Retentiebeleid: bespaar kosten en verhoog de productiviteit

Vrouw zit op bank met laptop op schoot

In dit artikel gaan we dieper in op wat een retentiebeleid is, waarom het belangrijk is en welke maatregelen bedrijven kunnen nemen om hun werknemers te behouden en te motiveren. We bespreken hoe een feedbackcultuur kan worden bevorderd, waarom een selectieve personeelsretentie beter werkt dan een algemene aanpak en hoe het ondersteunen van medewerkers met een vooruitziende blik kan helpen bij retentie.

Wat is een retentiebeleid?

Een retentiebeleid is een strategie die bedrijven hanteren om hun werknemers te behouden en te motiveren om bij het bedrijf te blijven werken. Het beleid richt zich op het bieden van een positieve werkomgeving waarin werknemers zich gewaardeerd en verbonden voelen met de organisatie. Een goed retentiebeleid kan helpen om het verloop van personeel te verminderen en de kosten en tijd die gepaard gaan met het werven en inwerken van nieuwe werknemers te beperken.

Het retentiebeleid kan specifieke maatregelen omvatten, zoals regelmatige feedbacksessies en het aanbieden van doorgroeimogelijkheden voor werknemers. Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om selectieve personeelsretentie toe te passen, waarbij ze zich richten op het behouden van specifieke werknemers met bepaalde vaardigheden of kennis. Dit kan helpen om de kwaliteit van het personeel te waarborgen en de productiviteit van het bedrijf te verhogen.

Het belang van een retentiebeleid

Het belang van een retentiebeleid kan niet worden onderschat. Het behouden van werknemers is niet alleen gunstig voor de productiviteit en continuïteit van een bedrijf, maar kan ook kostenbesparend zijn. Wanneer medewerkers tevreden zijn en zich gewaardeerd voelen, is de kans groter dat ze bij het bedrijf blijven en niet snel naar een andere werkgever overstappen.

Een goed retentiebeleid kan ook bijdragen aan een positieve bedrijfscultuur. Wanneer werknemers zich gewaardeerd en gesteund voelen, zijn ze vaak meer betrokken bij hun werk en het bedrijf als geheel. Dit kan resulteren in een hogere werknemerstevredenheid, wat op zijn beurt kan leiden tot betere prestaties en productiviteit.

Een ander belangrijk aspect van een retentiebeleid is de impact op employer branding. Wanneer werknemers tevreden zijn en blijven, kan dit het imago van het bedrijf als aantrekkelijke werkgever versterken. Dit kan op zijn beurt helpen om getalenteerde werknemers aan te trekken en een concurrentievoordeel te behalen ten opzichte van andere werkgevers.

Een goed retentiebeleid is hierdoor van cruciaal belang voor het behouden van werknemers, het bevorderen van een positieve bedrijfscultuur en het versterken van de employer branding. Het kan ook helpen om kosten te besparen en de productiviteit te verhogen door werknemers te motiveren en tevreden te houden.

Maatregelen van een retentiebeleid

Een retentiebeleid kan verschillende maatregelen omvatten die bedrijven kunnen nemen om werknemers te behouden en te motiveren. Hieronder bespreken we drie van deze maatregelen.

#1 Bevorder een feedbackcultuur

Een belangrijk onderdeel van een succesvol retentiebeleid is het bevorderen van een feedbackcultuur. Door regelmatige feedbacksessies te organiseren, kunnen werknemers hun zorgen uiten en feedback geven op hun werk en de bedrijfscultuur. Hierdoor kunnen bedrijven problemen proactief oplossen en het welzijn van werknemers verbeteren. Regelmatige feedback kan ook bijdragen aan de ontwikkeling en groei van werknemers, wat hen kan motiveren om bij het bedrijf te blijven.

#2 Selectieve personeelsretentie in plaats van een algemene aanpak

Een andere maatregel van een retentiebeleid is selectieve personeelsretentie in plaats van een algemene aanpak. Dit betekent dat bedrijven zich richten op het behouden van werknemers met specifieke vaardigheden of kennis die essentieel zijn voor het bedrijf. Door deze werknemers te waarderen en hen te steunen in hun groei, kunnen bedrijven hun personeelstalenten behouden en hun productiviteit verhogen.

#3 Steun je medewerkers met een vooruitziende blik

Een derde maatregel is het ondersteunen van medewerkers met een vooruitziende blik. Bedrijven kunnen werknemers bijvoorbeeld helpen bij het vinden van een passende balans tussen werk en privé, bijvoorbeeld door flexibele werkregelingen of hulp bij het woon-werkverkeer aan te bieden. Door te anticiperen op de behoeften van werknemers en hen te steunen in hun persoonlijke en professionele groei, kunnen bedrijven het personeel behouden en de werknemerstevredenheid verhogen.

Voorbeeld van verdere retentiemaatregelen voor medewerkers:

Er zijn verschillende retentiemaatregelen die bedrijven kunnen nemen om medewerkers te behouden en te motiveren. Hieronder staan enkele voorbeelden van dergelijke maatregelen:

Ontwikkeling/steun:

 • Promotiemogelijkheden
 • Vast opleidingsbudget per medewerker
 • Bijscholingsmogelijkheden
 • Reguliere feedback van leidinggevenden
 • Mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen voor projecten of teams

Work-life balance:

Financiële beloningen:

 • Kerstbonus of vakantiegeld
 • Reiskostenvergoeding als onderdeel van belastingvrije personeelsbeloningen

Werkomgeving:

 • Transparantie, communicatie, respect en waardering
 • Teamevenementen
 • Moderne kantoorinrichting met efficiënte faciliteiten
 • Mogelijkheid om personeelsenquêtes in te vullen
 • Interactieve samenwerking
 • Constructieve feedbackcultuur
 • Gratis eten zoals fruit, koffie of muesli
 • Lunchvergoeding, bijvoorbeeld een gezamenlijke lunch

Door deze en andere maatregelen te nemen, kunnen bedrijven een werkomgeving creëren waarin werknemers zich gewaardeerd en gesteund voelen. Dit kan leiden tot een hogere werknemerstevredenheid en -motivatie, wat op zijn beurt kan leiden tot een lager personeelsverloop en betere prestaties.

De voordelen van retentiebeleid

Een effectief retentiebeleid kan verschillende voordelen bieden voor bedrijven en hun werknemers. Hieronder bespreken we enkele van deze voordelen:

Medewerkerstevredenheid

Een retentiebeleid kan bijdragen aan hogere werknemerstevredenheid, doordat werknemers zich gewaardeerd en ondersteund voelen. Dit kan op zijn beurt leiden tot betere prestaties, minder ziekteverzuim en een lager personeelsverloop.

Goed voor employer branding

Een goed retentiebeleid kan ook bijdragen aan een positief imago van het bedrijf als werkgever. Door werknemers te behouden en tevreden te houden, kan een bedrijf zich onderscheiden van andere werkgevers en aantrekkelijker worden voor getalenteerde kandidaten.

Bevordert de wil om te presteren

Een retentiebeleid kan de wil om te presteren van werknemers bevorderen. Door hun persoonlijke en professionele groei te ondersteunen en hen te belonen voor hun prestaties, kunnen bedrijven de motivatie en betrokkenheid van werknemers vergroten.

Kostenbesparing

Een retentiebeleid kan ook kostenbesparend zijn voor bedrijven, doordat het personeelsverloop wordt verminderd en de tijd en kosten voor het inwerken van nieuwe medewerkers worden beperkt.

Personeel Management
Topic: Beleid
Rinaily Bonifacio

Geschreven door:

Rinaily Bonifacio

Rinaily is een gerenommeerde expert op het gebied van human resources met jarenlange ervaring in de industrie. Met een passie voor het schrijven van hoogwaardige HR-content, heeft zij een unieke kijk op de uitdagingen en kansen in de moderne werkplek. Als ervaren HR-professional en content schrijver heeft zij regelmatig bijgedragen aan vooraanstaande publicaties op het gebied van HR.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.