervingskanalen en het bepalen van de time-to-hire en cost-per-hire. Dit kan leiden tot betere recruitment strategieën en lagere wervingskosten.
  • Performance management: Met HR analytics kun je de prestaties van individuele werknemers en teams meten en analyseren. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het bepalen van de effectiviteit van prestatiebeoordelingen en het identificeren van prestatiepatronen binnen teams. Dit kan leiden tot betere prestatiebeoordelingen en verbeterde individuele en team prestaties.
  • Workforce planning: Met HR analytics kun je de toekomstige personeelsbehoefte voorspellen en hierop anticiperen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het identificeren van de benodigde vaardigheden en het voorspellen van de toekomstige vraag naar bepaalde functies. Dit kan leiden tot een effectievere workforce planning en betere beslissingen over investeringen in menselijk kapitaal.

HR analytics kan worden toegepast in verschillende HR-gebieden om betere beslissingen te nemen op basis van data en feiten. Door HR analytics te gebruiken, kunnen organisaties hun HR-activiteiten optimaliseren en afstemmen op de algemene bedrijfsdoelstellingen.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Overige
Topic: HR
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.