Het belang van een effectief voortgangsgesprek

voortgangsgesprek

Elke organisatie streeft naar verbetering en groei. Om deze doelen te bereiken, is het belangrijk om de prestaties van werknemers te beoordelen en te verbeteren. Een voortgangsgesprek, ook wel bekend als een functioneringsgesprek, is een belangrijk instrument dat leidinggevenden gebruiken om de voortgang en prestaties van hun werknemers te bespreken en te evalueren. In dit artikel gaan we in op het belang van voortgangsgesprekken, hoe je je kunt voorbereiden op deze gesprekken en hoe je effectieve voortgangsgesprekken kunt voeren. We delen ook enkele tips om het beste uit deze gesprekken te halen.

Wat is een voortgangsgesprek?

Een voortgangsgesprek is een periodiek gesprek tussen een leidinggevende en een werknemer waarin de voortgang van het werk wordt besproken en doelstellingen worden geëvalueerd en bijgesteld. Het is een gelijkwaardig gesprek waarbij zowel de werknemer als de leidinggevende de gelegenheid hebben om feedback te geven en te ontvangen. Tijdens het gesprek kunnen gemaakte afspraken worden besproken en kan de voortgang van het functioneren van de werknemer worden geëvalueerd.

Het belang van een voortgangsgesprek

Het voeren van voortgangsgesprekken is van groot belang voor zowel de werknemer als de leidinggevende. Het biedt beide partijen de gelegenheid om de voortgang van het functioneren en de doelstellingen van de werknemer te bespreken.

Een goed gevoerd voortgangsgesprek kan helpen om de prestaties van de werknemer te verbeteren, doelen en verwachtingen af te stemmen, afspraken te maken over de voortgang en het verbeteren van de werkrelatie tussen de werknemer en de leidinggevende. Het is een gelegenheid voor de werknemer om feedback te ontvangen en deze te gebruiken om de eigen prestaties en vaardigheden te verbeteren.

Een voortgangsgesprek kan ook dienen als een formele gelegenheid om het functioneren van de werknemer te evalueren en eventuele problemen of knelpunten op te lossen. Het is belangrijk om het gesprek goed voor te bereiden en tijdens het gesprek open en eerlijk te communiceren. Dit kan helpen om eventuele problemen of knelpunten op te lossen en de prestaties van de werknemer te verbeteren.

Een voortgangsgesprek goed voorbereiden

Een voortgangsgesprek goed voorbereiden is cruciaal om het meeste uit het gesprek te halen. Het gesprek bestaat uit drie fasen: het bespreken van de afgelopen periode, samen vooruitkijken en het maken van duidelijke afspraken en doelen.

Tijdens het eerste deel van het gesprek worden de resultaten van de afgelopen periode besproken. Hierbij worden de persoonlijke en functiegerichte doelstellingen geëvalueerd en besproken of deze zijn behaald. Het is ook belangrijk om te kijken naar de bijdrage die de werknemer heeft geleverd aan het succes van de organisatie. Bij het evalueren van de doelstellingen kunnen de volgende vragen helpen:

 • Zijn de persoonlijke en functiegerichte doelstellingen behaald?
 • Welke obstakels zijn er geweest en hoe is de werknemer hiermee omgegaan?
 • Hoe heeft de werknemer bijgedragen aan het succes van de organisatie?
 • Beleeft de werknemer plezier aan de invulling van zijn of haar werkzaamheden?

Tijdens het tweede deel van het gesprek kijken de werknemer en leidinggevende samen vooruit. Hierbij worden de ambities van de werknemer besproken en hoe deze kunnen worden bereikt. Het is belangrijk om eventuele opleidingsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden te bespreken. Bij het vooruitkijken kunnen de volgende vragen helpen:

 • Wat wil de werknemer de komende tijd bereiken?
 • Welke doorgroeimogelijkheden ziet hij of zij voor zichzelf?
 • Wat heeft de werknemer nodig vanuit de organisatie of leidinggevende om dit te bereiken?
 • Is er behoefte aan coaching of scholing?

Het laatste deel van het gesprek gaat over het maken van afspraken. Hierbij kan het gaan over training, coaching of andere acties die zijn besproken. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over hoe de komende periode geëvalueerd zal worden. Bij het maken van afspraken kunnen de volgende vragen helpen:

 • Wat zijn de afspraken voor de komende periode?
 • Wanneer vindt de volgende evaluatie plaats?
 • Wat heeft de werknemer nodig van de leidinggevende of organisatie om deze afspraken te kunnen nakomen?

Wat zijn de voordelen van een voortgangsgesprek?

effectief Voortgangsgesprek, goede voorbereiding

 

Voortgangsgesprekken bieden verschillende voordelen voor zowel de werknemer als de leidinggevende. Hieronder volgen twee belangrijke voordelen van voortgangsgesprekken:

 1. Verbetering van de prestaties: Voortgangsgesprekken kunnen helpen bij het verbeteren van de prestaties van de werknemer door het stellen van doelen, het bespreken van obstakels en het bieden van ondersteuning en coaching. Een goed gevoerd voortgangsgesprek kan helpen om de werknemer beter te laten presteren en meer gemotiveerd te maken, wat kan bijdragen aan het succes van de organisatie.
 2. Betere werkrelatie: Een ander voordeel van voortgangsgesprekken is dat het kan bijdragen aan een betere werkrelatie tussen de werknemer en de leidinggevende. Door regelmatig in gesprek te gaan, wordt er open en eerlijk gecommuniceerd over de voortgang van het werk en de verwachtingen van beide partijen. Dit kan helpen om de relatie te versterken en eventuele problemen of misverstanden op te lossen.

Tips voor een effectief voortgangsgesprek

Om het meeste uit een voortgangsgesprek te halen, zijn er enkele tips die kunnen helpen om het gesprek effectief te maken. Hieronder volgen drie belangrijke tips:

Voer een eerlijk gesprek

Een van de belangrijkste aspecten van een voortgangsgesprek is open en eerlijke communicatie tussen werknemer en leidinggevende. Het is belangrijk om op een constructieve manier feedback te geven en eventuele problemen te bespreken, om zo afspraken te kunnen maken om de werknemer te ondersteunen en verbeterpunten aan te pakken.

Maak concrete afspraken

Om een voortgangsgesprek effectief te maken, is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de voortgang en doelstellingen van de werknemer. Dit kan betrekking hebben op training, coaching, beoordeling of andere ondersteuning die nodig is om de werknemer te helpen beter te presteren. Door duidelijke afspraken te maken, weet de werknemer wat er van hem of haar wordt verwacht en wat de volgende stappen zijn.

Volg het gesprek op

Om ervoor te zorgen dat de afspraken die tijdens het voortgangsgesprek zijn gemaakt worden nagekomen, is het belangrijk om het gesprek op te volgen. Dit kan bijvoorbeeld door regelmatig contact te houden, tussentijdse evaluaties in te plannen of de voortgang te bespreken in toekomstige voortgangsgesprekken. Door het gesprek op te volgen, kan de werknemer worden ondersteund en kan worden gecontroleerd of de doelstellingen en afspraken worden nagekomen.

Personeel Management
Topic: Gesprek
Rinaily Bonifacio

Geschreven door:

Rinaily Bonifacio

Rinaily is een gerenommeerde expert op het gebied van human resources met jarenlange ervaring in de industrie. Met een passie voor het schrijven van hoogwaardige HR-content, heeft zij een unieke kijk op de uitdagingen en kansen in de moderne werkplek. Als ervaren HR-professional en content schrijver heeft zij regelmatig bijgedragen aan vooraanstaande publicaties op het gebied van HR.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.