Overlijdensuitkering werkgever: als een werknemer overlijdt

Achteraanzicht van twee personen. Een rust haar hoofd op de schouder van de ander.

Het overlijden van een werknemer is een moeilijke en gevoelige kwestie. Daarom is het belangrijk om te begrijpen wat er van jou wordt verwacht in een deze situatie.

In dit artikel zullen we de belangrijkste vragen beantwoorden met betrekking tot overlijdensuitkeringen, zodat je als werkgever goed voorbereid bent.

Wat is een overlijdensuitkering?

Een overlijdensuitkering is financiële steun die wordt gegeven aan de dierbaren van een overleden werknemer. Hier hebben ze recht op als de werknemer op het moment van overlijden geen uitkering ontving, en op basis van een arbeidsovereenkomst voor de werkgever heeft gewerkt. In dit geval is het de werkgever die de overlijdensuitkering verzorgt.

De arbeidsovereenkomst eindigt automatisch wanneer een werknemer overlijdt, en de nabestaanden ontvangen in deze situatie een overlijdensuitkering van de werkgever. Zodra het arbeidscontract eindigt, treedt de regeling voor overlijdensuitkering in werking.

Het idee achter een overlijdensuitkering is er als een soort financiële vangnet voor degenen die achterblijven.

Wie hebben er recht op een overlijdensuitkering?

De mensen die als nabestaanden worden erkend hebben recht op een overlijdensuitkering. Hieronder vallen de volgende personen:

 • De partner van de overledene, dat wil zeggen, de persoon met wie hij of zij getrouwd was en niet duurzaam gescheiden leefde. Of, als de partner niet getrouwd was maar samenwoonde met de overledene, dan geldt dit als:

  • Ze samen een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap hadden.

  • Ze samen één of meerdere kinderen hadden.

  • Ze eerder met elkaar getrouwd waren.

  • Ze samen de kosten voor het huishouden deelden.

 • Als er geen partner is, worden de eventuele minderjarige kinderen van de overledene als nabestaanden beschouwd.

 • Als er geen partner en minderjarige kinderen zijn, dan worden de gezinsleden die op hetzelfde adres staan ingeschreven bij de gemeente (Basisregistratie Personen) als nabestaanden beschouwd.

Onthoud dat nagelaten betrekking (waaronder de overlijdensuitkering) iets anders is dan het hebben van erfgenamen. De overlijdensuitkering valt buiten de erfenis, dus of iemand wel of geen erfgenaam is, heeft verder weinig invloed op wie de overlijdensuitkering ontvangt.

Ontbindende voorwaarden

Er kunnen eventuele ontbindende voorwaarden zijn die invloed hebben op de overlijdensuitkering, en onder welke omstandigheden deze wordt toegekend.

Een aantal voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn:

Proeftijd clausule

Als de overleden werknemer nog in de proeftijd zat op het moment van overlijden, kan de ontbindende voorwaarde bepalen dat de nabestaanden geen recht hebben op een overlijdensuitkering.

Voorwaarden met betrekking tot het dienstverband

Sommige arbeidsovereenkomsten kunnen ontbindende voorwaarden bevatten die van toepassing zijn als het dienstverband van de werknemer op het moment van overlijden al was beëindigd (bijvoorbeeld door ontslag). In dergelijke gevallen kan de overlijdensuitkering worden beïnvloed.

Bepalingen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid

Als de overleden werknemer arbeidsongeschikt was op het moment van overlijden en de arbeidsovereenkomst bepaalt dat in dat geval de overlijdensuitkering wordt verminderd, kan dit als een ontbindende voorwaarde fungeren.

Bijzondere bepalingen in cao's of bedrijfsreglementen

Sommige cao's of bedrijfsreglementen kunnen specifieke ontbindende voorwaarden bevatten met betrekking tot de overlijdensuitkering die afwijken van de wettelijke bepalingen.

De exacte ontbindende voorwaarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke arbeidsovereenkomst en regels die gelden in een organisatie.

Aangestoken waxine lichtjes

Hoe hoog en hoelang?

Volgens de wet moet dit bedrag gelijk zijn aan één maandsalaris en omvat het ook de vakantietoeslag. Het geldt voor de periode vanaf de dag na het overlijden tot en met één maand na de sterfdatum.

In de praktijk kan een hogere uitkering, indien afgesproken in de cao, een aanzienlijke financiële steun zijn voor de nabestaanden van de overleden werknemer.

Is overlijdensuitkering belastingvrij?

Ja, nabestaanden kunnen de uitkering ontvangen zonder dat er belastingen worden afgetrokken. De werkgever hoeft zich dus geen zorgen te maken over belastingen, bij het verstrekken van een overlijdensuitkering aan de nabestaanden van de werknemer die overlijdt.

Als werkgever heb je fiscaal ook de optie om tot drie maandsalarissen belastingvrij uit te keren zolang het niet om het loon maar om het pensioen van de overledene gaat.

Overlijdensuitkering in de praktijk

Wanneer een werknemer overlijdt, moet er snel gehandeld worden. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen:

 • Neem contact op met de nabestaanden van de overleden werknemer en bied je medeleven en ondersteuning aan.

 • Raadpleeg de arbeidsovereenkomst van de overleden werknemer en controleer de bepalingen met betrekking tot overlijdensuitkeringen. Dit zal je helpen bepalen wie recht heeft op de uitkering en wat de hoogte daarvan is.

 • Als de overlijdensuitkering hoger is dan het reguliere loon van de werknemer, zorg er dan voor dat dit correct wordt berekend en uitbetaald aan de nabestaanden.

 • Houd rekening met eventuele ontbindende voorwaarden die van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst van de overleden werknemer.

 • Registreer het overlijden van de werknemer bij de uitkeringsinstantie en zorg ervoor dat de uitkering correct wordt verwerkt.

 • Denk na over de impact van het verlies van de werknemer op de dagelijkse gang van zaken binnen je bedrijf en neem de nodige maatregelen om de continuïteit van het werk te waarborgen.

Als werkgever dien je de nodige maatregelen te nemen om de emotionele impact van dit verlies op andere werknemers aan te pakken, zowel als de gevolgen op het gebied van bedrijfsvoering.

In het kort

 • Wat is een overlijdensuitkering? Een overlijdensuitkering is financiële steun voor de nabestaanden van een overleden werknemer.

 • Wie heeft recht op een overlijdensuitkering? Dit zijn onder andere partners, minderjarige kinderen en gezinsleden van de overledene.

 • Hoogte en duur van de uitkering: Volgens de wet is de uitkering gelijk aan één maandsalaris en de vakantietoeslag. In sommige gevallen kan de uitkering hoger zijn en tot maximaal drie maanden duren.

 • Belastingvrij: Overlijdensuitkeringen zijn over het algemeen belastingvrij voor de nabestaanden.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Regelgeving
Topic: Uitkering
Jill Phillips

Geschreven door:

Jill Phillips

Jill is een gepassioneerde (content) schrijver en editor met meer dan 10 jaar ervaring. Het is haar doel om content van hoge kwaliteit te creëren, waar ondernemers daadwerkelijk wat aan hebben. Met haar content ben je verzekerd van kloppende, en behulpzame informatie.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.