Papadag: moeten we de term wel gebruiken?

Vader heeft baby op schoot en lees een boekje voor.

In dit artikel bespreken we de term 'papadag'. We gaan het hebben over wat het is, hoe het zit met de wetgeving en hoe dit van invloed kan zijn op de werkvloer. Ook zullen we bespreken waarom de term dubbele gevoelens bij mensen oproept.

Wat is een papadag?

Een papadag is een vrije dag waarop vaders extra tijd met hun kinderen doorbrengen.

Het idee achter een papadag is het erkennen van de rol van vaders in de opvoeding van hun kinderen. Het is een kans om de betrokkenheid van vaders te vergroten, en te zorgen voor meer gelijkwaardigheid in het gezin.

Ouders krijgen zo ook de kans om de zorg voor de kinderen wat beter te delen, en evenwicht te brengen tussen de verantwoordelijkheden thuis en op het werk.

Papadag: betaald of onbetaald?

In Nederland heeft een nieuwe vader recht op verlof na de geboorte van zijn kind. Het wettelijk vastgelegde verlof voor vaders heet het geboorteverlof, of ouderschapsverlof, en bedraagt vijf werkdagen.

Gedurende deze vijf dagen ontvangt de vader een uitkering van het UWV die gebaseerd is op een percentage van het dagloon.

Naast het geboorteverlof hebben vaders in Nederland recht op aanvullend verlof, ofwel het vaderschapsverlof.

Dit verlof kan worden opgenomen in de eerste zes maanden na de geboorte van het kind en bedraagt vijf weken. Tijdens deze vijf weken ontvangt de vader een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon.

Vader heeft een kleintje in de draagzak op zijn buik. Het kind heeft een berenpakje aan.


De Europese richtlijn betreffende ouderschapsverlof moedigt een evenwichtige verdeling van zorgtaken tussen ouders aan, door werkende vaders de kans te geven om verlof op te nemen.

Het geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof zijn betaald, zij het met een uitkering van het UWV en niet het volledige salaris. Deze verlofregelingen zijn bedoeld om vaders de kans te geven papadagen in te lassen.

Voor aanvullend geboorteverlof geldt wel, dat een werkgever akkoord dient te gaan met het opnemen van dit verlof.

Daarnaast kan een werkgever ervoor kiezen om het salaris aan te vullen tot het volledige loon, maar dit is niet wettelijk verplicht.

De frequentie van papadag

Sommige vaders kiezen ervoor om een volledige dag per week vrij te nemen als hun vaste papadag.

Anderen geven de voorkeur aan meerdere halve dagen om zo verspreid over de week meer tijd met hun kinderen door te kunnen brengen. Dit kan verschillen per gezinssituatie en werkregelingen.

Sommige vaders nemen bijvoorbeeld elke donderdag een vaste papadag op, terwijl anderen hier het liefst flexibeler mee omgaan, en afhankelijk van de behoefte en beschikbaarheid papadagen opnemen.

Dit kan gaan om een wekelijkse dag of een aantal dagen verspreid over een maand, afhankelijk van de mogelijkheden die de werkgever biedt.

Of een vader er nu voor kiest om op een vaste dag per week papadag op te nemen of niet, kunnen werkgevers bijdragen aan een gezonde balans tussen werk en privéleven voor hun werknemers, door flexibiliteit te bieden.

Ook helpt het als werkgevers een positieve en begripvolle houding hebben tegenover het opnemen van papadagen.

De voordelen van papadag voor werkgevers

Het opnemen van papadagen kan ook een positief effect hebben op de werkprestaties van vaders. Door even afstand te nemen van het werk en tijd door te brengen met hun gezin, kunnen vaders opgeladen en energieker terugkeren naar hun werk.

Dit kan leiden tot een verhoogde productiviteit en betrokkenheid op de werkvloer. Werkgevers die een ondersteunende omgeving creëren voor vaders die papadagen willen opnemen, kunnen profiteren van de verbeterde werksfeer die dit tot gevolg kan hebben.

Het stimuleren van een positieve werkomgeving, en het ondersteunen van vaders bij het opnemen van papadagen niet alleen voordelig is voor werknemers, maar ook voor de algehele bedrijfscultuur.

Vader en zo'n drukken neuzen tegen elkaar en glimlachen.

 

Moeten we de term wel gebruiken?

Voor sommigen symboliseert papadag een stap naar meer gelijkwaardige betrokkenheid van vaders. Anderen zien het juist als een punt voor discussie over traditionele verwachtingen rondom genderrollen in de samenleving.

De term legt de onderliggende genderongelijkheden binnen gezinnen bloot omdat het nog steeds impliceert dat de dagelijkse zorg voor kinderen een vrouwelijke rol is.

En de verwachting dat moeders hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor de zorgtaken, draagt bij aan het in stand houden van traditionele genderrollen.

Dit kan heel beperkend zijn voor zowel mannen als vrouwen—mannen voelen zich misschien geremd om actief betrokken te zijn bij de zorgtaken, terwijl vrouwen kunnen ervaren dat de verantwoordelijkheid voor de zorg hoofdzakelijk op hun schouders rust.

Daarom is het goed dat we dit soort kwesties blijven bespreken, en streven naar meer gelijkwaardigheid in de gezinsdynamiek waarin ouders, ongeacht geslacht, worden gesteund en gewaardeerd in hun rol als verzorger.

Papadag in het kort

  • Een papadag is een dag waarop vaders extra tijd met hun kinderen doorbrengen om de band met hen te versterken.

  • In Nederland hebben vaders recht op betaald geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof.

  • De frequentie van een papadag varieert; sommigen nemen een vaste dag per week op, anderen prefereren meerdere halve dagen.

  • Het opnemen van papadagen kan leiden tot verhoogde productiviteit en betrokkenheid van vaders op het werk

  • De term 'papadag' roept discussies op over traditionele genderrollen.

 

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Personeel
Topic: Verlof
Jill Phillips

Geschreven door:

Jill Phillips

Jill is een gepassioneerde (content) schrijver en editor met meer dan 10 jaar ervaring. Het is haar doel om content van hoge kwaliteit te creëren, waar ondernemers daadwerkelijk wat aan hebben. Met haar content ben je verzekerd van kloppende, en behulpzame informatie.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.