PERMA model: het geheim tot werkgeluk?

Gele en roze ballonnen met smiley gezichtjes met een wolken achtergrond

In dit artikel gaan we dieper in op een model uit de positieve psychologie, die de sleutel kan zijn tot het bevorderen van het welzijn van werknemers. Dit model staat bekend als het PERMA model. We zullen in detail uitleggen wat het PERMA model inhoudt en hoe het werkgevers kan helpen om positieve veranderingen te bewerkstelligen.

Wat is het PERMA Model?

Het PERMA model is een benadering binnen de positieve psychologie die is ontwikkeld door de vooraanstaande psycholoog Martin Seligman. Het is een theoretisch model die zich richt op vijf essentiële elementen die bijdragen aan het welzijn en de contentement van individuen en teams. Deze elementen zijn:

 • Positieve emoties: Denk hierbij aan het ervaren van geluk, vreugde en contentement. Positieve emoties dragen bij aan een gevoel van welbevinden en kunnen stress verminderen.

 • Engagement (Betrokkenheid): Engagement verwijst naar het gevoel van opgaan in een activiteit, in een 'flow' zijn. Wanneer medewerkers betrokken zijn bij hun taken, ervaren ze een diepere voldoening.

 • Relationships (Relaties): Het hebben van sterke en ondersteunende relaties met collega's en leidinggevenden draagt bij aan een positieve werkomgeving. Het bevordert onderlinge verbondenheid.

 • Meaningful (Betekenis): Betekenis in het werk gaat over het gevoel hebben dat wat je doet van waarde is. Het gaat verder dan enkel het behalen van doelen. Het gaat om het gevoel van het hebben van een zinvol leven en draagt bij aan een gevoel van doelgerichtheid.

 • Accomplishment (Prestaties): Het behalen van doelen en successen op het werk geeft een goed gevoel. Het draagt bij aan het hebben van zelfvertrouwen, en een gevoel van voldoening.

Het doel van het PERMA model is om deze vijf elementen te cultiveren en te versterken, zowel op individueel als op organisatieniveau. Door aandacht te schenken aan elk van deze elementen, kunnen werkgevers een positieve werkomgeving creëren waarin medewerkers gedijen en excelleren.

Praktische toepassingen van het PERMA Model

Het PERMA model biedt werkgevers praktische richtlijnen voor het bevorderen van welzijn en prestaties op de werkplek. Hier zijn enkele manieren waarop het model kan worden toegepast:

 • Focus op positieve emoties: Werknemers aanmoedigen om positieve emoties te delen en te ervaren op het werk kan de sfeer verbeteren. Dit kan variëren van het vieren van successen tot het creëren van een vriendelijke en ondersteunende cultuur.

 • Betrokkenheid bevorderen: Werknemers in staat stellen om betrokken te zijn bij hun werk door middel van uitdagende projecten en taken kan de motivatie vergroten en een gevoel van voldoening bevorderen. Door waardering te tonen, en de sterke punten van hun medewerkers herkennen en benutten, kunnen werkgevers niet alleen betrokkenheid vergroten, maar ook de prestaties op een evenredig belangrijk niveau versterken.

 • Investeren in positieve relaties: Teambuildingactiviteiten, communicatietraining en het aanmoedigen van samenwerking kunnen helpen bij het opbouwen van sterke relaties tussen werknemers en positieve ontwikkelingen in hoe ze met elkaar omgaan.

 • Betekenisvolle doelen stellen: Werknemers betrekken bij het formuleren van doelen en hen laten zien hoe hun werk bijdraagt aan het grotere geheel kan een gevoel van betekenis en doelgerichtheid bevorderen.

 • Erkenning voor prestaties: Het erkennen en belonen van prestaties op het werk is essentieel. Dit kan variëren van informele erkenning tot formele beloningsprogramma's.

Het effect van het PERMA model in de werkomgeving

Het bevorderen van veerkracht onder werknemers vereist een actief leiderschap dat het welzijn van het personeel centraal stelt.

Het PERMA model biedt een raamwerk dat werkgevers kunnen gebruiken om welzijn en contentement op de werkplek te verbeteren. Het is belangrijk op te merken dat het model niet slechts een kortetermijnoplossing is, maar eerder een benadering voor de lange termijn om een positieve werkomgeving te behouden en werknemers te helpen gedijen. Het is van evenredig belang om uitdagingen en obstakels aan te pakken die zich kunnen voordoen bij de implementatie van het PERMA model.

Door het PERMA model in de werkomgeving te omarmen, kunnen werkgevers niet alleen het welzijn van hun medewerkers verbeteren, maar ook een positieve bijdrage leveren aan de bredere maatschappij door het stimuleren van gelukkigere en meer betrokken individuen.

Vrouw staat voor een gekleurde muur en houdt ballonnen voor haar gezicht in de vorm van smiley gezichtjes, een room ijsje en een schijf water meloen.

Uitdagingen en het omgaan met obstakels

Bij het streven naar het implementeren van het PERMA model kunnen er enkele uitdagingen en obstakels ontstaan. Werkgevers moeten zich bewust zijn van deze potentiële struikelblokken en strategieën ontwikkelen om ze aan te pakken:

 • Weerstand tegen verandering: Niet alle werknemers zullen openstaan voor veranderingen in de werkomgeving. Sommigen kunnen terughoudend zijn of angstig voor nieuwe benaderingen.

  Het is belangrijk om communicatie en training te bieden om eventuele weerstand te verminderen. Bij het omgaan met weerstand tegen verandering, kunnen werkgevers kansen creëren voor de persoonlijke groei van hun werknemers. Het betrekken van medewerkers op een betrokken manier kan helpen bij het overwinnen van weerstand tegen verandering.

 • Slechte onderlinge verhoudingen: In het kader van het PERMA model is het essentieel voor werkgevers om aandacht te besteden aan de verhoudingen tussen werknemers, aangezien deze een directe invloed kunnen hebben op het welzijn en de tevredenheid op de werkplek.

 • Tijd en middelen: Het implementeren van het PERMA model kan tijd en middelen vereisen. Werkgevers moeten bereid zijn te investeren in programma's, trainingen en middelen die gericht zijn op het bevorderen van welzijn op de werkplek.

 • Metingsproblemen: Het meten van de impact van het PERMA model kan een uitdaging zijn. Werkgevers moeten geschikte meetinstrumenten en evaluatiemethoden ontwikkelen om de voortgang en het succes van de implementatie te volgen.

 • Culturele diversiteit: Werknemers kunnen verschillende culturele achtergronden en waarden hebben. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het PERMA model inclusief is en rekening houdt met diversiteit. Wanneer werkgevers omgaan met de uitdagingen van culturele diversiteit, is het cultiveren van een positieve instelling binnen het team van essentieel belang. Dit kan bijdragen aan een inclusieve werkomgeving waarin alle medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelen.

 • Leiderschap en betrokkenheid: Leiderschap speelt een cruciale rol bij het bevorderen van het PERMA model. Leidinggevenden moeten het goede voorbeeld geven en betrokkenheid tonen bij het welzijn van hun teams. Het bevorderen van veerkracht onder werknemers vereist een actief leiderschap dat het welzijn van het personeel centraal stelt.

 • Onderhoud van het model: Het PERMA model vereist voortdurende aandacht en onderhoud. Het is niet voldoende om het eenmalig te implementeren; werkgevers moeten zich inzetten voor langdurige ondersteuning.

Motivatie

Om ervoor te zorgen dat werknemers gemotiveerd blijven en het welzijn op de werkplek wordt versterkt, is het cruciaal dat werkgevers haalbare doelen stellen die aansluiten bij het PERMA model en regelmatig de voortgang evalueren.

Groei

Werkgevers dienen zich ervan bewust te zijn dat blijven ontwikkelen niet alleen betrekking heeft op de organisatie, maar ook op het welzijn en de groei van hun medewerkers, wat essentieel is voor het succes van het PERMA model.

Het bevorderen van de ontwikkeling van werknemers binnen het PERMA model vereist een continue toewijding aan groei en leren, wat uiteindelijk kan leiden tot een bloeiende en veerkrachtige organisatie.

Conclusie

het PERMA model is een waardevolle benadering om welzijn en tevredenheid op de werkplek te bevorderen. Door aandacht te schenken aan positieve emoties, betrokkenheid, relaties, betekenis en prestaties, kunnen werkgevers een positieve werkomgeving creëren waarin werknemers zich goed voelen, gedijen en excelleren. Het model is niet alleen theoretisch, maar biedt ook praktische toepassingen die werkgevers kunnen implementeren om blijvende voordelen te behalen. Het is een waardevol instrument voor werkgevers die streven naar het verbeteren van de prestaties én het plezier van hun medewerkers.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Personeel Overige
Topic: Model NL
Jill Phillips

Geschreven door:

Jill Phillips

Jill is een gepassioneerde (content) schrijver en editor met meer dan 10 jaar ervaring. Het is haar doel om content van hoge kwaliteit te creëren, waar ondernemers daadwerkelijk wat aan hebben. Met haar content ben je verzekerd van kloppende, en behulpzame informatie.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.