E-book: in 5 stappen naar de ultieme Employee Experience

Behoud je medewerkers met de ultieme Employee Experience!

Dat het belangrijk is om in je medewerkers te investeren, is algemeen bekend. Maar wat levert het op? Het verbetert de bedrijfsresultaten, creëert een fijne bedrijfscultuur en is gefocust op de behoefte van jouw medewerkers. 

 
Employee Experience is een snel en krachtig hulpmiddel geworden voor bedrijven die de betrokkenheid en effectiviteit van werknemers willen beïnvloeden. Hierdoor behoud je je medewerkers en creëer je ambassadeurs voor jouw organisatie. Dit maakt werven van nieuwe medewerkers eenvoudiger!
 
Met dit E-book helpen we je in 5 stappen om de Employee Experience binnen jouw organisatie te verbeteren en te managen. Je ontdekt:
 
  • Waarom Employee Experience zo belangrijk is
  • Wat Employee Experience betekent
  • Je huidige status van jouw Employee Experience
  • Welke grote rol WFM management hierin speelt
  • Welke tools je hier het best voor kan gebruiken

Whitepaper Booklet 1 small

 

Wat is employee experience?

Employee experience (EX) is de som van alle ervaringen, emoties en interacties die medewerkers opdoen gedurende hun loopbaan binnen jouw organisatie. Vanaf het moment dat een talent geïnteresseerd raakt in jouw bedrijf als potentiële werkgever, tot het moment van onboarding, doorlopende ontwikkeling en uiteindelijk uitstroom uit het bedrijf.

De EX heeft betrekking op alle aspecten van het werk, zoals de werkomgeving, bedrijfscultuur, collega's, management en de mate waarin medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelen. Het is een doorlopend proces waarbij je als manager voortdurend investeert in het verbeteren en optimaliseren van de ervaringen van je medewerkers.

Waarom de employee experience belangrijk is voor jouw organisatie

Het investeren in een optimale medewerkers ervaring heeft grote waarde voor je organisatie. Hier zijn enkele redenen waarom het de moeite waard is om aandacht te besteden aan de ervaringen van je medewerkers:

Talent aantrekken en behouden

Een positieve ervaring helpt je om toptalent aan te trekken en te behouden. Potentiële medewerkers zijn eerder geneigd om voor jouw bedrijf te kiezen als ze horen dat je investeert in de groei en het welzijn van je medewerkers.

Verbeterde betrokkenheid

Wanneer medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelen, zijn ze meer geneigd om hun beste werk te leveren. Dit leidt tot een hogere engagement en meer productiviteit van je medewerkers.

Verhoogd vertrouwen

Een sterke EX kan het vertrouwen tussen medewerkers en leidinggevenden versterken, wat resulteert in een betere samenwerking en communicatie.

Minder verloop

Tevreden en betrokken medewerkers zijn minder geneigd om te vertrekken. Dit kan je organisatie helpen besparen op wervingskosten en het verlies van waardevolle kennis en ervaring beperken.

Positieve bedrijfsreputatie

Een goede ervaring draagt bij aan een positief imago van je organisatie, waardoor je bedrijf aantrekkelijker wordt voor zowel klanten als potentiële medewerkers.

Door te investeren in de ervaring van medewerkers met het bedrijf, creëer je een omgeving waarin je medewerkers kunnen floreren en bijdragen aan het succes van jouw organisatie.

Het verband tussen de employee experience en de employee lifecycle

employee journey, employee engagement, nieuwe collega, hr, daarvoor, employees, employee journey employee journe

De EX en de employee lifecycle van je medewerkers zijn nauw met elkaar verbonden. De EX beschrijft de verschillende fasen die een werknemer doorloopt binnen een organisatie, van werving tot uitstroom. In elke fase van de lifecycle is het belangrijk om aandacht te besteden aan de ervaring, zodat medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelen. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe ze met elkaar verweven zijn:

Werving: Tijdens het wervingsproces is het cruciaal om een positieve eerste indruk te geven aan potentiële medewerkers. Dit betekent een soepel sollicitatieproces, duidelijke communicatie en een goed inzicht in de bedrijfscultuur en verwachtingen.

Onboarding: Een goede onboarding-ervaring zorgt ervoor dat nieuwe collega's zich welkom en ondersteund voelen. Dit omvat een grondige introductie van de werkplek, taken en verantwoordelijkheden, en voldoende begeleiding door managers en collega's.

Ontwikkeling: Het bieden van groei- en ontwikkelingsmogelijkheden is essentieel voor het behoud van talent. Dit kan variëren van interne trainingen en workshops tot het aanmoedigen van medewerkers om feedback te geven en nieuwe verantwoordelijkheden op zich te nemen.

Behoud: Het is belangrijk om voortdurend te werken aan het behouden van medewerkers door te investeren in hun welzijn, erkenning en beloningen. Dit kan betekenen dat er regelmatig wordt geëvalueerd hoe medewerkers zich voelen en dat er ruimte is voor open en eerlijke communicatie.

Uitstroom: Wanneer een werknemer besluit de organisatie te verlaten, is het cruciaal om op een respectvolle manier afscheid te nemen. Dit kan bijdragen aan een positieve laatste indruk en de kans vergroten dat ex-medewerker ambassadeurs van je organisatie worden.

Door de employee experience gedurende de gehele cycle te optimaliseren, zorg je ervoor dat medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelen, wat op zijn beurt kan bijdragen aan een succesvolle organisatie.

Feedback vragen aan je medewerkers

Het vragen van feedback aan je medewerkers is een essentieel onderdeel van het verbeteren van de ervaring. Door naar je medewerkers te luisteren en hun inbreng serieus te nemen, kun je als werkgever beter inspelen op hun behoeften en wensen. Hier zijn enkele tips om effectief feedback te verzamelen van je medewerkers:

Creëer een veilige omgeving: Zorg ervoor dat medewerkers zich op hun gemak voelen om open en eerlijk feedback te geven. Dit kan door een cultuur van betrouwbaarheid en transparantie te bevorderen en duidelijk te maken dat openheid gewaardeerd wordt en niet bestraft.

Gebruik verschillende methoden: Maak gebruik van verschillende feedbackmethoden, zoals één-op-één gesprekken, enquêtes, focusgroepen en anonieme feedbackkanalen. Dit zorgt ervoor dat je diverse perspectieven en inzichten verzamelt.

Regelmatig feedback vragen: Feedback is het meest waardevol als het een doorlopend proces is. Vraag regelmatig feedback van je medewerkers om op de hoogte te blijven van hun ervaringen en tijdig in te spelen op eventuele problemen.

Wees specifiek: Vraag gericht naar de ervaringen van medewerkers op bepaalde gebieden, zoals leidinggeven, samenwerking met collega's en loopbaanontwikkeling. Dit maakt het voor medewerkers makkelijker om concreet en relevant feedback te geven.

Actie ondernemen: Laat zien dat je de feedback serieus neemt door actief te werken aan verbeteringen. Communiceer duidelijk welke stappen je neemt naar aanleiding hiervan en betrek je medewerkers bij het verbeterproces.

Door actief feedback te vragen en hierop in te spelen, kun je als werkgever de ervaring van je medewerkers versterken en een positieve werkomgeving creëren waarin medewerkers kunnen groeien en excelleren

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Model
Topic: Model NL

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.