Hoe een waarschuwing te geven op de werkvloer: Tips voor werkgevers

Werknemer krijgt een waarschuwing

Als werkgever is het onvermijdelijk dat je te maken krijgt met situaties waarin je een werknemer moet waarschuwen. Dit artikel biedt een overzicht van wat een waarschuwing inhoudt, de verschillende vormen zoals schriftelijke en officiële waarschuwingen, en de mogelijke onaangename gevolgen. Je leert hoe je correct omgaat met disciplinaire maatregelen bij slechte prestaties of het overtreden van veiligheidsvoorschriften. We bespreken ook hoe je waarschuwingen kunt documenteren en opnemen in het personeelsdossier.

Wat is een waarschuwing?

Een waarschuwing is een middel om een werknemer te wijzen op ongewenst gedrag of slechte prestaties. Als werkgever geef je hiermee een duidelijk signaal dat er veranderingen nodig zijn. Er zijn verschillende soorten waarschuwingen: mondeling, schriftelijk en officiële waarschuwingen. Een mondelinge waarschuwing is vaak de eerste stap, gevolgd door een schriftelijke waarschuwing als het gedrag niet verbetert. Een officiële waarschuwing kan leiden tot zwaardere disciplinaire maatregelen, zoals schorsing of zelfs beëindiging van het dienstverband. Het doel is altijd om het gedrag van de werknemer te verbeteren en herhaling te voorkomen.

Redenen voor het geven van een waarschuwing

Als werkgever is het belangrijk om te weten wanneer je een waarschuwing moet geven:

  1. Slechte prestaties zijn een veelvoorkomende reden. Werknemers die niet voldoen aan de verwachtingen kunnen met een schriftelijke waarschuwing aangespoord worden om hun prestaties te verbeteren.

  2. Overtredingen van veiligheidsvoorschriften vormen een ernstig gevaar en vereisen vaak een officiële waarschuwing.

  3. Ongepast gedrag, zoals het niet naleven van de bedrijfsregels of disrespectvol omgaan met collega's, kan ook leiden tot disciplinaire maatregelen.

Schriftelijke waarschuwing

Een schriftelijke waarschuwing is een belangrijke stap in het disciplinair proces. Hiermee leg je de overtreding van de werknemer officieel vast en geef je duidelijk aan welke gedragsveranderingen verwacht worden. Het is van groot belang dat deze waarschuwing goed gedocumenteerd wordt en opgenomen in het personeelsdossier. Dit biedt niet alleen bescherming voor jou als werkgever, maar dient ook als bewijs in geval van toekomstige overtredingen of conflicten. Schriftelijke waarschuwingen worden vaak gegeven bij herhaaldelijk slechte prestaties, overtredingen van veiligheidsvoorschriften of ander ongepast gedrag.

Disciplinaire maatregelen

Disciplinaire maatregelen zijn stappen die je neemt wanneer een werknemer na meerdere waarschuwingen zijn gedrag niet verbetert. Dit kan variëren van een berisping tot een schorsing, en in ernstige gevallen, beëindiging van het dienstverband. Het is belangrijk om deze maatregelen duidelijk te communiceren en schriftelijk vast te leggen. Een berisping is vaak de eerste formele stap na een waarschuwing, gevolgd door zwaardere maatregelen als er sprake blijft van overtredingen. Zorg ervoor dat je altijd de juiste procedures volgt en dat de werknemer op de hoogte is van de gevolgen van zijn acties.

Werknemer krijg woord van de werkgever over de aard van de baan, werknemer heeft een voorgevoel dat ze een vermaning krijgt

 

Gevolgen van een waarschuwing

Wanneer je een werknemer een waarschuwing geeft, zijn de gevolgen zowel op korte als lange termijn merkbaar. Voor de werknemer kan een waarschuwing leiden tot een verbetering van prestaties en gedrag, maar kan ook stress en onzekerheid veroorzaken. Voor jou als werkgever betekent het documenteren van waarschuwingen dat je bewijzen hebt voor eventuele toekomstige disciplinaire maatregelen. Dit helpt bij het handhaven van de orde en naleving van regelgeving binnen je bedrijf. In de meeste gevallen zorgt een duidelijke en eerlijke waarschuwing ervoor dat werknemers hun gedrag aanpassen.

Preventie en voorkomen van waarschuwingen

Als werkgever wil je waarschuwingen zoveel mogelijk voorkomen. Door duidelijke communicatie en het naleven van veiligheidsvoorschriften kun je veel problemen voor zijn. Zorg ervoor dat je regelmatig training en bijscholing aanbiedt, zodat werknemers op de hoogte zijn van de verwachtingen en regels. Het tijdig signaleren van problemen en het geven van constructieve feedback kan helpen om ongewenst gedrag vroegtijdig aan te pakken. Documenteer alle gesprekken en afspraken, zodat je altijd kunt terugvallen op eerdere waarschuwingen. In de meeste gevallen leidt dit tot een positieve werkomgeving en minder incidenten. Een goed preventiebeleid beschermt zowel jou als je werknemers tegen onaangename gevolgen.

Veelvoorkomende vragen en situaties

Als werkgever kom je regelmatig situaties tegen waarin je niet direct weet hoe te handelen. Wat doe je bijvoorbeeld als een werknemer een schriftelijke waarschuwing weigert te ondertekenen? In zo'n geval is het belangrijk om de waarschuwing mondeling toe te lichten en de weigering zelf ook schriftelijk vast te leggen. Een andere vraag is hoe je omgaat met herhaaldelijk ongepast gedrag. Hier kan een laatste waarschuwing gevolgd door strengere disciplinaire maatregelen nodig zijn. Bij een reclamatie van een werknemer over een gegeven waarschuwing, moet je de verwittiging goed documenteren en de regelgeving volgen om de situatie eerlijk af te handelen.

Laatste waarschuwing

Een laatste waarschuwing is een serieuze maatregel die je neemt wanneer eerdere waarschuwingen geen effect hebben gehad. Het is de definitieve aansporing voor een werknemer om zijn gedrag te verbeteren en toekomstige overtredingen te voorkomen. In deze fase is het van groot belang om de waarschuwing zowel mondeling als schriftelijk te communiceren en duidelijk aan te geven wat de mogelijke gevolgen zijn, zoals schorsing of beëindiging van het dienstverband. Documenteer de waarschuwing zorgvuldig en neem deze op in het personeelsdossier.

HR
Topic: HR
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.