Arbeidsconflicten oplossen via mediation

Werkgever en werknemer volgen een mediation traject en schudden de hand

Conflict op de werkvloer kan leiden tot een verstoorde sfeer en verminderde productiviteit. Als werkgever zoek je naar efficiënte oplossingen om deze problemen aan te pakken zonder direct de stap naar een juridische procedure te zetten. Mediation, geleid door een gekwalificeerde mediator, biedt hier een uitweg. Dit proces, waarbij een onafhankelijke derde partij helpt bij het vinden van een gezamenlijke oplossing, kan de sleutel zijn tot het herstellen van een positieve werkomgeving.

In dit artikel verkennen we hoe mediation werkt, wanneer het een geschikte methode is, en hoe je als werkgever het mediationtraject succesvol kunt inzetten. Verwacht praktische inzichten in de rol van mediators, de opbouw van mediationgesprekken en de meerwaarde van dit traject voor jouw organisatie.

Wat is mediation?

Mediation is een methode waarbij je, als werkgever, samen met een werknemer en onder begeleiding van een gekwalificeerde mediator, werkt aan het oplossen van een arbeidsconflict. Dit proces biedt een platform waar jij en de andere partij, vaak een werknemer, onder leiding van deze onafhankelijke derde openlijk jullie geschil kunnen bespreken.

Het verschil met een juridische procedure is aanzienlijk: in plaats van dat een rechter een bindende uitspraak doet, streef je naar een gezamenlijke oplossing die tegemoetkomt aan de wensen van beide partijen. De mediator, een onpartijdige bemiddelaar, faciliteert de gesprekken en zorgt ervoor dat deze constructief en evenwichtig verlopen.

Bij een succesvolle afronding van het mediationtraject, wordt een mediationovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst bevat de afspraken waar jij en de werknemer zich aan zullen houden. Het is een constructieve manier om een arbeidsconflict, zoals een verstoorde arbeidsrelatie, op te lossen, waarbij de relatie tussen werkgever en werknemer behouden kan blijven, in tegenstelling tot de vaak strijdige sfeer na een rechtszaak.

Voordelen van mediation voor werkgevers

Mediation biedt diverse voordelen voor jou als werkgever bij het oplossen van arbeidsconflicten:

  • Kostenefficiëntie: Minder uitgaven vergeleken met juridische procedures, besparing op tijd en advocaatkosten.

  • Behoud van relaties: Vermindert de kans op verstoorde relaties tussen jou en je werknemer, bevordert een positieve werksfeer.

  • Controle over uitkomst: Samenwerking leidt tot op maat gemaakte oplossingen, die vaak duurzamer zijn dan opgelegde beslissingen.

  • Vertrouwelijkheid: Beschermt gevoelige informatie en de reputatie van je bedrijf, doordat details van het conflict binnenskamers blijven.

Wanneer mediation inzetten?

Als werkgever is het belangrijk om te bepalen wanneer het inzetten van mediation het meest effectief is. Ideaal gezien, grijp je naar mediation voordat een conflict escaleert, waardoor de kans op een positieve uitkomst toeneemt. Overweeg mediation in de volgende situaties:

  • Bij meningsverschillen of miscommunicatie: Wanneer er onenigheid of misverstanden ontstaan tussen jou en een werknemer, kan mediation helpen de communicatie te herstellen en onderling begrip te kweken.

  • Arbeidsconflicten: Dit omvat disputen over taken, prestaties, arbeidsvoorwaarden of andere werk gerelateerde zaken. Mediation biedt een weg naar een constructieve resolutie zonder juridische stappen.

  • Persoonlijke geschillen en verstoorde arbeidsrelatie: Conflicten die voortkomen uit persoonlijke verschillen of een verstoorde arbeidsrelatie kunnen effectief worden aangepakt via mediation, met de nadruk op het herstellen van een professionele werkverhouding.

  • Wanneer directe onderhandelingen vastlopen: Als gesprekken tussen jou en de werknemer geen oplossing bieden, kan de neutrale tussenkomst van een mediator helpen de impasse te verbreken.

Wie begeleidt de mediationgesprekken?

De begeleiding van de mediationgesprekken is in handen van de mediator. Deze professional is getraind om als neutrale en onpartijdige derde partij het proces te faciliteren. De rol van de mediator is niet om beslissingen te nemen of oplossingen op te leggen, maar om de dialoog tussen jou en de andere partij te bevorderen. Hij of zij zorgt ervoor dat beide partijen hun standpunten en behoeften kunnen uiten in een veilige en vertrouwelijke omgeving. Daarnaast helpt de mediator bij het verkennen van mogelijke oplossingen en bij het onderhandelen van een overeenkomst die voor beide partijen aanvaardbaar is.

De mediator bewaakt het proces, zorgt dat de gesprekken constructief blijven en dat er evenwicht is in de machtsverhoudingen. De bekwame begeleiding van de mediator is essentieel voor het succes van de mediation en helpt om impasses te doorbreken en naar een duurzame oplossing toe te werken.

mediation (2)

De juiste mediator vinden

Het vinden van de juiste mediator is belangrijk voor het succes van het mediationproces. Focus op een mediator met de juiste kwalificaties en ervaring in arbeidsconflicten. De persoon moet onpartijdig en neutraal zijn, zonder voorgeschiedenis met een van de betrokken partijen. Uitstekende communicatievaardigheden zijn essentieel, aangezien deze de basis vormen voor effectieve gesprekken en het opbouwen van vertrouwen. Het controleren van referenties en beoordelingen kan inzicht geven in de aanpak en succesrate van de mediator.

Verder is aansluiting bij een professionele beroepsvereniging een goede indicatie van betrouwbaarheid en professionaliteit. Neem de tijd voor deze selectie; een geschikte mediator kan het verschil maken tussen het bereiken van een constructieve oplossing en het vastlopen van het proces.

Hoe verloopt mediation?

Mediation start

Mediation begint met het kiezen van een geschikte mediator. Als werkgever neem je het initiatief door contact op te nemen met een bemiddelaar die ervaring heeft met arbeidsconflicten. Na de mediator gevonden te hebben, volgt een eerste bijeenkomst waarbij jij en de werknemer jullie kijk op het conflict delen. Een belangrijke stap is het ondertekenen van de mediationovereenkomst, waarin de regels en het vertrouwelijke karakter van de mediation worden vastgelegd.

Tijdens de mediation

Tijdens de mediationgesprekken, die plaatsvinden in een neutrale omgeving, faciliteert de mediator de dialoog tussen jou en de andere partij. Dit is het moment waarop onderliggende kwesties, wensen en zorgen aan bod komen. De mediator helpt om misverstanden op te helderen en werkt samen met jullie naar gezamenlijke oplossingen. Het doel is om tot andere afspraken te komen die voor beide partijen acceptabel zijn.

Afronding van mediation

Indien de mediation lukt en tot een overeenkomst leidt, wordt de laatste fase ingegaan: de afronding. Tijdens deze fase worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is bindend en dient als een concreet plan voor hoe beide partijen verder zullen gaan na het conflict. Het is de verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als de werknemer om de afspraken uit de overeenkomst na te leven. Indien nodig, kan een follow-up bijeenkomst gepland worden om de voortgang te bespreken.

Welke voorwaarden gelden er voor mediation?

Bij mediation zijn er enkele basisvoorwaarden die het succes en de integriteit van het proces waarborgen:

Ten eerste is vrijwilligheid essentieel; alle partijen moeten bereid zijn deel te nemen en open te staan voor oplossingen. Vertrouwelijkheid is even belangrijk, waarbij wordt afgesproken dat wat besproken wordt tijdens sessies binnen de muren blijft. Dit bevordert openheid en eerlijkheid.

Daarnaast is onpartijdigheid van de mediator vereist; deze moet neutraal staan ten opzichte van alle partijen en het proces onbevooroordeeld begeleiden. Commitment aan het proces is ook een voorwaarde; deelnemers moeten bereid zijn tijd en moeite te investeren om tot een oplossing te komen.

Tot slot moet er overeenstemming zijn over de procedurele regels zoals deze zijn vastgelegd in de mediationovereenkomst, die de kaders van het mediationproces uiteenzet. Deze voorwaarden vormen de basis voor een constructieve en respectvolle mediation.

Wie betaalt de kosten aan mediation?

De kosten van mediation worden doorgaans gedeeld tussen de betrokken partijen, tenzij anders overeengekomen. Als werkgever kun je ervoor kiezen om de volledige kosten op je te nemen, vooral als dit het mediationproces ten goede komt of als het gaat om het oplossen van een arbeidsconflict. Dit kan de bereidheid van de werknemer om deel te nemen verhogen en het proces versoepelen.

In sommige gevallen kan ook de Raad voor Rechtsbijstand bijdragen in de kosten, afhankelijk van het inkomen en de situatie van de werknemer. Het is belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken over de betaling om misverstanden tijdens het mediationproces te voorkomen. Een transparante aanpak zorgt ervoor dat alle partijen weten waar ze aan toe zijn en kan de weg vrijmaken voor een succesvolle afronding van de mediation.

mediation (3)

Conclusie

Mediation biedt een unieke kans voor jou als werkgever om arbeidsconflicten op een constructieve manier op te lossen. Door jouw eigen bijdrage en openheid in het gesprek kan een duurzame oplossing worden gevonden die de relatie met de werknemer behoudt of zelfs verbetert. Mediators spelen hierin een cruciale rol door als neutrale begeleiders het proces te ondersteunen, terwijl ook ruimte wordt gegeven voor juridische bijstand door een advocaat indien nodig.

De overheid en de Raad voor Rechtsbijstand kunnen ondersteuning bieden, vooral in termen van kosten en het verstrekken van informatie. Hoewel het geen traditionele juridische procedure is, biedt mediation een flexibel kader dat, indien correct gevolgd, tot wederzijds acceptabele oplossingen kan leiden, soms met de bekrachtiging door een bestuursrechter. Als werkgever is het aan te raden om deze aanpak te overwegen als middel voor conflictresolutie, gezien de vele voordelen die het kan bieden.

Management
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.