Strategische personeelsplanning: de sleutel tot een succesvol bedrijf

 • Geschreven door: Carin Vreede
 • Bijgewerkt op: 6 september 2023
Het belang van strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning is de praktijk van het identificeren en ondersteunen en ontwikkelen van het juiste personeel om de organisatiedoelen op lange termijn te bereiken. Het gaat om het bepalen van de juiste vaardigheden, kennis en ervaring die nodig zijn voor de toekomstige groei en het succes van een organisatie. In dit artikel bespreken we de belangrijkste aspecten van strategische personeelsplanning en hoe het succesvol kan worden toegepast in de praktijk.

Wat is strategische personeelsplanning?

Strategische personeelsplanning is het proces waarbij een organisatie haar huidige en toekomstige personeelsbehoeften analyseert, om de juiste mensen te vinden, te ontwikkelen en te behouden die nodig zijn om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Het gaat om het bepalen van de juiste aantallen, competenties, kennis, en ervaring die nodig zijn om de organisatie te laten groeien en ontwikkelen op lange termijn.

Waarom is strategische personeelsplanning belangrijk?

Strategische personeelsplanning is belangrijk omdat het organisaties helpt om op een effectieve en gerichte manier hun doelen te bereiken en hun concurrentiepositie te versterken. Het zorgt ervoor dat een organisatie over de juiste mensen beschikt om haar strategische doelstellingen te bereiken. Door middel van strategische personeelsplanning kan de juiste persoon binnen een organisatie de juiste vaardigheden, kennis en ervaring ontwikkelen, om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en toekomstige uitdagingen.

De belangrijkste stappen in strategische personeelsplanning

De belangrijkste stappen in de ontwikkelingen strategische personeelsplanning zijn:

 1. Analyseer het huidige personeelsbestand: Om te bepalen welke vaardigheden en kennis er in de organisatie aanwezig zijn.

 2. Definieer de toekomstige behoeften: Op basis van de organisatiedoelen en strategieën kunnen toekomstige personeelsbehoeften worden vastgesteld.

 3. Identificeer lacunes en kansen: Analyseer de verschillen tussen de huidige personeelsbezetting en de gewenste toekomstige bezetting.

 4. Ontwikkel een actieplan: Ontwikkel een plan om de lacunes op te vullen, kansen te benutten en het personeelsbeleid te implementeren.

 5. Monitor en evalueer: Zorg ervoor dat de personeelsbehoefte regelmatig wordt geëvalueerd en dat de strategische personeelsplanning up-to-date blijft.

De voordelen van strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning biedt een aantal voordelen voor bedrijven. Hieronder staan ​​enkele van de belangrijkste voordelen:

 1. Verbeterde Productiviteit: Door strategische personeelsplanning kan een bedrijf de juiste vaardigheden en talenten aantrekken en behouden. Dit kan leiden tot een verbeterde productiviteit en prestaties van de werknemers.

 2. Verlaagde Kosten: Door middel van strategische personeelsplanning kunnen bedrijven de kosten van werving en training verminderen. Hierdoor kunnen bedrijven geld besparen en hun winst verhogen.

 3. Minder Verloop: Door strategische personeelsplanning kan een bedrijf ervoor zorgen dat werknemers zich betrokken voelen bij het bedrijf. Dit kan leiden tot minder verloop en hogere retentie van werknemers.

 4. Verhoogde Flexibiliteit: Door strategische personeelsplanning kunnen bedrijven zich aanpassen aan veranderingen in de markt. Dit kan leiden tot een grotere flexibiliteit en veerkracht van het bedrijf.

 5. Betere Besluitvorming: Door strategische personeelsplanning kan een bedrijf betere beslissingen nemen over de toekomst van het bedrijf. Dit kan leiden tot een betere strategie en meer succes op lange termijn.

Hoe strategische personeelsplanning in de praktijk toe te passen?

Om strategische personeelsplanning succesvol in de praktijk toe te passen te realiseren, moeten organisaties rekening houden met de ontwikkeling van volgende aspecten:

 1. Samenwerking tussen HR en het management: Het is van belang dat HR en het management nauw samenwerken bij het opstellen van een goede personeelsplanning. Het management moet de doelstellingen van de organisatie duidelijk definiëren, terwijl HR de beschikbare middelen en de behoeften van het personeel analyseert.

 2. Analyseer de toekomstige behoeften: Door de toekomstige behoeften van de organisatie te analyseren, kunnen HR en het management bepalen welke vaardigheden en kennis nodig zijn om de doelstellingen te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door het uitvoeren van scenario-analyses en het identificeren van toekomstige trends.

 3. Bepaal het huidige niveau van de organisatie: Door het bepalen van het huidige niveau van de organisatie kan HR en het management vaststellen welke vaardigheden en kennis al in huis zijn en welke er ontbreken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van assessments of het uitvoeren van competentieanalyses.

 4. Maak gebruik van interne en externe bronnen: Om de juiste mensen te vinden en te ontwikkelen, is het belangrijk om gebruik te maken van zowel interne als externe bronnen. Interne bronnen zijn bijvoorbeeld medewerkers die binnen de organisatie kunnen doorgroeien, terwijl externe bronnen bijvoorbeeld werving en selectie van nieuw talent kunnen omvatten.

 5. Ontwikkel het personeel: Om te zorgen dat de organisatie beschikt over de juiste vaardigheden en kennis, is het van belang om medewerkers te ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van opleidingen, trainingen, coaching en mentoring.

 6. Monitor en evalueer: Om ervoor te zorgen dat de strategische personeelsplanning up-to-date blijft, is het belangrijk om regelmatig te monitoren en te evalueren. Zo kunnen HR en het management vaststellen of de doelstellingen worden behaald en waar eventueel bijsturing nodig is.

Veel gestelde vragen

 • Strategische personeelsplanning biedt voordelen zoals een betere concurrentiepositie, een hogere kwaliteit van het personeel, betere aanpassing aan veranderingen en een hogere motivatie en betrokkenheid van medewerkers.

 • Het is aanbevolen om deze minstens één keer per jaar te evalueren en indien nodig bij te stellen.

 • HR speelt een cruciale rol bij strategische personeelsplanning. HR analyseert de beschikbare middelen en behoeften van het personeel, bepaalt welke vaardigheden en kennis er nodig zijn.

Conclusie

Strategische personeelsplanning is een belangrijk proces voor organisaties die hun doelstellingen willen bereiken en hun concurrentiepositie willen versterken. Het gaat om het bepalen van de behoefte aan juiste vaardigheden, kennis en ervaring die nodig zijn voor de toekomstige groei en het succes van een organisatie. Om strategische personeelsplanning succesvol in de praktijk toe te passen, moeten organisaties samenwerken tussen HR en het management, de toekomstige behoeften analyseren, het huidige niveau van de organisatie bepalen, gebruik maken van interne en externe bronnen, het personeel ontwikkelen en regelmatig monitoren en evalueren.

Door strategische personeelsplanning toe te passen, kunnen organisaties ervoor zorgen dat ze over de juiste mensen beschikken om hun doelstellingen te bereiken en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden op arbeidsmarkt. Dit kan bijdragen aan een hogere kwaliteit van het personeel, betere prestaties, hogere motivatie en betrokkenheid van medewerkers en uiteindelijk aan het succes van de organisatie.

Het is dus een belangrijk aspect van HR en een belangrijke factor voor organisaties die willen groeien en ontwikkelen op lange termijn.

Werkrooster
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.