Wat is vorstverlet en hoe ga je ermee om?

Werkgever probeert iedereen in begaanbare staat houden door van vorstverlet gebruikmaken

Als werkgever in de bouwsector ben je waarschijnlijk bekend met vorstverlet. Maar wat betekent het precies en hoe kun je er het beste mee omgaan? Dit artikel behandelt alles wat je moet weten over vorstverlet, van de wet- en regelgeving rondom extreme weersomstandigheden tot de specifieke voorwaarden en procedures. We bespreken ook het garantiefonds voor vorstverlet en de mogelijkheden voor vervangend werk. Verder gaan we in op de verplichtingen rondom loon doorbetalen en hoe je vorstverlet kunt voorkomen met maatregelen zoals beschermende kleding en het begaanbaar houden van looppaden.

Wat betekent vorstverlet?

Vorstverlet betekent dat het werk moet worden gestaakt vanwege extreme weersomstandigheden, zoals vorst of ijzel, waardoor de werkplek onbegaanbaar wordt. Dit komt vooral voor in de bouwsector. Wanneer de gevoelstemperatuur onder een bepaalde graden Celsius zakt, of bij ijzel onbegaanbaar, kan de veiligheid van je werknemers niet worden gegarandeerd. In zulke situaties treedt de vorstverlet regeling in werking. Het doel is om zowel de werknemers als de werkgevers te beschermen tegen onveilige arbeidsomstandigheden en financiële gevolgen.

Wet- en regelgeving rondom vorstverlet

Als werkgever in de bouw moet je op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving rondom vorstverlet. Deze regelgeving is vastgelegd in verschillende cao's, zoals de cao afbouw en de cao bouwnijverheid. De cao partijen hebben afspraken gemaakt over wanneer werk gestaakt moet worden bij extreme weersomstandigheden.

Bij een gevoelstemperatuur van -6 graden Celsius of lager en onbegaanbare werkplekken door ijzel, ben je verplicht om beschermende maatregelen te nemen of het werk stil te leggen. Het garantiefonds voor vorstverlet kan helpen om loonkosten te dekken wanneer werknemers niet kunnen werken. Daarnaast moet je zorgen voor vervangend werk indien mogelijk en ervoor zorgen dat looppaden in begaanbare staat worden gehouden. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot boetes en verhoogde loonkosten.

Wanneer vorstverlet regeling?

De vorstverlet regeling treedt in werking bij extreme weersomstandigheden, zoals vorst en ijzel. Wanneer de gevoelstemperatuur onder de gevoelstemperatuur van 6 graden Celsius zakt of er sprake is van ijzel die de werkplek onbegaanbaar maakt, kan werk veilig gestaakt worden. Dit is vastgelegd in verschillende cao's, zoals de cao bouwnijverheid. Werkgevers moeten beschermende kleding beschikbaar stellen en maatregelen nemen om de werkplek begaanbaar te houden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan is het tijd om de vorstverlet regeling toe te passen. Dit voorkomt onnodige risico's voor je werknemers en zorgt ervoor dat de werkzaamheden onder veilige omstandigheden kunnen worden hervat.

Helemaal niet werken tijdens vorstverlet?

Soms is het tijdens vorstverlet onmogelijk om werkzaamheden voort te zetten, zelfs niet met vervangend werk. Dit kan gebeuren wanneer de gevoelstemperatuur onder de -6 graden Celsius daalt of de werkplek door ijzel onbegaanbaar is. In dergelijke situaties moet je het werk volledig staken om de veiligheid van je werknemers te verzekeren. Volgens de cao bouwnijverheid en andere cao's ben je verplicht om beschermende maatregelen te nemen.

Als dit niet voldoende is, kan het werk worden gestaakt en moeten werknemers worden geïnformeerd over de vorstverlet regeling. Hierbij is het belangrijk om in overleg te gaan met cao partijen en te zorgen voor een goede communicatie met je personeel. Het is ook verstandig om te controleren of je in aanmerking komt voor een uitkering uit het garantiefonds om loonkosten te dekken.

Vervangend werk bij vorstverlet

Bij vorstverlet is het belangrijk om te kijken naar mogelijkheden voor vervangende werkzaamheden. Zo kun je ervoor zorgen dat je werknemers productief blijven en dat de bedrijfsvoering niet stilvalt. Als de buitenlucht te koud is of de werkplek door ijzel onbegaanbaar is, overweeg dan werkzaamheden die binnen uitgevoerd kunnen worden. Denk aan administratief werk, onderhoud van apparatuur of het voorbereiden van toekomstige projecten. Zorg ervoor dat beschermende kleding beschikbaar blijft voor de momenten dat werknemers wel naar buiten moeten. Door flexibel om te gaan met de beschikbare capaciteiten en opdrachten, kun je de impact van vorstverlet op je bouwbedrijf verminderen.

Bouwvakkers werken op de bouwplaats in de winter

 

Loon doorbetalen bij vorstverlet

Tijdens vorstverlet ben je als werkgever verplicht om het loon van je werknemers door te betalen. Dit geldt ook als het werk volledig gestaakt moet worden vanwege onbegaanbare werkplekken of extreme koude zoals een gevoelstemperatuur van -6 graden Celsius. Verschillende cao's, zoals de cao bouwnijverheid en de cao afbouw, hebben specifieke afspraken over loon doorbetalen bij vorstverlet. Vaak kun je een beroep doen op het garantiefonds om een deel van de loonkosten te dekken. Het is belangrijk om je werknemers tijdig te informeren over de vorstverlet regeling en te zorgen voor een goede administratie van de gewerkte en niet-gewerkte uren.

Wist je dat er een hoger cao loon geldt bij vorstverlet? Dit is bedoeld om de financiële gevolgen voor werknemers te verzachten wanneer het werk door extreme weersomstandigheden stilgelegd moet worden.

Garantiefonds voor vorstverlet

Bedrijven kunnen gebruikmaken van een garantiefonds. Dit is een fonds waarin elk bouwbedrijf zijn aandeel bijdraagt door verplicht een x bedrag te betalen. Garantiefonds voor vorstverlet is een belangrijke ondersteuning voor werkgevers in de bouwsector. Dit fonds dekt de loonkosten wanneer werk gestaakt moet worden door extreme weersomstandigheden. Deze kleine investering bespaart later veel kosten.

Als de gevoelstemperatuur onder de -6 graden Celsius zakt of de werkplek door ijzel onbegaanbaar is, kun je een beroep doen op dit fonds. Het aanvragen van compensatie uit het garantiefonds helpt om financiële lasten te verlichten en ervoor te zorgen dat je werknemers hun loon ontvangen tijdens de vorstverlet periode. De cao partijen hebben afspraken gemaakt over de voorwaarden en procedures voor het gebruik van het garantiefonds.

Voorkom vorstverlet

Als werkgever wil je vorstverlet zoveel mogelijk voorkomen om de continuïteit van je bouwprojecten te waarborgen. Begin met het beschikbaar stellen van beschermende kleding voor je werknemers om hen tegen de kou te beschermen. Zorg ervoor dat looppaden en werkplekken in een begaanbare staat worden gehouden, bijvoorbeeld door te strooien bij ijzel.

Investeer in verwarmde werkruimtes en tijdelijke overkappingen om werkzaamheden bij slechte weersomstandigheden mogelijk te maken. Plan daarnaast werkzaamheden flexibel, zodat je bij extreme kou kan switchen naar binnenwerk of minder weersafhankelijke taken. Het regelmatig controleren van weersvoorspellingen helpt je om tijdig maatregelen te nemen en je werknemers voor te bereiden. Door deze maatregelen te treffen, kun je de impact van vorstverlet minimaliseren en je projecten soepel laten verlopen, ongeacht de weersomstandigheden.

Gevolgen van vorstverlet voor werkgevers en werknemers

Vorstverlet heeft verschillende gevolgen voor zowel werkgevers als werknemers. Voor jou als werkgever betekent vorstverlet vaak verhoogde loonkosten, omdat je verplicht bent het loon door te betalen terwijl het werk stilligt. Dit kan een beroep doen op het garantiefonds verzachten, maar er blijven altijd financiële lasten. Daarnaast kan de planning van projecten in de bouwbranche verstoord raken, wat leidt tot vertragingen en mogelijk hogere kosten.

Voor werknemers kan vorstverlet betekenen dat ze tijdelijk niet kunnen werken, wat invloed heeft op hun routine en inkomsten, ondanks de vorst WW-regeling. Werknemers kunnen ook te maken krijgen met onzekerheid over de voortgang van projecten en hun rol daarin. Het is belangrijk om duidelijke communicatie te voeren en werknemers goed te informeren over de vorstverlet regeling, het vervangend werk en de beschikbaarheid van beschermende kleding. Door transparant te zijn en de juiste maatregelen te nemen, kun je de impact van vorstverlet voor zowel je bedrijf als je personeel beperken.

Conclusie

Vorstverlet is een belangrijk aspect waar je als werkgever in de bouwsector rekening mee moet houden. Het zorgt ervoor dat werknemers veilig kunnen werken, zelfs tijdens extreme weersomstandigheden zoals vorst en ijzel. Door goed op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving, en door de juiste voorwaarden en procedures te volgen, kun je vorstverlet efficiënt beheren. Denk hierbij aan het uitvoeren van een tweede meting om de omstandigheden te bevestigen en het beschikbaar stellen van beschermende kleding. Het is belangrijk om looppaden en werkplekken in begaanbare staat te houden, zodat je werk zoveel mogelijk door kan gaan.

Veel gestelde vragen

  • Ja, een werknemer mag werk weigeren als de werkomstandigheden onveilig zijn door extreme weersomstandigheden zoals vorst of ijzel. Volgens de verschillende cao's, zoals de cao bouwnijverheid, hebben werknemers het recht om werk te weigeren als de gevoelstemperatuur onder de -6 graden Celsius zakt of als de werkplek door ijzel onbegaanbaar is.

  • Volgens de cao onwerkbaar is vorst aan de orde wanneer de gevoelstemperatuur onder de -6 graden Celsius daalt of wanneer de werkplek door ijzel onbegaanbaar is. In dergelijke gevallen kan de vorstverlet regeling in werking treden. Het is belangrijk dat er een eerste en tweede meting worden uitgevoerd om de weersomstandigheden te bevestigen.

HR
Topic: HR
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.