Welke type interviews zijn geschikt voor jouw organisatie?

Recruiters verzamelde informatie die bij het soort interview past

Als werkgever weet je dat het selecteren van de juiste kandidaat meer vergt dan alleen een scherp instinct. Interviews zijn een fundamenteel instrument om diepgaande inzichten te verkrijgen in de capaciteiten en het potentieel van sollicitanten. Dit artikel biedt een uitgebreide gids over de verschillende soorten interviews: gestructureerd, ongestructureerd, semi gestructureerd en diepte-interviews. Elk type heeft zijn specifieke toepassingen en nuances die kunnen helpen om gedetailleerde informatie te verzamelen en verschillende perspectieven te analyseren.

Wat zijn de verschillende soorten interviews?

Gestructureerd interviews afnemen

Een gestructureerd interview is jouw gereedschap voor consistentie. Hierbij hanteer je een vooraf opgestelde vragenlijst, vaak met gesloten vragen en meerkeuzeantwoorden, die duidelijk zijn gecodeerd. Dit type interview stelt je in staat om snel en efficiënt informatie te verzamelen, wat ideaal is voor kwantitatief onderzoek. Je gebruikt het vaak wanneer je specifieke gegevens nodig hebt over bepaalde onderwerpen, zoals vaardigheden of ervaringen, die gemakkelijk te vergelijken zijn tussen verschillende kandidaten.

Deze interviews kan je ook kwalitatieve interviews noemen

Voordelen en nadelen van een gestructureerde interview

Het grote voordeel van gestructureerde interviews is de verhoogde betrouwbaarheid. Doordat elke respondent dezelfde vragen beantwoordt onder dezelfde voorwaarden, zijn de resultaten makkelijker te analyseren en te vergelijken. Dit maakt het uitermate geschikt voor situaties waarin je grote aantallen kandidaten moet beoordelen. Een nadeel kan zijn dat je minder ruimte hebt om in te spelen op unieke antwoorden of om door te vragen op interessante punten, wat soms kan leiden tot een oppervlakkiger begrip van de kandidaat.

Ongestructureerd interviews afnemen

Bij een ongestructureerd interview laat je de vragenlijst los en ga je het gesprek aan met meer openheid. Dit type interview, vaak aangeduid als diepte-interview of kwalitatief interview, maakt gebruik van een topiclijst als leidraad, maar jij bepaalt als interviewer de volgorde en formulering van de vragen. Dit formaat is ideaal voor diepgaande gesprekken waarin je unieke inzichten en meningen wilt verkennen, vooral wanneer je de onderliggende motivaties en gevoelens van de respondent wilt begrijpen.

Voordelen en nadelen van een ongestructureerde interview

Een groot voordeel van ongestructureerde interviews is de flexibiliteit; je kunt het gesprek aanpassen aan de dynamiek die op dat moment speelt, wat kan leiden tot nieuwe inzichten en gedetailleerde informatie. Het biedt de mogelijkheid om dieper in te gaan op onderwerpen die tijdens het gesprek naar voren komen. Echter, het kan uitdagend zijn om consistente data te verzamelen die gemakkelijk te vergelijken zijn, en de tijd die nodig is om dergelijke interviews af te nemen, kan variëren.

Diepte-interviews afnemen

Bij een diepte-interview richt je je als interviewer op het verkrijgen van diepgaande kennis over een specifiek onderwerp. Deze vorm van kwalitatief onderzoek is bijzonder geschikt wanneer je gedetailleerde informatie nodig hebt die niet via standaardonderzoeksmethoden te verkrijgen is. Gebruik dit type interview om specialistische kennis te verkennen of om de persoonlijke ervaringen en attitudes van je geïnterviewde diepgaand te begrijpen.

Voordelen en nadelen van diepte interviews

Het grote voordeel van een diepte-interview is dat het je in staat stelt waardevolle inzichten te verzamelen die verder gaan dan oppervlakkige antwoorden. Je hebt de mogelijkheid om thema's uit te diepen en complexe meningen te ontrafelen, wat leidt tot een rijker begrip van het onderwerp. Het nadeel is echter dat het vinden van geschikte respondenten en het afnemen van het interview veel tijd kan vergen, en dat de resultaten soms moeilijk breed toepasbaar zijn.

Semi gestructureerd interview afnemen

Het semigestructureerd interview is een veelzijdige benadering die je als interviewer gebruikt om gestructureerde en open-ended vragen te combineren. Dit type interview is ideaal wanneer je specifieke informatie nodig hebt, maar ook ruimte wilt laten voor diepergaande discussie. Het biedt een flexibele aanpak, waarbij je van tevoren enkele kernvragen opstelt, maar tijdens het interview vrij bent om door te vragen op interessante of onverwachte antwoorden.

Voordelen en nadelen van een semigestructureerde interview

Een van de grootste voordelen van semigestructureerde interviews is de mogelijkheid om zowel breed te verzamelen als specifiek te verdiepen. Dit type interview is effectief in het verkrijgen van betrouwbaarheid door consistente vragen en tegelijkertijd het toelaten van gedetailleerde persoonlijke reacties die nieuwe inzichten kunnen bieden. Het nadeel kan zijn dat de analyse van de verzamelde data complexer is, gezien de combinatie van gestructureerde en open data.

werknemer legt uit hoe het een diepte interview genoemd is

 

Hoe kies je het juiste soort interview voor jouw organisatie?

De keuze voor het type interview dat je inzet, hangt sterk af van de doelstellingen van je onderzoek en de aard van de informatie die je nodig hebt. Start met het bepalen van het doel van het interview: zoek je naar kwantificeerbare data of naar diepgaande persoonlijke inzichten? Voor gestructureerde interviews kies je wanneer je grote groepen kandidaten wilt vergelijken op specifieke criteria, wat vaak voorkomt in initiële screeningsfases.

Als je dieper wilt graven naar motivaties en attitudes, zijn ongestructureerde of diepte-interviews ideaal. Deze zijn bijzonder geschikt voor het verkennen van complexe onderwerpen en het toelaten van persoonlijke expressie. Semigestructureerde interviews bieden een middenweg, waarbij je enige consistentie in de data behoudt terwijl je ook ruimte laat voor uitgebreidere discussies.

Overweeg ook praktische aspecten zoals de beschikbare tijd, de expertise van de interviewer, en de middelen voor het analyseren van de verzamelde data. Het goed matchen van het interviewtype met de doelstellingen en capaciteiten van je organisatie verhoogt de effectiviteit van je wervingsproces en levert de meest bruikbare resultaten op.

Interviewtechnieken en tips

Om het meeste uit je interviews te halen, ongeacht het gekozen type, zijn er enkele technieken die je kunt toepassen om effectievere gesprekken te voeren. Begin met het stellen van open vragen die respondenten uitnodigen om uitgebreid en in detail te antwoorden, wat leidt tot rijker en kwalitatiever informatie.

Open vragen stellen

Zorg dat je vragen formuleert die meer vereisen dan een simpel 'ja' of 'nee'. Vraag bijvoorbeeld: "Kun je me vertellen over een ervaring waarin je leiderschap hebt getoond?" Dit moedigt diepgaande antwoorden en discussie aan.

Actief luisteren

Luister actief en toon empathie. Reflecteer op wat gezegd wordt en vraag door waar nodig. Dit toont niet alleen respect voor de geïnterviewde, maar helpt ook om subtiele nuances in hun antwoorden te ontdekken die anders gemist zouden kunnen worden.

Een ontspannen sfeer creëren

Een comfortabele en open sfeer helpt respondenten zich op hun gemak te voelen, wat vaak resulteert in eerlijkere en completere antwoorden. Gebruik lichaamstaal die openheid uitstraalt en vermijd een ondervragende toon.

Welke vragen stellen tijdens een interview?

Algemene vragen

 1. Kun je mij iets over jezelf vertellen?
 2. Wat weet je over onze organisatie?
 3. Wat zijn je grootste sterke en zwakke punten?
 4. Waar zie je jezelf over vijf jaar?
 5. Waarom heb je interesse in deze functie?

Gedragsvragen

 1. Beschrijf een situatie waarin je onder druk moest werken. Hoe ging je ermee om?
 2. Kun je een voorbeeld geven van een project waarin je leiderschapskwaliteiten naar voren kwamen?
 3. Vertel over een moment waarop je een conflict op het werk moest oplossen. Wat deed je?
 4. Heb je ooit een risico genomen op het werk? Wat was de situatie en het resultaat?

Situationele vragen

 1. Stel dat je merkt dat je deadline niet haalbaar is vanwege afhankelijkheden van andere teams, hoe zou je dit aanpakken?
 2. Als je een teamlid hebt dat niet aan de verwachtingen voldoet, hoe zou je met deze situatie omgaan?
 3. Hoe zou je reageren als je een belangrijke beslissing moet nemen, maar niet alle informatie hebt die je nodig hebt?

Technische vragen (afhankelijk van de functie)

 1. Kun je het verschil uitleggen tussen X en Y technologieën?
 2. Hoe zou je een probleem aanpakken waarbij systeem A niet communiceert met systeem B?
 3. Wat zijn volgens jou de beste praktijken voor [specifiek proces of techniek]?

Vragen om diepgang te creëren (dieper ingaan)

 1. Kun je een ervaring delen waarbij je je professionele vaardigheden aanzienlijk hebt verbeterd?
 2. Wat is het meest complexe probleem dat je hebt opgelost en wat was je aanpak?
 3. Hoe ga je om met feedback die je als kritisch beschouwt?

Conclusie

Het kiezen van het juiste type interview is van groot belang om te zorgen dat je als werkgever de meest relevante en diepgaande informatie verzamelt over je kandidaten. Elk soort interview heeft zijn eigen unieke voordelen en is geschikt voor verschillende doeleinden binnen je selectieproces.

Gestructureerde interviews zijn ideaal wanneer je kwantitatieve vergelijkbaarheid nodig hebt, terwijl ongestructureerde interviews, vaak diepte-interviews genoemd, beter geschikt zijn voor het verkennen van uitgebreide persoonlijke inzichten over een bepaald onderwerp. Semigestructureerde interviews bieden een balans tussen deze twee, wat ze perfect maakt voor situaties waarin je zowel vastgestelde data als gedetailleerde persoonlijke ervaringen nodig hebt.

Recruitment
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.