Alles wat je moet weten over de verzuimverzekering

arbeidsongeschikte werknemer, verzuimverzekering verzekert

Een verzuimverzekering is een type verzekering dat werkgevers helpt om de kosten van verzuim te beperken. Wanneer een werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt, kan dat aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor een bedrijf. Naast de kosten van loondoorbetaling zijn er ook andere kosten verbonden aan verzuim, zoals de kosten van eventueel vervangend personeel, re-integratiekosten en administratieve plichten. Een verzuimverzekering kan werkgevers beschermen tegen deze financiële risico's en hen helpen om een veilige werkomgeving te bieden voor hun medewerkers.

In dit artikel bespreken we wat een verzuimverzekering precies is en waarom het belangrijk kan zijn voor werkgevers om er een af te sluiten. We gaan ook in op de verschillende soorten verzuimverzekeringen die beschikbaar zijn en de voordelen van het hebben van zo'n verzekering. Daarnaast zullen we enkele veelgestelde vragen beantwoorden en tips geven voor het voorkomen en beperken van verzuim.

Wat is een verzuimverzekering?

Een verzuimverzekering is een type verzekering dat werkgevers beschermt tegen de financiële gevolgen van verzuim van werknemers. Wanneer een werknemer ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt, kan dat aanzienlijke kosten met zich meebrengen voor een bedrijf. Een verzuimverzekering biedt financiële zekerheid aan werkgevers en kan hen helpen om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.

Waarom een verzuimverzekering?

Het afsluiten van een verzuimverzekering kan voor werkgevers veel voordelen bieden. Ten eerste biedt het financiële zekerheid in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van werknemers. De kosten van verzuim kunnen namelijk hoog oplopen, niet alleen door het doorbetalen van het loon van de zieke werknemer, maar ook door kosten voor vervangend personeel en re-integratiekosten. Een verzuimverzekering kan deze kosten dekken en werkgevers beschermen tegen financiële risico's.

Daarnaast kan het afsluiten van een verzuimverzekering werkgevers helpen om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen, zoals de Wet verbetering poortwachter. Deze wet verplicht werkgevers om zich in te spannen voor de re-integratie van zieke werknemers en om te zorgen voor passend werk tijdens de ziekteperiode. Een verzuimverzekering kan werkgevers helpen om aan deze verplichtingen te voldoen door bijvoorbeeld persoonlijke verzuimbegeleiding te bieden.

Bovendien kan het afsluiten van een verzuimverzekering bijdragen aan het creëren van een veilige werkomgeving voor werknemers. Werkgevers die een verzuimverzekering hebben afgesloten, hebben vaak ook toegang tot preventieve maatregelen en trainingen om verzuim te voorkomen. Dit kan niet alleen helpen om de kosten van verzuim te verminderen, maar ook om de gezondheid en veiligheid van werknemers te bevorderen.

Is een verzuimverzekering verplicht?

Het afsluiten van een verzuimverzekering is niet wettelijk verplicht, maar het kan wel verstandig zijn voor werkgevers om er een af te sluiten. Het biedt namelijk niet alleen financiële zekerheid, maar kan ook helpen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals de Wet verbetering poortwachter. Door het afsluiten van een verzuimverzekering kan een werkgever zichzelf en zijn werknemers beschermen tegen de financiële gevolgen van verzuim en zorgen voor een veilige werkomgeving.

Welke soorten verzuimverzekeringen zijn er?

zieke werknemer, werkgever verplicht, mkb verzuim ontzorg verzekering

Er zijn verschillende soorten verzuimverzekeringen beschikbaar die werkgevers kunnen afsluiten om zichzelf en hun werknemers te beschermen tegen de financiële gevolgen van verzuim. Hieronder bespreken we de meest voorkomende soorten verzuimverzekeringen.

Conventionele verzuimverzekering (daggeld)

Een conventionele ziekteverzuimverzekering is een verzekering waarbij de verzekeraar de kosten vergoedt van het doorbetalen van het loon van een zieke werknemer. Deze verzekering dekt meestal een percentage van de loonsom en heeft vaak een eigen risico van een aantal wachtdagen.

Verzuim­verzekering met stoploss dekking

Een verzuimverzekering met stoploss dekking biedt dekking voor de kosten van verzuim, maar heeft een stoploss-limiet. Dit betekent dat de verzekeraar de kosten boven een bepaald bedrag vergoedt. Deze verzekering kan aantrekkelijk zijn voor bedrijven met een hoog verzuimpercentage.

MKB-ontzorg­verzekering

De MKB-ontzorgverzekering is een verzuimverzekering speciaal ontworpen voor kleine en middelgrote bedrijven. Deze verzekering biedt niet alleen dekking voor de kosten van verzuim, maar ook ondersteuning bij de re-integratie van zieke werknemers en hulp bij het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

WGA-eigenrisico­verzekering

Een WGA-eigenrisicoverzekering biedt dekking voor de kosten van arbeidsongeschiktheid van werknemers die in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) terechtkomen. Met deze verzekering kunnen werkgevers zichzelf beschermen tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.

ZW-eigenrisico­verzekering

en ZW-eigenrisicoverzekering biedt dekking voor de kosten van zieke werknemers die geen recht meer hebben op loondoorbetaling van de werkgever. Deze verzekering kan aantrekkelijk zijn voor bedrijven die werknemers in dienst hebben met tijdelijke contracten.

Collectieve WIA-verzekering

Een collectieve WIA-verzekering biedt dekking voor de kosten van langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemers die in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) terechtkomen. Deze verzekering kan interessant zijn voor bedrijven met werknemers die een verhoogd risico hebben op arbeidsongeschiktheid.

Wat kost een verzuimverzekering?

De kosten van een verzuimverzekering kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte van het bedrijf, het aantal werknemers, de branche en het verzuimrisico. Over het algemeen geldt dat hoe hoger het verzuimrisico van een bedrijf is, hoe hoger de premie voor de verzuimverzekering zal zijn.

Naast de premie voor de verzekering zijn er ook nog andere kosten waar rekening mee gehouden moet worden, zoals het eigen risico en eventuele kosten voor arbodienstverlening en re-integratie.

Een rekenvoorbeeld: Stel dat een bedrijf 10 werknemers in dienst heeft met een totale loonsom van €500.000,- en een verzuimpercentage van 3%.

Gemiddeld ziekteverzuim 3%
Gemiddelde jaarloonsom €500.000
Premiekosten per maand €1.500

 

Het is belangrijk om goed te kijken naar de kosten en de dekking van verschillende verzuimverzekeringen en te bepalen welke verzekering het beste past bij de behoeften van het bedrijf en de werknemers.

Wat zijn de voordelen van een verzuimverzekering?

Een verzuimverzekering biedt werkgevers verschillende voordelen, waaronder:

Financiële zekerheid bij verzuim

Het grootste voordeel van een verzuimverzekering is dat het financiële zekerheid biedt in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van werknemers. De kosten van verzuim kunnen namelijk hoog oplopen, niet alleen door het doorbetalen van het loon van de zieke werknemer, maar ook door kosten voor vervangend personeel en re-integratiekosten. Een verzuimverzekering kan deze kosten dekken en werkgevers beschermen tegen financiële risico's.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Het afsluiten van een verzuimverzekering kan werkgevers helpen om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen, zoals de Wet verbetering poortwachter. Deze wet verplicht werkgevers om zich in te spannen voor de re-integratie van zieke werknemers en om te zorgen voor passend werk tijdens de ziekteperiode. Een verzuimverzekering kan werkgevers helpen om aan deze verplichtingen te voldoen door bijvoorbeeld persoonlijke verzuimbegeleiding te bieden.

Creëren van een veilige werkomgeving

Het afsluiten van een verzuimverzekering kan bijdragen aan het creëren van een veilige werkomgeving voor werknemers. Werkgevers die een verzuimverzekering hebben afgesloten, hebben vaak ook toegang tot preventieve maatregelen en trainingen om verzuim te voorkomen. Dit kan niet alleen helpen om de kosten van verzuim te verminderen, maar ook om de gezondheid en veiligheid van werknemers te bevorderen.

Kosten van verzuim beter beheersen

Een ander voordeel van een verzuimverzekering is dat het werkgevers kan helpen om de kosten van verzuim beter te beheersen en te voorspellen. Door het afsluiten van een verzuimverzekering weten werkgevers precies welke kosten ze kunnen verwachten in geval van verzuim, waardoor ze beter in staat zijn om hun financiële situatie te plannen en te beheren.

Welke soorten verzuim zijn er?

Verzuim kan verschillende oorzaken hebben, zoals ziekte, een ongeval of een burn-out. Er zijn grofweg twee soorten verzuim: kortdurend verzuim en langdurend verzuim.

Kortdurend verzuim

Kortdurend verzuim is verzuim dat maximaal twee weken duurt en wordt meestal veroorzaakt door ziekte of een klein letsel. Dit type verzuim kan relatief eenvoudig worden opgevangen door bijvoorbeeld het inzetten van vervangend personeel. Werkgevers kunnen zich voor kortdurend verzuim verzekeren met een verzuimverzekering.

Langdurend verzuim

Langdurend verzuim is verzuim dat langer dan twee weken duurt en wordt meestal veroorzaakt door ziekte, een ongeval of psychische problemen. Dit type verzuim kan grote gevolgen hebben voor zowel de werknemer als de werkgever. Werkgevers hebben de verplichting om zich in te zetten voor de re-integratie van zieke werknemers en om te zorgen voor passend werk tijdens de ziekteperiode.

Werkgevers kunnen zich voor langdurend verzuim verzekeren met een verzuimverzekering, waarbij het belangrijk is om te kijken naar de verschillende soorten verzuimverzekeringen die er zijn, zoals een conventionele verzuimverzekering, een verzuimverzekering met stoploss dekking, een MKB-ontzorgverzekering, een WGA-eigenrisicoverzekering, een ZW-eigenrisicoverzekering en een collectieve WIA-verzekering.

Wat kost een zieke medewerker?

De kosten van verzuim kunnen per bedrijf verschillen en zijn afhankelijk van verschillende factoren. Een belangrijke factor is de totale loonsom van het bedrijf. Hoe hoger de loonsom, hoe hoger de kosten van verzuim. Ook het type verzuim speelt een rol. Langdurig verzuim is bijvoorbeeld duurder dan kortdurend verzuim. Daarnaast zijn er kosten voor vervangend personeel en re-integratiekosten.

Om een idee te geven van de kosten van verzuim, hier een rekenvoorbeeld: Stel dat een medewerker een bruto maandsalaris heeft van € 2.500 en ziek wordt voor een periode van jaar.

Loondoorbetaling (incl vakantiegeld): € 32.400,-
Werkgeverslasten: € 6.480,-
Verzuimbegeleiding en arbodienstverlening: € 2.400,-
Vervanging medewerker: € 38.880,-
Totale kosten per jaar € 80.160,-

 

Het is daarom belangrijk voor werkgevers om zich te beschermen tegen de financiële gevolgen van verzuim met een passende verzuimverzekering. Werkgevers kunnen zich bijvoorbeeld verzekeren voor de kosten van loondoorbetaling, maar ook voor de kosten van vervangend personeel en re-integratiekosten. Het afsluiten van een verzuimverzekering kan dus niet alleen zorgen voor financiële zekerheid, maar ook voor gemoedsrust bij werkgevers. Bereken hier jouw kosten van ziekte verzuim.

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter is een belangrijke wetgeving die werkgevers verplicht om zich in te spannen voor de re-integratie van zieke werknemers. Het doel van deze wet is om te voorkomen dat werknemers onnodig langdurig ziek thuis zitten en om te zorgen dat zij zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen.

De wet legt een aantal verplichtingen op aan werkgevers en werknemers. Zo moeten werkgevers bijvoorbeeld een plan van aanpak opstellen zodra een werknemer ziek wordt en moeten zij zich actief inzetten voor de re-integratie van de zieke werknemer. Daarnaast moeten werkgevers zich houden aan de voorschriften van de bedrijfsarts en moeten zij zorgen voor passend werk voor de zieke werknemer.

Verzuimverzekering met of zonder arbodienstverlening

Een verzuimverzekering kan worden afgesloten met of zonder arbodienstverlening. Een arbodienst is een externe dienstverlener die werkgevers kan ondersteunen bij het voorkomen en beperken van verzuim en bij de re-integratie van zieke werknemers.

Een verzuimverzekering met arbodienstverlening biedt werkgevers vaak een breed pakket aan diensten op het gebied van verzuimbegeleiding, zoals het opstellen van een plan van aanpak, de begeleiding van zieke werknemers en het uitvoeren van medische keuringen. Ook biedt een arbodienst vaak ondersteuning bij het opstellen van een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) en het uitvoeren van preventieve maatregelen om verzuim te voorkomen.

Een verzuimverzekering zonder arbodienstverlening biedt werkgevers minder ondersteuning op het gebied van verzuimbegeleiding en preventie. Werkgevers die zelf al over voldoende kennis en ervaring beschikken op het gebied van verzuimbegeleiding en preventie, kunnen ervoor kiezen om alleen een verzuimverzekering af te sluiten zonder arbodienstverlening.

Werkgeverslasten verzekeren

Naast het afdekken van het financiële risico van verzuim, is het ook mogelijk om werkgeverslasten te verzekeren bij een verzuimverzekering. Werkgeverslasten zijn kosten die werkgevers moeten maken bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van werknemers, zoals de premie voor de Ziektewet en WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de kosten voor re-integratie.

Door werkgeverslasten mee te verzekeren bij een verzuimverzekering, kunnen werkgevers zichzelf beschermen tegen financiële risico's bij langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid van werknemers. Ook kunnen werkgevers op deze manier beter budgetteren en plannen voor de kosten van verzuim en re-integratie.

Voorkomen en beperken van verzuim

Voorkomen is beter dan genezen, ook als het gaat om verzuim van werknemers. Door preventieve maatregelen te nemen en verzuim zoveel mogelijk te beperken, kunnen werkgevers kosten besparen en de productiviteit en het welzijn van hun werknemers bevorderen.

Een verzuimverzekering kan hierbij helpen door niet alleen financiële zekerheid te bieden bij verzuim, maar ook door toegang te geven tot preventieve maatregelen en trainingen om verzuim te voorkomen. Zo bieden veel verzekeraars persoonlijke verzuimbegeleiding aan om werknemers te ondersteunen bij het voorkomen van verzuim en het bevorderen van hun gezondheid en welzijn.

Ook kunnen werkgevers zelf preventieve maatregelen nemen om verzuim te voorkomen. Hieronder volgen enkele maatregelen die werkgevers kunnen nemen om ziekteverzuim te voorkomen:

  • Zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving
  • Stimuleer een gezonde levensstijl onder werknemers, bijvoorbeeld door gezonde voeding en beweging te promoten
  • Bied werknemers mogelijkheden voor flexibel werken en thuiswerken, indien mogelijk
  • Investeer in trainingen en opleidingen voor werknemers om hun vaardigheden en kennis te verbeteren
  • Zorg voor goede arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer
  • Stimuleer open communicatie en bied werknemers de mogelijkheid om hun ideeën en feedback te delen
  • Zorg voor goede verzuimbegeleiding en een duidelijk verzuimprotocol
  • Ondersteun werknemers bij de balans tussen werk en privéleven

Door deze maatregelen te nemen, kunnen werkgevers het risico op ziekteverzuim verminderen en een gezonde en productieve werkomgeving creëren voor hun werknemers.

Veel gestelde vragen

  • Met een verzuimverzekering kun je je als werkgever verzekeren voor de kosten van ziekteverzuim van werknemers. Dit omvat onder andere de kosten van loondoorbetaling bij ziekte, kosten voor vervangend personeel en re-integratiekosten. Afhankelijk van het type verzuimverzekering kun je je ook verzekeren voor andere kosten zoals arbodienstverlening en preventieve maatregelen om verzuim te voorkomen.

Overige
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.