Ziektewetuitkering: ook voor werkgevers relevant

Man houdt kruk vast

Als het op werk en personeelszaken aankomt kunnen we voor situaties komen te staan waarin werknemers, om verschillende redenen, niet kunnen werken. Dit is waar de ziektewetuitkering in beeld komt.

De ziektewetuitkering en alles wat daarbij komt kijken kan behoorlijk ingewikkeld lijken, vooral als je niet bekend bent met de details. Daarom gaan we in dit artikel dieper in op wat je erover moet weten als werkgever.

Wanneer krijgt een werknemer een ziektewetuitkering?

Stel je voor dat een van je werknemers ziek wordt. In dit geval heeft de werknemer een vaste baan binnen jouw bedrijf, en zul jij als werkgever zijn of haar loon blijven doorbetalen gedurende de eerste twee jaar van hun ziekte.

Maar wat gebeurt er na die twee jaar, als het contract stopt en een werkgever geen loondoorbetalingsverplichting meer heeft? Als de werknemer langer ziek is dan twee jaar en nog steeds niet kan werken, of als hun dienstverband beëindigt door ontslag tijdens de ziekteperiode, vanwege andere redenen dan de ziekte, dan komt hij of zij in aanmerking voor een ziektewetuitkering.

Een ziektewetuitkering is de financiële ondersteuning die werknemers kunnen krijgen als ze ziek zijn en niet meer in staat om te werken. De werknemer ontvangt de uitkering via Het UWV. Hoeveel geld iemand krijgt kan variëren, afhankelijk van hoeveel hij of zij verdiende voordat er sprake was van ziekte. Het idee erachter is om werknemers financieel te ondersteunen terwijl ze herstellen.

Hoeveel en hoelang?

Met een ziektewetuitkering ontvangt de werknemer ongeveer 70% van het normale dagloon. Dit percentage gaat omlaag als de werknemer werkt of meer gaat werken. Ook zijn er zijn omstandigheden waaronder een werknemer recht heeft op 100% van het dagloon. Dit is het geval als:

  • De werknemer meteen na zwangerschapsverlof ziek wordt door de zwangerschap of bevalling.

  • De werknemer als gevolg van orgaandonatie ziek wordt.

De werknemer heeft maximaal twee jaar recht op een uitkering. Daarna kan de werknemer een aanvraag doen, en vaststellen dat hij of zij een WW-uitkering krijgt.

Aanvraagprocedure

Een ziektewetuitkering aanvragen begint meestal met het melden van de ziekte aan de werkgever. Vervolgens geeft de werkgever de ziekmelding hier door aan het UWV. Het UWV beoordeelt de aanvraag en zal de beslissing nemen of de werknemer aanspraak heeft op de uitkering toegekend krijgt of niet.

Oog op re-integratie

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, is het idee dat de werknemer, zodra deze hier weer toe in staat is, aan het werk gaat. Ook als dit ander werk betreft dan het werk wat eerst werd uitgevoerd. Tijdens de ziektewetuitkering krijgt een werknemer naast financiële ondersteuning ook een re-integratiecoach via het UWV om de kans op herstel te vergroten.

Voorbereidende maatregelen

Als werkgever kun je het best zo goed mogelijk voorbereid zijn. Gelukkig zijn er ruim voordat je werknemers met de ziektewetuitkering te maken krijgen, stappen die het hele proces in de toekomst kunnen vergemakkelijken. Stappen zoals:

Investeren in de juiste initiatieven

Als werkgever is het belangrijk om te proberen de kosten onder controle te houden die komen kijken bij langdurige ziekte van werknemers. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat je moet investeren in maatregelen om de gezondheid van je medewerkers te verbeteren en het risico op ziekte te verminderen. Denk hierbij aan zaken zoals duurzame inzetbaarheid. Maar ook aan flexibele werkregelingen.

Verzekeringsopties

Je kunt het geven van de optie voor extra ziektekosten- of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan je werknemers overwegen, als onderdeel van hun arbeidsvoorwaarden. Dat kan hen helpen om financieel gedekt te zijn als ze ziek worden of arbeidsongeschikt raken, en het kan ook de kosten voor jou als werkgever verminderen.

Juridische hulp en HR-advies

Om er zeker van te zijn dat je aan de verplichtingen voldoet die het UWV aan werkgevers stelt bij ziekte van werknemers, is het een goed idee om even te bellen met een juridische expert of iemand van HR. Zo heb je de juiste informatie al bij de hand in het geval een werknemer in de ziektewetuitkering terecht komt, en kun je sneller handelen.

Re-integratiebeleid

Zorg ervoor dat je een duidelijk plan hebt voor zieke werknemers die weer aan het werk willen, ook al is dit momenteel niet aan de orde. Denk vooruit en plan manieren en om ze stap voor stap terug te brengen naar hun taken, rekening houdend met hun gezondheid.

Schroom niet om bij het opstellen van het beleid de hulp van bedrijfsartsen in te schakelen. Een goed re-integratieprogramma kan namelijk echt bijdragen aan het succesvol terugbrengen van werknemers op de werkvloer.

Ziektewetuiterking in het kort

  • Wat is een ziektewetuitkering?: Ziektewetuitkeringen zijn relevant voor situaties waarin werknemers om verschillende redenen niet kunnen werken.

  • Wanneer krijgt een werknemer een ziektewetuitkering?: Als werknemers ziek zijn, niet kunnen werken en wanneer hun arbeidsovereenkomst eindigt.

  • Hoeveel ontvangt een werknemer in de ziektewet?: De hoogte van de uitkering komt meestal neer op ongeveer 70% van het dagloon.

  • Wat kan een werkgever doen? De werkgever moet zich vooral richten op voorkomen in plaats van genezen.
Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Regelgeving
Topic: Uitkering
Jill Phillips

Geschreven door:

Jill Phillips

Jill is een gepassioneerde (content) schrijver en editor met meer dan 10 jaar ervaring. Het is haar doel om content van hoge kwaliteit te creëren, waar ondernemers daadwerkelijk wat aan hebben. Met haar content ben je verzekerd van kloppende, en behulpzame informatie.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.