Tips voor een goed evaluatiegesprek

Twee vrouwen zitten op de bank en praten

Evaluatiegesprekken zijn een belangrijk onderdeel van het managen van personeel en een kans voor werkgevers om de prestaties van hun medewerkers te bespreken. Het voeren van een evaluatiegesprek is echter niet altijd gemakkelijk en kan voor zowel werkgevers als werknemers stressvol zijn.

In dit artikel bespreken we wat een evaluatiegesprek precies is, het verschil tussen evaluatiegesprekken en beoordelingsgesprekken, hoe vaak evaluatiegesprekken moeten plaatsvinden, waarom ze belangrijk zijn en welke onderwerpen er tijdens een evaluatiegesprek aan bod moeten komen.

We bieden ook tips voor werkgevers over hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden op een evaluatiegesprek, de juiste vragen kunnen stellen en ervoor kunnen zorgen dat het gesprek in een prettige sfeer verloopt. 

Wat is een evaluatiegesprek nou precies?

Een evaluatiegesprek is een gesprek tussen een werkgever en werknemer waarin de prestaties van de werknemer worden besproken. Het doel van een evaluatiegesprek is om feedback te geven over het functioneren van de werknemer gedurende een bepaalde periode, doorgaans een jaar. Het is ook een kans voor de werknemer om te bespreken wat hij of zij wil ontwikkelen en waar hij of zij ondersteuning nodig heeft.

Het verschil tussen evaluatiegesprek en beoordelingsgesprek

Een evaluatiegesprek en een beoordelingsgesprek zijn twee verschillende soorten gesprekken die werkgevers kunnen voeren met hun medewerkers. Hoewel beide gesprekken over het functioneren van de werknemer gaan, hebben ze een ander doel en verloop.

Een beoordelingsgesprek is gericht op het beoordelen van de geleverde prestaties van de werknemer en het bepalen of deze voldoende zijn om aan bepaalde normen of doelen te voldoen. Het beoordelingsgesprek kan ook worden gebruikt om de werknemer te beoordelen op basis van criteria zoals kennis, vaardigheden en gedrag.

Het grootste verschil tussen een evaluatiegesprek en een beoordelingsgesprek is dus de insteek. Waar het beoordelingsgesprek gericht is op het beoordelen van prestaties, is het evaluatiegesprek gericht op het bespreken van de prestaties en het ondersteunen van de werknemer om zich verder te ontwikkelen. Beide gesprekken hebben echter als doel om de prestaties en het functioneren van de werknemer te verbeteren en bij te dragen aan de groei van het bedrijf.

Hoe vaak een evaluatiegesprek uitvoeren?

Hoe vaak een evaluatiegesprek moet worden gevoerd, is afhankelijk van het beleid van de werkgever en de specifieke functie van de werknemer. Over het algemeen vinden evaluatiegesprekken minstens één keer per jaar plaats, vaak aan het einde van het kalenderjaar. Dit stelt werkgevers in staat om de prestaties van de werknemer over het afgelopen jaar te beoordelen en te bespreken.

In sommige gevallen kan het echter nodig zijn om vaker een evaluatiegesprek te voeren, bijvoorbeeld als de werknemer net in dienst is getreden of als er zich belangrijke veranderingen hebben voorgedaan in de functie van de werknemer. Een evaluatiegesprek kan ook worden gevoerd als onderdeel van een traject om de werknemer te ondersteunen bij zijn of haar ontwikkeling.

Het is belangrijk dat werkgevers duidelijk communiceren over het tijdschema voor evaluatiegesprekken, zodat werknemers weten wat ze kunnen verwachten en zich kunnen voorbereiden op het gesprek. Door regelmatig evaluatiegesprekken te voeren, kunnen werkgevers ervoor zorgen dat werknemers op de hoogte blijven van hun prestaties en zich gesteund voelen in hun ontwikkeling binnen het bedrijf.

Waarom moet ik als werkgever een evaluatiegesprek voeren?

Als werkgever is het voeren van evaluatiegesprekken belangrijk om verschillende redenen. Ten eerste biedt het een kans om de prestaties van de werknemer te bespreken en feedback te geven over hoe deze kan worden verbeterd. Het stelt werknemers ook in staat om te bespreken waar ze hulp nodig hebben en waar ze zich verder kunnen ontwikkelen.

Ten tweede kan het voeren van evaluatiegesprekken bijdragen aan een betere communicatie en een prettige sfeer op de werkvloer. Door werknemers te laten weten dat hun prestaties worden gewaardeerd en dat er ruimte is voor verbetering, kunnen werkgevers een positieve werkomgeving creëren waarin werknemers zich ondersteund en gewaardeerd voelen.

Een ander belangrijk voordeel van evaluatiegesprekken is dat ze kunnen helpen bij het identificeren en oplossen van problemen en uitdagingen binnen het bedrijf. Door regelmatig te communiceren met werknemers, kunnen werkgevers eventuele problemen tijdig signaleren en aanpakken voordat ze groter worden.

Doel evaluatiegesprek

Het doel van een evaluatiegesprek is om de prestaties van een werknemer te bespreken en feedback te geven over hoe deze kunnen worden verbeterd. Tijdens het gesprek kunnen werkgevers ook verwachtingen uitspreken en de werknemer ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Het is belangrijk om een prettige sfeer te creëren waarin de werknemer zich op zijn gemak voelt en open kan communiceren over zijn of haar prestaties en ontwikkeling. Het doel is om het functioneren van de werknemer te verbeteren en bij te dragen aan de groei van het bedrijf.

Onderwerpen evaluatiegesprek

Tijdens een evaluatiegesprek kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen, zoals:

 • De prestaties van de werknemer in de afgelopen periode
 • De sterke punten en de gebieden waarin de werknemer zich kan ontwikkelen
 • De verwachtingen die er zijn en of deze zijn waargemaakt
 • Eventuele problemen of uitdagingen waarmee de werknemer te maken heeft gehad
 • De doelen die de werknemer heeft bereikt en de doelen voor de toekomst
 • Het bespreken van hoe de werknemer zich kan ontwikkelen en welke ondersteuning daarvoor nodig is
 • Het bespreken van eventuele veranderingen in de functie van de werknemer
 • Het bespreken van de persoonlijke en professionele doelen van de werknemer en hoe het bedrijf daarbij kan helpen

Evaluatiegesprek voorbereiden

pexels-karolina-grabowska-4491469_cropped

Een goede voorbereiding is essentieel voor een succesvol evaluatiegesprek. Hieronder staan enkele belangrijke stappen die werkgevers kunnen nemen om zich voor te bereiden op het evaluatiegesprek:

Licht het gesprek toe

Leg aan de werknemer uit wat het doel is van het evaluatiegesprek, wat de onderwerpen zijn die aan bod komen en wat de werknemer kan verwachten van het gesprek.

Kies de juiste vragen

Bereid een lijst met vragen voor die helpen om de prestaties van de werknemer te bespreken en waardevolle feedback te geven. Gebruik daarbij gesloten vragen die de werknemer stimuleren om specifieke informatie te geven.

Ga voor 360-graden feedback

Overweeg om feedback te vragen aan collega's of andere betrokkenen bij het werk van de werknemer. Dit kan waardevolle inzichten opleveren en het gesprek nog waardevoller maken.

Zorg ervoor dat de werknemer zich op zijn gemak voelt

Creëer een prettige sfeer waarin de werknemer zich op zijn gemak voelt om open en eerlijk te communiceren over zijn of haar prestaties en ontwikkeling.

Neem de juiste houding aan tijdens het gesprek

Wees empathisch, objectief en respectvol tijdens het gesprek. Luister actief naar wat de werknemer te zeggen heeft en stel open vragen om een beter beeld te krijgen van zijn of haar standpunt.

Maak concrete afspraken

Maak duidelijke afspraken over hoe de werknemer zich kan ontwikkelen en wat er van hem of haar wordt verwacht. Zorg ervoor dat deze afspraken specifiek en meetbaar zijn.

Stel een verslag op na het gesprek

Leg de belangrijkste punten uit het gesprek vast in een verslag. Dit biedt zowel de werkgever als de werknemer een duidelijk beeld van wat er is besproken en welke afspraken er zijn gemaakt.

Volg het evaluatiegesprek op

Zorg ervoor dat de gemaakte afspraken worden nagekomen en dat de werknemer de ondersteuning krijgt die nodig is om zich te ontwikkelen. Plan ook regelmatige check-ins om te bespreken hoe het gaat en of er verdere ondersteuning nodig is.

Valkuilen tijdens het gesprek

Ondanks een goede voorbereiding kunnen er tijdens het evaluatiegesprek verschillende valkuilen zijn waar werkgevers in kunnen trappen. Hieronder staan enkele valkuilen en hoe deze te vermijden:

 • Negatieve insteek: Vermijd het geven van alleen kritiek op de werknemer en focus op hoe deze zich kan ontwikkelen en groeien.
 • Geen goede voorbereiding: Zorg ervoor dat je het gesprek goed hebt voorbereid en de juiste vragen hebt bedacht.
 • Oncomfortabele sfeer: Creëer een prettige sfeer waarin de werknemer zich op zijn gemak voelt en open kan communiceren.
 • Te veel of te weinig informatie: Geef alleen de nodige informatie en vermijd het overweldigen van de werknemer met te veel informatie.
 • Niet objectief zijn: Wees objectief en baseer het gesprek op feiten en prestaties in plaats van op emoties.
 • Geen concrete afspraken maken: Maak duidelijke afspraken over wat er van de werknemer wordt verwacht en hoe deze zich kan ontwikkelen. Vermijd vage of onduidelijke afspraken.
 • Geen opvolging: Zorg ervoor dat de gemaakte afspraken worden opgevolgd en dat er regelmatig check-ins plaatsvinden om de voortgang te bespreken.

Door deze valkuilen te vermijden en een positieve insteek te hebben, kan het evaluatiegesprek bijdragen aan de ontwikkeling van de werknemer en het succes van het bedrijf.

Je evaluatiegesprek nog beter voorbereiden

Al met al kan het voeren van effectieve evaluatiegesprekken bijdragen aan het verbeteren van de prestaties van werknemers en het succes van een bedrijf. Met Shiftbase, onze SaaS-oplossing voor personeelsplanning en urenregistratie, kun je niet alleen jouw roosters beheren, maar ook eenvoudig evaluatiegesprekken inplannen en bijhouden.

Start nu jouw gratis 14-daagse proefperiode en ontdek hoe Shiftbase jou kan helpen bij het optimaliseren van jouw evaluatie- en personeelsplanningsprocessen. Klik hier om je aan te melden.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Management
Topic: Gesprek
Rinaily Bonifacio

Geschreven door:

Rinaily Bonifacio

Rinaily is een gerenommeerde expert op het gebied van human resources met jarenlange ervaring in de industrie. Met een passie voor het schrijven van hoogwaardige HR-content, heeft zij een unieke kijk op de uitdagingen en kansen in de moderne werkplek. Als ervaren HR-professional en content schrijver heeft zij regelmatig bijgedragen aan vooraanstaande publicaties op het gebied van HR.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.