Referentie: sleutel tot de juiste kandidaat

Man belt een referentie achter zijn laptop over een sollicitant

Als werkgever ben je continu op zoek naar de beste kandidaten voor je bedrijf. Referenties spelen hierbij een onmisbare rol: ze bieden inzicht in de vaardigheden, werkervaring en persoonlijkheid van potentiële werknemers.

In dit artikel ontdek je hoe je effectief referenties kunt verzamelen, beoordelen en toepassen binnen jouw sollicitatieprocedures. Leer hoe je referenties van een vorige werkgever kunt gebruiken om de echte vaardigheden en karaktereigenschappen van sollicitanten te achterhalen. We behandelen hoe je contact opneemt met referenties, welke vragen je moet stellen en hoe je de verkregen informatie kunt integreren met wat je al weet. Dit alles helpt je om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en met vertrouwen de juiste nieuwe aanwinsten voor je team te kiezen.

Wat is een referentie?

Een referentie is een beoordeling, meestal afkomstig van een oude werkgever, collega of onderwijsinstelling, die inzicht geeft in het functioneren, de vaardigheden en de persoonlijkheid van een potentiële werknemer. Het fungeert als een getuigschrift dat jou, als toekomstige werkgever, helpt om de sollicitant beter te leren kennen.

Referenties bieden concrete voorbeelden van de werkervaring, samenwerking en aanpassingsvermogen van de kandidaat. Deze inlichtingen zijn van onschatbare waarde omdat ze verder reiken dan de informatie die in een sollicitatiebrief of cv te vinden is. Ze schilderen een beeld van hoe de sollicitant functioneert binnen een team en hoe hij of zij bijdraagt aan projecten en doelen. Als werkgever geef je hiermee aan echt geïnteresseerd te zijn in het leren kennen van de kandidaat en hoe deze als een aanvulling op jouw team kan dienen.

Referenties kunnen dus een sleutelrol spelen in het sollicitatieproces en zijn een instrument om te garanderen dat de nieuwe aanwinst goed bij jouw bedrijfscultuur en verwachtingen past.

Vragen om referenties

Als werkgever is het jouw taak om tijdens de sollicitatieprocedure proactief referenties te vragen. Dit begint al bij de vacature tekst, waar je kunt aangeven dat sollicitanten hun referenties vermelden in de sollicitatiebrief. Zodra je een potentiële kandidaat hebt geïdentificeerd, vraag dan om contactgegevens van goede referenties, bij voorkeur inclusief volledige naam, functie en relatie tot de sollicitant.

Tijdens het sollicitatiegesprek is het een goed idee om naar referenties te vragen en te benadrukken dat je contact met hen op zult nemen. Vraag expliciet om toestemming om deze referenties te bellen. Dit toont aan dat je zorgvuldig en met respect te werk gaat.

Bereid voor het benaderen van de referenties een lijst voor met specifieke vragen. Deze kunnen betrekking hebben op de werkervaring, bekwaamheden, aantal sterke kanten, en de samenwerking met collega's. Het is belangrijk om door te vragen en echt geïnteresseerd te zijn in de antwoorden, om zo een compleet mogelijk beeld van de kandidaat te krijgen.

Voorbeeldvragen voor referenties

Wanneer je als werkgever referenties benadert, is het jouw doel om zoveel mogelijk relevante informatie te verzamelen over je potentiële nieuwe werknemer na de sollicitatie. Hieronder vind je enkele voorbeeldvragen die je kunnen helpen als potentiële werkgever:

 1. In welke context heb je samengewerkt met de sollicitant?

 2. Kun je concrete voorbeelden geven van projecten of taken waarbij de sollicitant een sleutelrol speelde?

 3. Beschrijf hoe de sollicitant in teamverband functioneert.

 4. Wat zijn volgens jou de voornaamste kwaliteiten en sterke punten van de sollicitant?

 5. Heeft de sollicitant wel eens obstakels op het werk ondervonden en hoe zijn deze aangepakt?

 6. Hoe reageert de sollicitant onder druk en in stressvolle situaties?

 7. Kun je een situatie noemen waarin de sollicitant uitstekend probleemoplossend vermogen toonde?

 8. Denk je dat de sollicitant een goede aanvulling zou zijn voor ons team? Waarom?

 9. Is er iets wat ik niet heb gevraagd, maar dat je belangrijk vindt om te delen?

Om hoeveel referenties mag je vragen?

Het aantal referenties dat je mag vragen, kan variëren afhankelijk van de positie waarvoor je aanwerft, de industrie, en de specifieke behoeften van het bedrijf. Over het algemeen wordt het als redelijk beschouwd om twee tot drie referenties te vragen van een kandidaat. Dit geeft je voldoende informatie om een goed beeld te krijgen van de kwaliteiten, prestaties en werkethiek van de kandidaat, zonder onredelijke eisen te stellen aan de kandidaat of de referenties.

Vragen naar twee tot drie referenties stelt je in staat om een veelzijdig beeld van de kandidaat te krijgen, inclusief verschillende perspectieven en ervaringen. Dit kan een mix zijn van voormalige managers, collega's, ondergeschikten of zelfs klanten, afhankelijk van de relevantie voor de positie.

References

Wat mag je niet vragen bij een referentie inwinnen?

Bij het inwinnen van een referentie is het belangrijk om binnen de grenzen van professionaliteit en wettelijke richtlijnen te blijven. Vermijd vragen die persoonlijke informatie onthullen die niet relevant is voor de baan, zoals leeftijd, burgerlijke staat, nationaliteit, religieuze overtuiging, of gezondheidstoestand. Discriminatoire vragen die kunnen leiden tot vooroordelen op basis van geslacht, ras, seksuele voorkeur of handicap zijn ten strengste verboden.

Focus in plaats daarvan op de professionele prestaties, opsomming karaktereigenschappen en werkethiek van de sollicitant. Vragen naar geruchten of persoonlijke meningen die niet direct gerelateerd zijn aan het werk moeten ook vermeden worden, net als vragen die inbreuk maken op de privacy van de sollicitant of die hun recht op een eerlijke beoordeling ondermijnen. Houd je aan feitelijke en werk gerelateerde vragen om een objectief beeld van de kandidaat te krijgen.

Contact opnemen met referenties

Wanneer je als werkgever een referentie van een sollicitant benadert als toekomstige werkgever, is het van belang dit zorgvuldig en respectvol te doen. Stel jezelf duidelijk voor en leg de reden van je oproep uit, bevestig dat de referentie beschikbaar is om te spreken en stel specifieke vragen die relevant zijn voor de functie en eerdere ervaring.

Luister goed naar de feedback, lees tussen de regels door voor dieper inzicht en respecteer de privacy door enkel werk gerelateerde vragen te stellen. Een dankwoord aan het einde van het gesprek toont waardering voor hun tijd en medewerking. Dit proces helpt je niet alleen de sollicitant beter te begrijpen maar versterkt ook je professionele relatie met zowel de referentie als de potentiële nieuwe werknemer.

Hoe beoordeel je referenties?

Wanneer je als werkgever referenties ontvangt, is het jouw verantwoordelijkheid om deze zorgvuldig te beoordelen. Luister aandachtig naar wat elke referentie over de sollicitant te zeggen heeft, met bijzondere aandacht voor de beschrijving van hun professionele expertises en persoonlijke eigenschappen.

 1. Beoordeel de relevantie: Vergelijk de genoemde competenties met de vereisten van de vacature. Zijn de vermelde ervaringen relevant voor de functie waarvoor je aanwerft?

 2. Let op consistentie: Komt de informatie van verschillende referenties overeen? Inconsistenties kunnen reden zijn voor een diepere duik.

 3. Evalueer professionaliteit: Hoe spreekt de referentie over de sollicitant? Let op tekenen van professionaliteit en respect.

 4. Analyseer zwakke punten: Worden er zwakke punten of verbeterpunten genoemd? Hoe worden deze gepresenteerd en hoe kan de sollicitant deze in jouw organisatie verbeteren?

 5. Overweeg de interactie: Hoe reageerde de sollicitant in het verleden op feedback en samenwerking? Dit kan een indicatie zijn van hoe ze zich zullen aanpassen aan jouw team.

 6. Perspectief op groei: Heeft de sollicitant een significante groei of ontwikkeling doorgemaakt? Dit kan wijzen op een sterke leercurve en aanpassingsvermogen.

Hoe schrijf je een goede referentiebrief voor je werknemer?

Als werkgever is het schrijven van een referentie voor een werknemer een kans om positief bij te dragen aan hun toekomst. Begin met een duidelijke vermelding van je relatie met de werknemer en de duur van hun dienstverband. Benadruk specifieke kwaliteiten en prestaties die relevant zijn voor hun toekomstige rol, en wees specifiek in je voorbeelden.

Het is belangrijk om een evenwichtige weergave te geven, dus naast sterke punten, kun je ook verbeterpunten of uitdagingen noemen, maar altijd in een constructieve context. Geef aan hoe de werknemer bijdroeg aan het team en het bedrijf, hun bereidheid om te leren en hoe ze omgingen met feedback.

Eindig met een sterke aanbeveling die de potentiële waarde van de werknemer voor toekomstige werkgevers onderstreept. Gebruik een vriendelijke maar professionele toon en vergeet niet je contactgegevens te vermelden voor eventuele opvolgvragen.

Juridische overwegingen omtrent referenties

Als werkgever moet je je bewust zijn van de juridische aspecten bij het vragen om en geven van referenties. Zorg ervoor dat je toestemming hebt van de sollicitant om zijn of haar referenties te benaderen. Houd je aan privacywetgeving door geen ongepaste of irrelevante persoonlijke vragen te stellen. Wees objectief en eerlijk in je beoordelingen; vermijd lasterlijke opmerkingen die de reputatie van de werknemer kunnen schaden. Documenteer je communicatie en bewaar deze in overeenstemming met de gegevensbeschermingsregels.

Bij het schrijven van een referentie, vermijd subjectieve meningen en focus op feitelijke informatie en specifieke ervaringen. Wees je bewust van antidiscriminatiewetten; zorg ervoor dat je referenties geen discriminatoire vooroordelen bevatten. Door deze richtlijnen te volgen, minimaliseer je juridische risico's en draag je bij aan een transparant en eerlijk sollicitatieproces.

Geen goede referenties gebeld

Werkgevers kunnen referenties horen die geen positief verhaal vertellen of niet doen aan de verwachtingen. Dit kan zorgwekkend zijn, maar het is belangrijk om objectief en analytisch te blijven.

Overweeg de context van de gegeven informatie en vraag jezelf af of de feedback relevant is voor de rol waarvoor je aanwerft. Wees bedachtzaam en vermijd overhaaste conclusies op basis van één enkele referentie. Als meerdere referenties echter vergelijkbare zorgen uiten, neem dit dan serieus.

Ga respectvol om met de verkregen informatie en overweeg een open dialoog met de sollicitant om hun kant van het verhaal te horen. Dit kan inzicht geven in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Onthoud dat het doel is om een volledig beeld te krijgen van de kandidaat, niet om hen te veroordelen op basis van beperkte informatie die door een contactpersoon zijn vermeld.

Veel gestelde vragen

 • Een referentiecheck is over het algemeen niet wettelijk verplicht, maar het wordt wel sterk aanbevolen als onderdeel van het aanwervingsproces voor werkgevers.

 • Het nut van een goede referentie is om de betrouwbaarheid, een opsomming vaardigheden en geschiktheid van een kandidaat voor een functie te bevestigen, wat bijdraagt aan een geïnformeerde aanwervingsbeslissing.

 • Idealiter zou een referentie niet ouder moeten zijn dan drie tot vijf jaar, om ervoor te zorgen dat de informatie relevant en actueel is. Echter, de aanvaardbaarheid kan variëren afhankelijk van de aard van de functie en de industrie.

Personeel
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.