Begeleid het team naar veiligheid met een ontruimingsoefening

Het ziekenhuis heeft een ontruimingsoefening

Voorbereid zijn op een noodsituatie kan het verschil betekenen tussen chaos en gecontroleerde evacuatie. Dit artikel dompelt je onder in het essentiële proces van ontruimingsoefeningen, een onderwerp van groot belang voor elke werkgever. Van de verplichtingen die de wet stelt, tot de praktische uitvoering van een oefening en de cruciale rol van een BHV organisatie, we behandelen het allemaal.

We gaan dieper in op hoe een goede ontruimingsoefening niet alleen moet voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar ook daadwerkelijk levens kan redden. Met stap-voor-stap gidsen, verschillende scenario’s en het evalueren van oefeningen, bieden we je de kennis om je voor te bereiden op de onvermijdelijke. Of het nu gaat om het organiseren van de eerste fase van een oefening of het doorlopen van de laatste evaluatiefase, dit artikel staat vol met inzichten en praktische tips om jouw ontruimingsplan naar een hoger niveau te tillen.

Wat is een ontruimingsoefening?

Een ontruimingsoefening is het gesimuleerde proces van een evacuatie uit een gebouw of gebied in reactie op een dreigende calamiteit, zoals brand of een ander ongeval. Deze oefening, vaak gezien als een praktijktest van het ontruimingsplan, traint medewerkers en BHV'ers (Bedrijfshulpverleners) in hoe te handelen tijdens een echte noodsituatie. Door verschillende scenario’s na te bootsen, van een eenvoudige evacuatie tot complexere situaties met lotus slachtoffers die de realiteit nabootsen, leer je de praktische uitvoering van een ontruiming.

Een goede ontruimingsoefening omvat meerdere fases, van voorbereiding en uitvoering tot evaluatie achteraf, waarbij feedback en verbeterpunten worden geïdentificeerd. Oefenen versterkt de kennis van procedures, taken, en de inzet van hulpverleners, wat van groot belang is voor een geslaagde evacuatie.

Waarom ontruimingsoefeningen?

Deze oefeningen bieden medewerkers en BHV'ers een duidelijk beeld van hun taken en de procedures die gevolgd moeten worden. Het maakt het verschil tussen paniek en beheerste evacuatie. Door het simuleren van verschillende scenario's, van eenvoudige evacuaties tot complexe situaties met eventuele lotus slachtoffers, wordt een realistisch beeld van een noodsituatie geschept. Dit helpt niet alleen bij het verbeteren van het ontruimingsplan maar verzekert ook dat alle aanwezigen weten hoe te handelen. Het doel? Een gevoel van veiligheid en voorbereidheid onder medewerkers versterken, waarbij het oefenen van deze procedures bijdraagt aan het minimaliseren van risico’s en schade tijdens een echte ontruiming.

Verplicht of vrijwillig?

Het organiseren van ontruimingsoefeningen valt niet in het rijk der keuze; het is een wettelijke verplichting voor elke werkgever. Deze verplichting benadrukt niet alleen het belang van veiligheid op de werkplek, maar garandeert ook dat elke medewerker voorbereid is op een eventuele noodsituatie. De wet stelt duidelijk dat een adequaat ontruimingsplan aanwezig moet zijn, inclusief regelmatige oefeningen om dit plan te testen en te verbeteren.

Dit gaat verder dan enkel voldoen aan regelgeving; het gaat over de verantwoordelijkheid naar je medewerkers toe, het beschermen van levens en het minimaliseren van schade. Door een ontruimingsoefening verplicht te stellen, zorgt de wet ervoor dat alle organisaties de nodige stappen ondernemen om een veilige werkomgeving te creëren. Hiermee wordt het duidelijk: als het aankomt op veiligheid en voorbereiding op noodsituaties, is er geen ruimte voor vrijblijvendheid.

Training en communicatie

Een doeltreffende ontruimingsoefening staat of valt met twee belangrijke elementen: training en communicatie. Training zorgt ervoor dat medewerkers en BHV'ers niet alleen bekend zijn met het ontruimingsplan, maar ook met hun specifieke taken tijdens een evacuatie. Dit gaat verder dan theorie; het omvat het praktisch oefenen van scenario’s, van het begeleiden van aanwezigen tot het verlenen van eerste hulp.

Communicatie, anderzijds, zorgt voor een heldere, ondubbelzinnige overdracht van informatie, zowel voor als tijdens de oefening. Een effectieve communicatiestrategie omvat het duidelijk aankondigen van de oefening, het verzamelen van feedback na afloop, en het doorvoeren van verbeteringen. Samen vormen training en communicatie het fundament voor een succesvolle ontruimingsoefening, waarbij elke medewerker weet hoe te handelen en te reageren, waardoor de veiligheid en het welzijn van iedereen gewaarborgd blijft.

nooduitgang

 

De verschillende fases van een ontruimingsoefening

Elke ontruimingsoefening kan worden opgedeeld in drie essentiële fases, elk met een eigen doel en belangrijke acties. Door deze structuur te volgen, zorg je voor een grondige voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de oefening.

 1. Voorbereidingsfase (eerste fase): Hier wordt het fundament van de oefening gelegd. Dit omvat het opstellen van een gedetailleerd scenario, inclusief de rol van de slachtoffers en de specifieke taken van BHV'ers en waar de oefening plaatsvindt. In fase 1 wordt ook het tijdstip vastgelegd, al dan niet aangekondigd aan de medewerkers. De voorbereiding zorgt ervoor dat de oefening realistisch is en aansluit bij mogelijke noodsituaties die in jouw specifieke situatie kunnen voorkomen.
 2. Uitvoeringsfase (tweede fase): De daadwerkelijke oefening vindt plaats. Het alarm wordt geactiveerd en de ontruiming begint. Medewerkers en BHV'ers voeren hun waarnemende rol en taken uit zoals gepland, terwijl waarnemers het verloop nauwlettend volgen. De uitvoering test de effectiviteit van het ontruimingsplan, de communicatie en de reactiesnelheid van iedereen.
 3. Evaluatiefase (laatste fase): Na de oefening verzamelen alle betrokkenen zich voor een debriefing. Dit is het moment om te bespreken wat goed ging en waar verbeteringen mogelijk zijn. Feedback van medewerkers, BHV'ers, lotus slachtoffers en waarnemers is cruciaal voor het aanpassen en verfijnen van het ontruimingsplan.

Fysieke ontruiming

Fysieke ontruiming met datum en tijdstip

Een fysieke ontruiming, het daadwerkelijk evacueren van een gebouw tijdens een oefening, is meer dan alleen door de gangen lopen. Het is een test van hoe goed iedereen, van medewerkers tot BHV'ers, is voorbereid op een echte noodsituatie. Het plannen van een ontruimingsoefening met een specifiek datum en tijdstip is essentieel voor het succes ervan. Dit zorgt niet alleen voor minimale verstoring van de dagelijkse werkzaamheden, maar verhoogt ook de effectiviteit van de oefening.

Een onaangekondigde oefening kan de realistische reacties van betrokkenen testen, terwijl een aangekondigde oefening helpt bij het nauwkeurig plannen van de logistiek en voorbereiding. Het kiezen van het juiste tijdstip draagt bij aan het creëren van een scenario dat zo dicht mogelijk bij de realiteit ligt, waardoor de leerervaring voor iedereen wordt gemaximaliseerd.

Fysieke ontruiming zonder exact tijdstip

Een fysieke ontruiming zonder een vooraf bepaald tijdstip kan een ongekende test zijn voor de alertheid en reactiesnelheid van je team. Deze benadering simuleert een realistische noodsituatie, waarbij niemand weet wanneer het alarm afgaat. Het doel? Observeren hoe effectief en snel medewerkers en BHV'ers reageren op een onverwachte oproep tot actie. Dit type oefening benadrukt het belang van altijd voorbereid zijn, omdat noodsituaties zich niet aankondigen. Het verrassingselement kan waardevolle inzichten bieden in de praktische gereedheid van het team, het onthullen van verborgen gebreken in het ontruimingsplan en biedt een unieke kans om de veerkracht en flexibiliteit van de organisatie te evalueren.

Voorbeeld van een ontruimingsoefening (praktijkoefening)

Stel je voor: op een gewone werkdag activeert het brandalarm plotseling, een signaal dat de ontruimingsoefening is begonnen. In dit scenario, ontworpen om de respons op een brand na te bootsen, spelen lotus slachtoffers gewonden, om de situatie zo realistisch mogelijk te maken. Medewerkers en BHV'ers moeten nu snel handelen.

 1. Activering: Het alarm gaat af zonder vooraankondiging, om de spontaniteit van echte noodsituaties te simuleren.
 2. Evacuatie: Medewerkers volgen de bekende evacuatieroutes, terwijl BHV'ers de rol op zich nemen om iedereen veilig naar de verzamelplaats te leiden. De inzet van hulpverleners wordt gesimuleerd.
 3. Lotus slachtoffers: Enkele medewerkers hebben vooraf instructies gekregen om zich als slachtoffers van rookinhalatie of lichte verwondingen te gedragen, wat BHV'ers uitdaagt om hun eerste hulp vaardigheden toe te passen.
 4. Communicatie: Tijdens de evacuatie wordt gebruik gemaakt van portofoons om de coördinatie tussen verschillende BHV'ers te testen, van het melden van de voortgang tot het doorgeven van specifieke situaties, zoals gevonden slachtoffers.
 5. Verzamelpunt: Eenmaal buiten, telt het hoofd van de BHV de aanwezigen en controleert of iedereen er is. Eventuele missende personen (simulatie) worden gemeld.
 6. Evaluatie: Na afloop wordt een evaluatie gehouden waarbij waarnemers hun bevindingen delen, van de snelheid van evacuatie tot de effectiviteit van de communicatie en de afhandeling van de 'slachtoffers'.

Conclusie

Ontruimingsoefeningen staan centraal in het waarborgen van de veiligheid op de werkvloer. Deze praktijkoefeningen zijn niet alleen een naleving van wettelijke verplichtingen, maar ook een essentieel onderdeel van een proactieve veiligheidscultuur binnen je organisatie. Door het regelmatig organiseren van deze oefeningen, van de voorbespreking tot de daadwerkelijke uitvoering, zorg je ervoor dat medewerkers weten hoe te handelen in geval van een noodsituatie. Dit gaat hand in hand met het implementeren van preventieve voorzieningen en het betrekken van iedereen bij het veiligheidsproces.

Veel gestelde vragen

 • Hoewel er geen strikte regels zijn over hoe vaak deze oefeningen moeten worden uitgevoerd, raden veel veiligheidsnormen en -regelgevingen aan om ten minste één keer per jaar een ontruimingsoefening te houden. In bepaalde sectoren of bij hogere risico's kan het nodig zijn om dit vaker te doen, bijvoorbeeld elke zes maanden.

 • Het ARBO centrum is gespecialiseerd in arbeidsveiligheid en heeft uitgebreide ervaring met het organiseren van veiligheidstrainingen, waaronder ontruimingsoefeningen.

Management
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.