Geboorteverlof, Alles wat je erover moet weten

Moeder knuffelt baby
null

Wat is geboorteverlof?

Na een bevalling heeft niet alleen de moeder recht op vrije dagen. Ook de partner van de moeder krijgt verlof. Dit verlof wordt geboorteverlof of vaderschapsverlof genoemd. Vroeger kreeg deze periode de naam kraamverlof of partnerverlof toegewezen. Het geboorteverlof is een periode die de partner van de moeder vrij krijgt, zodat hij of zij tijd met de pasgeboren baby kan doorbrengen en de moeder tijdens de eerste dagen na de bevalling kan ontzorgen. Tijdens het partnerverlof krijg je je volledige loon uitbetaald.

Wanneer heb je recht op geboorteverlof?

Er zijn een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen om aanspraak te maken op betaald vaderschapsverlof. Eerst en vooral is het belangrijk dat je in loondienst werkt. Freelancers of zzp’er hebben geen recht op geboorteverlof.

Verder moet je wettelijk geregistreerd staan als de partner van de moeder. Bij getrouwde koppels of geregistreerde partners is dit automatisch zo. In alle andere gevallen moet je het kind erkennen. Door het kind officieel te erkennen, ben je ook meteen de partner van de moeder in juridisch opzicht.

Bij een adoptie of bij het opnemen van een pleegkind heb je ten slotte ook recht op vaderschapsverlof. Vroeger ging het in dit geval om vier weken, tegenwoordig krijg je zelfs zes vrije weken.

Hoe lang duurt een geboorteverlof?

De duur van het partnerverlof voor partners is gelijk aan het aantal uren dat je wekelijks werkt. Als je 36 uur per week werkt, krijg je 36 uur vrij. Voor personen die veertig uren per week aan het werk zijn, zal het geboorteverlof ook veertig uur duren. Je kan de vrije dagen in een keer opnemen of je kan het verlof verspreiden. Je moet het alle verlofdagen wel binnen de vier weken na de geboorte opnemen. 

Geboorteverlof aanvragen

Betaald geboorteverlof moet je direct bij de werknemer aanvragen. Je moet alle dagen in de eerste vier weken na de bevalling opnemen. We raden je aan om het hele verlof zo snel mogelijk aan te vragen. Op deze manier kan je werkgever hier rekening mee houden en ondervindt je bedrijf geen problemen tijdens je afwezigheid. Je kan de vrije dagen zowel mondeling als schriftelijk aanvragen. 

Wat is het verschil tussen geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof? 

Vaderschapsverlof wordt wel eens verward met betaald ouderschapsverlof. De twee termen verwijzen echter naar twee verschillende zaken. Zo is geboorteverlof enkel geldig voor de werkende partner van de moeder. Bij betaald ouderschapsverlof gaat het daarentegen om vrije dagen die voor beide ouders geldig zijn. Ouderschapsverlof duurt veel langer dan partnerverlof. De duur van geboorteverlof is gelijk aan het aantal uren van je werkweek, terwijl het ouderschapsverlof 26 keer het aantal werkuren bedraagt. Een derde verschil tussen beide termen is dat ouderschapsverlof deels betaald is. Tijdens het vaderschapsverlof betaalt je werkgever je voor de volle 100% door. 

Geboorteverlof voor partners 

Het geboorteverlof voor partners kan in twee delen onderverdeeld worden. Eerst en vooral heb je het normale geboorteverlof. Deze vrije dagen zijn betaald. Verder kan je dit verlof met vijf weken aanvullen. Tijdens dit tweede gedeelte heb je recht op een uitkering van maximaal 70% van je salaris. Het aanvullend geboorteverlof moet binnen de eerste 6 maanden na de bevalling opgenomen worden. 

Voordelen van de nieuwe verlofregeling voor partners 

De nieuwe verlofregeling brengt heel wat interessante voordelen voor de partners van de moeder van het kind mee. Eerst en vooral kunnen ze natuurlijk meer tijd met hun pasgeboren baby doorbrengen. Ze leggen de basis voor een goede band en ook het kind is hier erg bij gebaat. Verder hebben de partners op deze manier ook de mogelijkheid om de zorg van het kind op zich te nemen. Zeker als de moeders een hoge functie hebben, is dit erg belangrijk. Ten slotte is de nieuwe regeling erg flexibel. Je kiest zelf wanneer je het verlof opneemt en hoe je de dagen verspreid.

Sinds wanneer is het geboorteverlof uitgebreid?

Sinds 1 juli 2020 bestaat er een nieuwe wet waardoor de partner van de moeder 5 weken extra verlof kan aanvragen. Dit aanvullend vaderschapsverlof bestaat uit vijf extra weken. Dit aanvullend verlof moet je in de eerste zes maanden na de geboorte opnemen. Hou er wel rekening mee dat de vijf weken aanvullend geboorteverlof pas van start kunnen gaan na het standaard geboorteverlof. Tijdens deze extra vrije dagen betaalt je werkgever geen salaris, maar krijg je een uitkering van het UWV. Je ontvangt maximaal 70% van je salaris.

Aanvullend geboorteverlof aanvragen

Aanvullend vaderschapsverlof moet minstens vier werken voor de eerste dag van dit verlof aangevraagd worden. Je kan deze vrije dagen met een brief of een e-mail aanvragen. In deze brief moet je duidelijk aangeven hoe je het verlof gaat opnemen. Je vermeldt hoeveel weken verlof je neemt en hoe je het verlof wilt uitspreiden. Je kan de dagen namelijk samen opnemen of je kan ze over tien weken uitspreiden.

Wanneer start het (aanvullend) geboorteverlof?

Je kiest zelf wanneer je het verlof wilt laten ingaan. Het standaard geboorteverlof moet wel binnen de vier werken na de bevalling opgenomen worden. Het aanvullend verlof kan pas na het standaard geboorteverlof van start gaan. Je kiest zelf hoe je het verlof wilt opnemen. Je werkgever mag wel met jou overleggen. Als het productieproces van het bedrijf verstoord wordt door jouw afwezigheid, dan mag je werkgever het verlof anders inroosteren. Je moet het aanvullend geboorteverlof binnen de zes maanden na de geboorte van je kind inplannen.

Wie betaalt (aanvullend) geboorteverlof?

Het normale geboorteverlof is betaald verlof. Je krijgt je salaris gewoon doorbetaald. Voor het aanvullend vaderschapsverlof geldt er een andere regeling. Het UWV keer hier een uitkering voor uit. Je kan tot 70% van je loon krijgen tijdens deze extra verlofdagen. Nu zijn er echter wel heel wat werkgevers die dit loon gewoon aanvullen. Op deze manier ontvang je steeds je volledige loon en kan je met een gerust hart van je verlof genieten. 

Calamiteitenverlof bij de bevalling

Het bijwonen van de bevalling en het aangeven van de geboorte neemt vaak heel wat tijd in beslag. Voor deze zaken hoef je echter geen geboorteverlof aan te vragen. Dit soort zaken vallen namelijk onder het calamiteitenverlof. Het calamiteitenverlof, een andere naam voor kort verzuim, is een kort verlof waar je recht op hebt bij onverwachte situaties. Je ontvangt tijdens deze dagen je volledige salaris en de dagen mogen niet van je vakantiedagen afgetrokken worden. 

De uitkering van het aanvullend vaderschapsverlof voor partners

Tijdens het aanvullend partnerverlof heb je recht op een uitkering van het UWV. Je kan tot 70% van je salaris ontvangen. Hoe je het aanvullend geboorteverlof moet aanvragen en hoe hoog je uitkering juist is, hangt af van je persoonlijke situatie. Als je in loondienst bent, zal je werkgever deze uitkering ontvangen. Je bedrijf zal dit vervolgens aan jou betalen. De werkgever heeft zelf de keuze om dit tot 100% aan te vullen.

Geboorteverlof en vakantiedagen

Zowel het standaard als het (aanvullend) vaderschapsverlof staan volledig los van je vakantiedagen. Je werkgever mag voor deze vrije dagen dan ook helemaal geen vakantiedagen aftrekken. Heel wat mensen combineren het geboorteverlof voor partners trouwens met hun vakantiedagen. Op deze manier kunnen ze volop van hun pasgeboren kind genieten en kan de moeder in alle rust herstellen. 

Hoe zit het met het geboorteverlof voor partners en het pensioen

Aangezien je salaris tijdens de vrije dagen doorbetaald wordt, is het logisch dat je pensioenopbouw ook wordt voorgezet. Op dit moment is het echter niet wettelijk verplicht om de pensioenpremie tijdens deze verlofdagen uit te keren. 

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Personeel Regelgeving
Topic: Verlof
Rinaily Bonifacio

Geschreven door:

Rinaily Bonifacio

Rinaily is een gerenommeerde expert op het gebied van human resources met jarenlange ervaring in de industrie. Met een passie voor het schrijven van hoogwaardige HR-content, heeft zij een unieke kijk op de uitdagingen en kansen in de moderne werkplek. Als ervaren HR-professional en content schrijver heeft zij regelmatig bijgedragen aan vooraanstaande publicaties op het gebied van HR.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.