Waarom outsourcing van software de sleutel tot jouw succes kan zijn

  • Geschreven door: Carin Vreede
  • Bijgewerkt op: 13 maart 2024
Mensen in een vergadering

Als ondernemer streven we constant naar grotere flexibiliteit en lagere kosten, allemaal met het doel onze kernactiviteiten te behouden en te verbeteren. Een strategische keuze die veel bedrijven tegenwoordig maken, is het uitbesteden van bepaalde bedrijfsactiviteiten. Dit kan bijvoorbeeld softwareontwikkeling zijn, of zelfs volledige bedrijfsprocessen

Wat is outsourcing?

Bij outsourcing besluit een onderneming om bepaalde bedrijfsactiviteiten uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Dit kunnen activiteiten zijn die niet tot de kernactiviteiten van de onderneming behoren of taken waarvoor de nodige expertise ontbreekt. Het kan ook gaan om bedrijfsprocessen die normaliter intern worden uitgevoerd.

Een voorbeeld hiervan kan het outsourcen van IT diensten zijn, zoals softwareontwikkeling. De externe partij, of de leverancier, neemt de uitbestede werkzaamheden over en zorgt ervoor dat deze op professionele wijze worden uitgevoerd. Dit kan een ander bedrijf zijn in hetzelfde land, een buitenlandse vestiging of een bedrijf uit andere landen met lagere kosten.

Het is echter van groot belang dat bedrijven volledige controle behouden over de uitbestede werkzaamheden. Ze moeten in staat zijn om te beoordelen of de externe leverancier de taken naar behoren uitvoert. En, ondanks de geografische en mogelijk culturele verschillen, moeten ze zorgen voor een effectieve en efficiënte communicatie met de externe partij.

Voordelen van outsourcing

Focussen op kernactiviteiten

Een van de voornaamste redenen waarom bedrijven ervoor kiezen om taken uit te besteden aan een extern bedrijf, is de mogelijkheid om zich meer te richten op de kernactiviteiten. Door minder tijd te besteden aan secundaire activiteiten kunnen bedrijven meer aandacht geven aan de gebieden die het meest bijdragen aan hun groei en succes.

Kostenbesparingen door outsourcing

Outsourcing kan ook leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen. Het uitbesteden van taken, zoals softwareontwikkeling of automatisering, aan andere organisaties in andere landen waar de operationele en arbeidskosten lager zijn, kan resulteren in lagere kosten. Dit wordt vaak gezien bij offshore outsourcing, waar bedrijven profiteren van de economische verschillen tussen landen.

Grotere flexibiliteit dankzij uitbesteding

Bovendien kan outsourcing leiden tot grotere flexibiliteit. Ondernemingen kunnen hun middelen en personeel dynamischer inzetten en hun bedrijfsprocessen sneller aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. In dit opzicht kan uitbesteding naar een ander land of een ander bedrijf bedrijven helpen om snel te reageren op nieuwe kansen of uitdagingen.

Toegang tot gespecialiseerde vaardigheden door outsourcing

Ten slotte kan outsourcing bedrijven toegang geven tot gespecialiseerde vaardigheden en expertise die intern niet beschikbaar zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij IT-diensten of softwareontwikkeling, waar gespecialiseerde kennis nodig is. Door deze taken uit te besteden aan experts, kunnen bedrijven profiteren van de nieuwste technologieën en praktijken zonder dat ze zelf in opleiding en ontwikkeling hoeven te investeren.

Nadelen van outsourcing

Outsourcing kan zowel voordelen als nadelen hebben, afhankelijk van hoe je de uitbesteding implementeert en beheert. Hieronder staan enkele nadelen van het uitbesteden van bepaalde bedrijfsactiviteiten:

  • Minder controle: Hoewel je nog steeds controle hebt over de uitbestede werkzaamheden, kan het uitbesteden van taken aan een extern bedrijf betekenen dat je niet zo veel controle hebt als wanneer de taken intern worden uitgevoerd.

  • Communicatieproblemen: Met name bij offshore outsourcing kunnen taalbarrières en culturele verschillen leiden tot communicatieproblemen tussen jou en de externe leverancier.

  • Afhankelijkheid van externe leveranciers: Hoewel het uitbesteden van taken je flexibiliteit kan bieden, kan het ook leiden tot een afhankelijkheid van andere partijen.

  • Risico's op het gebied van privacy en veiligheid: Bij het uitbesteden van taken, met name in IT diensten en softwareontwikkeling, kunnen er risico's zijn op het gebied van gegevensbeveiliging en privacy.

Bij het overwegen van outsourcing is het belangrijk om deze voordelen en nadelen zorgvuldig af te wegen. Je moet ook voor ogen houden dat succesvolle outsourcing een strategische keuze is die een goede planning en beheer vereist.

Welke vormen van outsourcing bestaan er?

Er zijn verschillende vormen van outsourcing, afhankelijk van de behoeften en strategische doelen van je bedrijf. Hier zijn enkele veelvoorkomende vormen van uitbesteding:

Outsourcing

Deze traditionele vorm van outsourcing houdt in dat bepaalde bedrijfsactiviteiten worden uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf. Het kan gaan om IT-diensten, productie, beheer of andere taken die niet tot de kernactiviteiten van het bedrijf behoren. Dit biedt bedrijven de mogelijkheid om zich te concentreren op hun kernactiviteiten en tegelijkertijd te profiteren van de expertise en middelen van de externe leverancier.

Managed Insourcing

Bij managed insourcing worden bepaalde activiteiten nog steeds intern uitgevoerd, maar worden ze beheerd door een externe partij. Het bedrijf behoudt de volledige controle over de uitbestede werkzaamheden en profiteert van de gespecialiseerde kennis en expertise van de externe dienstverlener.

Offshore Outsourcing

Offshore outsourcing houdt in dat bedrijfsactiviteiten worden uitbesteed aan een bedrijf in een ander land, vaak in een land waar de productie- en arbeidskosten lager zijn. Dit kan resulteren in aanzienlijke kostenbesparingen. Echter, offshore outsourcing kan ook uitdagingen met zich meebrengen op het gebied van communicatie en cultuurverschillen.

Nearshore Outsourcing

Bij nearshore outsourcing worden taken uitbesteed aan bedrijven in nabijgelegen landen. Dit kan de communicatie en samenwerking verbeteren, omdat de tijdzones en culturele verschillen vaak minder uitgesproken zijn dan bij offshore outsourcing.

Elke vorm van outsourcing heeft zijn eigen voordelen en uitdagingen, en de keuze voor de beste optie hangt af van de specifieke behoeften en doelen van jouw bedrijf. Het is altijd belangrijk om de potentiële voordelen en nadelen zorgvuldig af te wegen voordat je een beslissing neemt.

Hoe werkt outsourcing van software?

Outsourcing van software is een strategische keuze die steeds meer bedrijven maken. Maar hoe werkt dit precies? Laten we het proces stap voor stap doorlopen.

In de basis betekent outsourcing van software dat je de ontwikkeling en soms het onderhoud van software overlaat aan een extern bedrijf. Dit externe bedrijf, ook wel leverancier genoemd, kan zich in hetzelfde land bevinden (onshore outsourcing), in een nabijgelegen land (nearshore outsourcing), of in een ander land dat verder weg is (offshore outsourcing).

Stap 1: Taken en verantwoordelijkheden

Het proces begint normaal gesproken met het definiëren van de taken en verantwoordelijkheden die je wilt uitbesteden. Dit kan het ontwikkelen van een nieuwe softwareapplicatie zijn, het onderhouden van bestaande software, of beide.

Stap 2: Zoek een leverancier

Vervolgens zoek je een gespecialiseerd bedrijf dat de benodigde diensten kan leveren. Het is van groot belang om een leverancier te kiezen die de nodige expertise en ervaring heeft, en die betrouwbaar en efficiënt is.

Stap 3: Bepaal de voorwaarden

Zodra je een leverancier hebt gekozen, sluit je een contract af dat de rechten en verantwoordelijkheden van beide partijen vastlegt. Dit omvat onder andere de specificaties van het project, de deadlines, de kosten en de maatregelen voor kwaliteitscontrole.

Gedurende het project heb je nog steeds een zekere mate van controle en toezicht. Je communiceert regelmatig met de leverancier over de voortgang van het project, eventuele problemen en de te bereiken doelen.

Bepaal wat jouw organisatie nodig heeft

Outsourcing, of het nu gaat om traditionele outsourcing, managed insourcing, offshore of nearshore outsourcing, is een strategische keuze die aanzienlijke voordelen kan bieden. Van kostenbesparing en toegang tot gespecialiseerde kennis tot grotere flexibiliteit en de mogelijkheid om je te focussen op je kernactiviteiten. Aan de andere kant vereist het zorgvuldige overweging, planning en beheer om de mogelijke uitdagingen en risico's te minimaliseren.

Overige
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.