Voorbeeld Beoordelingsformulier - Gratis Template voor jou

assessment interview

Heb jij binnenkort een beoordelingsgesprek? Een goed beoordelingsformulier is essentieel voor jou als werkgever om het functioneren en de ontwikkeling van jouw personeel effectief te beoordelen. Dit artikel biedt jou een overzichtelijk en direct toepasbaar voorbeeld van zo'n formulier, afgestemd op de behoeften van jouw organisatie.

Van het vaststellen van duidelijke beoordelingscriteria tot het voeren van constructieve beoordelingsgesprekken, je ontdekt alle facetten die bijdragen aan een succesvolle beoordelingsperiode. Met onze tips en inzichten kun jij een formulier invullen dat niet alleen de prestaties van werknemers inzichtelijk maakt, maar ook bijdraagt aan hun professionele groei en de samenwerking binnen de afdeling.

Ontdek de voordelen van doeltreffende beoordelingsformulieren en hoe deze kunnen leiden tot meetbare verbeteringen binnen jouw bedrijf.

Wat is een beoordelingsformulier?

Een beoordelingsformulier is een cruciaal document dat je als leidinggevende gebruikt om het functioneren van je werknemers systematisch te beoordelen. Het is een gestructureerd formulier waarin je, over een bepaalde periode, de prestaties, vaardigheden en de ontwikkeling van jouw personeel vastlegt. Dit formulier helpt jou en je werknemer om inzicht te krijgen in de behaalde resultaten, de mate van zelfstandigheid en de bijdrage aan de afdeling of het bedrijf.

In zo'n formulier beoordeel je niet alleen de behaalde doelen en de productiviteit, maar geef je ook toelichting op opvallende prestaties of punten van verbetering. Het vormt de basis voor het beoordelingsgesprek, waarin jij en de werknemer de uitkomsten bespreken, feedback delen en samen toekomstige doelstellingen formuleren. Een goed opgesteld beoordelingsformulier maakt de totale beoordeling overzichtelijk, meetbaar en tijdgebonden, en draagt bij aan de professionele groei van jouw personeel.

Wanneer wordt een beoordelingsformulier gebruikt?

Een beoordelingsformulier wordt ingezet in diverse situaties binnen jouw organisatie. Typisch gebruik je dit belangrijke document aan het einde van een beoordelingsperiode, vaak samenhangend met het einde van een financieel of kalenderjaar, om het functioneren van je werknemers te beoordelen (functioneringsgesprek). Dit formulier is echter niet alleen beperkt tot jaarlijkse evaluaties; het wordt ook gebruikt tijdens functioneringsgesprekken, die plaatsvinden op verschillende momenten gedurende het jaar.

Daarnaast zet je het beoordelingsformulier in wanneer een werknemer een bepaalde periode heeft afgesloten, zoals na de voltooiing van een groot project, of wanneer er een verandering in de rol of verantwoordelijkheden plaatsvindt. Het is een essentieel instrument voor jou als leidinggevende om de vooruitgang van je personeel continu te monitoren, feedback of een oordeel te geven en samen doelstellingen voor de toekomst te ontwikkelen.

Door regelmatig gebruik te maken van het beoordelingsformulier, zorg je ervoor dat zowel jij als je werknemers duidelijke inzichten hebben in prestaties, verwachtingen en ontwikkelingsbehoeften.

 

Wat zijn de voordelen van beoordelingsformulieren?

 • Transparantie en Doelgerichtheid: Zorgen voor heldere en gerichte communicatie tussen werkgever en werknemer.

 • Consistentie en Eerlijkheid: Standaardisatie van het beoordelingsproces bevordert eerlijkheid en objectiviteit.

 • Duidelijke Doelstellingen: Helpt bij het stellen van specifieke, meetbare en tijdgebonden doelen voor werknemers.

 • Prestatievolging: Biedt een overzicht van de groei en prestaties van werknemers over tijd.

 • Constructieve Feedback: Faciliteert de uitwisseling van feedback, essentieel voor persoonlijke en professionele groei.

 • Verbetering van Samenwerking: Bevordert betere communicatie en teamwork binnen het team.

 • Motivatie en Tevredenheid: Erkent prestaties en bespreekt verbeterpunten op een constructieve manier, wat leidt tot hogere werknemerstevredenheid en -motivatie.

 • Relatieversterking: Versterkt de relatie tussen leidinggevende en werknemer door open dialoog en wederzijds respect.

Hoe stel je een beoordelingsformulier op?

Het opstellen van een effectief beoordelingsformulier is cruciaal voor het evalueren en verbeteren van de prestaties van jouw werknemers. Volg deze stappen om een formulier te creëren dat zowel overzichtelijk als doeltreffend is:

 1. Bepaal de Beoordelingscriteria: Start met het vaststellen van heldere, meetbare criteria die aansluiten bij de doelen en verwachtingen van de functie en de sectie. Dit kunnen onderwerpen zijn zoals productiviteit, samenwerking, zelfstandigheid en vaardigheid.

 2. Ontwikkel een Beoordelingsschaal: Gebruik een consistente schaal, zoals cijfers of termen als 'onvoldoende' tot 'uitstekend', om duidelijkheid en eerlijkheid te waarborgen in het beoordelingsproces.

 3. Formuleer Duidelijke Doelstellingen: Zorg ervoor dat doelstellingen SMART zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Dit helpt bij het beoordelen van de voortgang en het succes.

 4. Inclusie van Persoonlijke Ontwikkeling: Voeg secties toe voor personeelsontwikkeling en toekomstige doelen om werknemers te motiveren en te ondersteunen in hun professionele groei.

 5. Feedback en Samenwerking: Maak ruimte voor feedback van zowel de leidinggevende als de werknemer. Dit bevordert openheid en samenwerking in het beoordelingsgesprek.

 6. Documentatie en Handtekeningen: Zorg ervoor dat er ruimte is voor opmerkingen, gespreksverslagen en handtekeningen om de besproken punten en beslissingen te bekrachtigen.

 7. Evalueer en Update: Het beoordelingsformulier moet een levend document zijn. Evalueer en update het regelmatig om te zorgen dat het relevant en effectief blijft.

Voorbeeld onderwerpen in een beoordelingsformulier

Een goed opgesteld beoordelingsformulier dekt verschillende onderwerpen die essentieel zijn voor een volledige evaluatie van jouw werknemers. Hier zijn enkele voorbeeldonderwerpen die je kunt opnemen:

 1. Algemene prestaties: Beoordeel de algemene effectiviteit, productiviteit en de mate waarmee de werknemer de gestelde doelen heeft bereikt.

 2. Kwaliteit van het werk: Focus op de nauwkeurigheid, zorgvuldigheid en detailgerichtheid van het geleverde werk.

 3. Samenwerking en teamwork: Evalueer hoe goed de werknemer samenwerkt met collega's en bijdraagt aan een positieve teamdynamiek.

 4. Zelfstandigheid: Beoordeel de mate waarin de medewerker zelfstandig kan werken, initiatief neemt en verantwoordelijkheid draagt voor zijn of haar taken.

 5. Leiderschap en managementvaardigheden: Voor leidinggevende posities, evalueer leiderschapskwaliteiten en het vermogen om anderen te begeleiden en te motiveren.

 6. Communicatie: Beoordeel de effectiviteit in verbale en schriftelijke communicatie, evenals de duidelijkheid en assertiviteit in uitdrukking.

 7. Probleemoplossend vermogen: Evalueer de vaardigheid in het identificeren van problemen, het bedenken van oplossingen en het effectief aanpakken van uitdagingen.

 8. Professionele verbetering: Beoordeel de inzet voor persoonlijke groei, het zoeken naar leeropportuniteiten en de bereidheid om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

 9. Aanpassingsvermogen: Evalueer het vermogen van de werknemer om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en nieuwe uitdagingen.

 10. Klanttevredenheid: Voor rollen die klantcontact vereisen, beoordeel de effectiviteit in het omgaan met klantvragen en het bevorderen van positieve klantrelaties.

Communicatie

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.